Zgodovina šole

Leta 1945 je bila ustanovljena Zobotehniška šola. Ustanovitev Zobotehniške šole je pomenila popolno spremembo pojmovanja zobotehniškega poklica. Zobotehnik je postal enakovreden drugim poklicem srednješolsko izobraženih zdravstvenih delavcev.

Leta 1945 je bil prvi vpis v šolo, pouk se je začel 14. decembra, ko je bila šola uradno odprta.
Šola sprva ni imela svojih prostorov. Izobraževanje je potekalo v začasnih, neustreznih prostorih in brez ustrezne opreme in pripomočkov za delo. Šola je uporabljala laboratorij bivše dentistične šole. Učilnice so bile dislocirane, najprej na gimnaziji v Vegovi ulici, kasneje pa še na klasični gimnaziji. Dva laboratorija je šola dobila šele marca 1948 z zgraditvijo provizorija – dveh barak v Lipičevi ulici.

Leta 1946 je bila ustanovljena Šola za farmacevtske pomočnike.
Šola za farmacevtske tehnike je kot samostojna šola obstajala od 1946 do 1968. S poukom je začela novembra 1946. To je bila prva srednja farmacevtska šola v bivši Jugoslaviji. Šola se je v prvih letih selila na različne lokacije. Na razpolago niso imeli laboratorijev, zato so različne poizkuse izvajali kar v razredih. Do leta 1950 je šola imela tri letnike, potem pa štiri.

Leta 1958 je bila ustanovljena Šola za sanitarne tehnike in medicinske laborante (kasneje so se preimenovali v laboratorijske tehnike).
Od leta 1958 do leta 1960 je bil pouk v prostorih na Gosposvetski cesti zraven protestantske ceste.

Leta 1960 se je šola preselila v nove prostore na današnji lokaciji. Tu so takrat delovale Šola za farmacevtske tehnike, Zobotehniška šola in Šola za sanitarne tehnike in medicinske laborante.
Vselitvi v novo zgradbo je sledila tudi izgradnja in organizacija zobne ambulante za poučevanje zobotehnikov. Štiri zobne ambulante, za katere so laboratorijska dela opravljali dijaki, so postale pomemben element v učnem procesu praktične protetike.

Leta 1962 se je pričelo izobraževanje zobnih asistentk v okviru Zobotehniške šole.

Zobotehniška šola, Šola za farmacevtske tehnike in Šola za sanitarne tehnike in medicinske laborante so se leta 1968 združile v Zdravstveno tehniško šolo.

Leta 1970 se je šola preimenovala v Šolski zdravstveni center.
V okviru centra so bile združene Šola za farmacevtske tehnike, Šola za laboratorijske tehnike, Šola za sanitarne tehnike in Zobotehniška šola in poklicna šola za zobne asistentke.

Leta 1977 se je v program za sanitarne tehnike vpisala zadnja generacija dijakov.

Leta 1981 se je šola preimenovala v Srednjo šolo za farmacijo in zdravstvo. Takrat se je v šolo vpisala zadnja generacija dijakinj v programu za zobno asistentko.

Štiriletni izobraževalni program kozmetični tehnik se je začel izvajati v šolskem letu 1991/92. Program je nastal iz predhodnega triletnega programa kozmetike.
Leta 1991 se je v šolo vpisala tudi  prva generacija zdravstvenih tehnikov.

Leta 1996 se je v program zdravstveni tehnik vpisala zadnja generacija dijakov.

Leta 1999 se je šola preimenovala v Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo. V istem letu se je pričelo izobraževanje po prenovljenih izobraževalnih programih – za poklica kozmetični in laboratorijski tehnik.

Leta 2001 se je pričelo izobraževanja po prenovljenih programih – za poklica farmacevtski tehnik in zobotehnik.

Leta 2005 smo, med prvimi v državi, začeli priprave na modularno obliko pouka. Prenovi programa kozmetični tehnik so leto kasneje sledili še ostali trije programi: farmacevtski tehnik, laboratorijski tehnik in zobotehnik. Prenova je dijakinjam in dijakom programa kozmetični tehnik prinesla možnost pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij: vizažist, maniker, pediker in maser. Program laboratorijski tehnik je dobil tudi novo ime tehnik laboratorijske biomedicine. Vsi pa so z modularno obliko bolj povezani s praktičnim delom v šoli in pri delodajalcih. Prenova ponuja tudi odprti kurikul, ki omogoča prilagajanje izobraževanja potrebam delodajalcev.

Od leta 2008 izobražujemo za poklice:

V zadnjih desetih letih smo v šoli prenovili večino učilnic in laboratorijev. Čeprav ima šolska stavba že  častitljivih petdeset let, kaže s sodobno opremljenimi učilnicami in laboratoriji mladostno in  svežo podobo.