Konzultacije

Šola odraslim udeležencem izrednega izobraževanja za vsako programsko enoto zagotavlja konzultacije, na katerih učitelj udeležence seznani o vsebinah programske enote, o načinu ocenjevanja znanja (oblike izpita, kriteriji na izpitu), s primeri izpitnih vprašanj oziroma primeri izpitnih nalog ter s podatki o priporočeni literaturi. V času šolskih počitnic konzultacij ni.

Individualne konzultacije

Pri predmetih slovenščina, angleščina, nemščina, matematika, umetnost, zgodovina, geografija, psihologija, biologija, informacijsko komunikacijska tehnologija ter podjetništvo (samo vsebine informacijsko komunikacijske tehnologije) so na voljo individualne konzultacije. Individualne konzultacije se izvajajo tudi pri predmetih FIZIKA in KEMIJA, vendar le, če šola pri teh predmetih ne razpiše skupinskih konzultacij (glej celoletni razpored konzultacij spodaj). V šolskem letu 2016/17 se bodo pri vsebinah ZDRAVSTVENA VZGOJA (v okviru predmetov VZD1 v progr. zobotehnik, ZVP v programu tehnik lab. biomedicine in ZVZ v programu farmacevtski tehnik) izvajale individualne konzultacije.

Za termine individualne konzultacije se udeleženci sami dogovorijo z učitelji posam. predmetov oz. modulov preko elektronske pošte (elektronski naslovi učiteljev so navedeni na spletni strani šole – govorilne ure). Za te predmete so individualne konzultacije brezplačne le za udeležence, ki so vpisani v 1. ali 2. leto prekvalifikacije.

Skupinske konzultacije

Pri strokovnih modulih v programih farmacevtski tehnik, zobotehnik in tehnik laboratorijske biomedicine organiziramo brezplačne skupinske konzultacije. V programu kozmetični tehnik skupinskih konzultacij praviloma ni. Udeleženci se na skupinske konzultacije prijavijo vsaj teden dni pred načrtovano izvedbo. Po izvedenih skupinskih konzultacijah in izven teh terminov so v šolskem letu možne tudi individualne konzultacije, vendar jih udeleženci plačajo po ceniku šole.

Urnik skupinskih konzultacij je okviren in se lahko spremeni. O točnem urniku in vseh morebitnih spremembah urnika bomo prijavljene kandidate obveščali po elektronski pošti.

Urnik skupinskih konzultacij 2016/17

Okviren termin (mesec izvedbe) Rok za prijavo STROKOVNI MODULI
(po programih)
FARMACEVTSKI TEHNIK ZOBOTEHNIK TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE
začetni zaključni začetni zaključni

začetni

zaključni*
OKTOBER / / OZD-4FT  / / / /
NOVEMBER do 5. nov. MBE-2FT LDF-2FT BOF-4FT MGN-1ZT TOP-3ZT / LTP-4TLB
FKM-4TLB
DECEMBER 25. – 30. nov. ANF-2FT GEN-2FT POK-3FT ANF-2ZT (bio.člov.)
ANF-2ZT (anat.glave)
POD-4ZT BAF-2TLB ZEK-3TLB MMB-3TLB
MMB-4TLB
JANUAR 25. – 31. dec. AZD-2FT
AZD-3FT
KEM-2FT
/   / MMB-2TLB KEM-2TLB MBK-4TLB
FEBRUAR 25. – 31. jan. RDN-2,3FT
FIZ-2FT
/ ZMT-KEM-2ZT
FIP-2ZT
FIZ-3ZT
DAP-4ZT LHT-2,3TLB
FIZ-2TLB
/
MAREC 25. – 28. feb. / ZDR-3,4FT
RDN-4FT
VZD-3ZT / MBK-2,3TLB LHT-4TLB
APRIL 25. – 31. mar. OZD-2,3-FT / / / FKM-3TLB /
MAJ 25. – 30. apr. KIZ-4FT / ZMT-1,2,3ZT (brez KE dela) / / /
JUNIJ – izjemoma! 25. – 31. maj / / / / / /

Povezane informacije