Učitelji posameznih predmetov – ZT

PROGRAMSKE ENOTE 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Slovenščina – SLO Golc Golc Golc Golc
Angleščina – ANG Ožbolt Ožbolt Ožbolt Ožbolt
Nemščina – NEM Ferlic Ferlic Ferlic Ferlic
Matematika – MAT Čalić Čalić Čalić Čalić
Umetnost – UME Cigula
Zgodovina – ZGO Trdan Trdan
Geografija – GEO Dimnik
Psihologija – PSI Petkovšek
Fizika – FIZ Petek Petek
Kemija – KEM Povhe Lenart
Biologija – BIO Gorjan
Športna vzgoja – ŠVZ oproščen-a
Varovanje zdravja – VZD Drenik Trop Mlakar Medved
Anatomija in fiziologija – ANF Sernec
Morfologija z gnatologijo – MGN Perinčič Manfreda, uč.mentor PP
Fiksna protetika – FIP Sedlar, uč.mentor PP uč.mentor PP uč.mentor PP
Totalna proteza – TOP Sedlar, uč.mentor PP
Delna akrilatna proteza – DAP Sedlar,
uč.mentor PP
Zobotehnični materiali in tehnologija – ZMT Povhe Lenart
(VS kemija…)
  Sedlar (VS zobotehnični materiali in tehnologija)
Podjetništvo – POD Magdevski Drenik Trop
Individualna zobna protetika (prakt. pouk) uč.mentor PP uč.mentor PP uč.mentor PP
Interesne dejavnosti IND – dokazila
Praktično usposabljanje z delom PUD – dnevnik dela/potrdilo mentorja

Učitelji praktičnega pouka:
J. Perinčič Manfreda, S. Fabjan, U. Molek, M. Šimic Zore, A. Cerar, U. Kastelic, J. Letonja, L. Žavbi, B. Erjavec.

Organizator PUD:
S. Fabjan