Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

 • Dijake in odrasle izobražujemo in vzgajamo za samostojno in odgovorno opravljanje poklicev farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik.
 • Izvajamo aktivne načine pouka in skrbno izbiramo druge dejavnosti, s katerimi dijake in odrasle usposabljamo za lažjo zaposljivost in učenje za prihodnost.
 • V svoje delo vnašamo novosti iz stroke, splošno-izobraževalnih predmetov in s pedagoško-psihološkega področja. Izvajamo medpredmetne povezave ter omogočamo dijakom in učiteljem pridobivanje mednarodnih izkušenj.
 • Skrbimo za vse dijake, posebno pozornost pa posvečamo učno uspešnim dijakom in tistim, ki imajo učne težave.
 • S celostnim pristopom skrbimo za strokovni in osebnostni razvoj dijakov in zaposlenih.
 • Skupne cilje dosegamo ob podpori staršev in s sodelovanjem zunanjih institucij.
 • V zobni ambulanti izvajamo zobozdravstveno varstvo odraslih.
 • Naša dejavnost poteka v sodobno opremljeni šoli.
 • Stalno spremljamo uspešnost svojega dela.
 • Radi imamo svojo šolo.

Vizija

»S kakovostnim znanjem, ustvarjalnostjo, vedoželjnostjo in prijaznostjo sprejemamo izzive življenja.«

Vizija

Vrednote

Skupaj z dijaki in starši si prizadevamo za doseganje in uresničevanje vrednot:

 • Spoštovanje – razvijamo spoštljiv odnos do soljudi.
 • Sodelovanje – spodbujamo sodelovanje med zaposlenimi, dijaki, starši in zunanjimi uporabniki.
 • Ustvarjalnost – spodbujamo izvirno mišljenje in iščemo različne poti za reševanje problemov.
 • Znanje – obvladujemo uporabno in  kakovostno znanje ter razvijamo odgovornost za vseživljenjsko učenje.
 • Zdravje in okolje – zavedamo se pomena zdravja in čistega okolja kot temeljnih dobrin ter skrbimo za zdrav način življenja.
 • Pripadnost – razvijamo pripadnost oddelčni skupnosti, šoli in poklicu.
 • Sočutje – imamo vljuden, prijazen in razumevajoč odnos do ljudi ter razvijamo socialni čut (občutljivost za tiste, ki potrebujejo pomoč)
 • Poštenost – smo resnicoljubni, sprejemamo odgovornost, zanesemo se drug na drugega, ustvarjamo medsebojno zaupanje.