Priznavanje predmetov poklicne mature za izredne izobraževalce pretečenih programov

Vsi kandidati, ki niste uspešno opravili poklicne mature po starih programih, morate opraviti prekvalifikacijo v nove programe (dodatne diferencialne izpite-zapisano v zgornjem obvestilu). Po uspešni prekvalifikaciji se prijavite na poklicno maturo po novih programih.

Pri priznavanju predmetov poklicne mature se upošteva 74. člen Pravilnika o poklicni maturi in njegova dopolnitev, ki mu je sledila.

XIV. Priznavanje izpitov

74. člen (priznavanje)

Kandidatu, ki je predhodno opravljal katerikoli zaključek izobraževanja na isti ravni zahtevnosti, se pri pridobitvi naziva srednje strokovne izobrazbe pri poklicni maturi prizna:

  • prvi predmet skupnega dela poklicne mature, če je predhodno opravil slovenščino, na narodno mešanem območju, kjer živi italijanska narodna skupnost pa italijanščino oziroma na narodno mešanem območju, kjer živi madžarska narodna skupnost, madžarščino ali slovenščino,
  • tretji predmet izbirnega dela poklicne mature, če je predhodno opravil matematiko ali tuji jezik ali drugi jezik na narodno mešanem območju.«.

Kandidatu se lahko prizna tudi četrti predmet poklicne mature, če so vsebine enakovredne v obsegu najmanj 70%.

Vsem kandidatom se torej priznava uspešno opravljen prvi, tretji in četrti predmet, drugi predmet (farmacijo, kozmetiko, laboratorijsko biomedicino in zobno protetiko) pa morajo opravljati vsi kandidati po novem programu.