Učitelji posameznih predmetov – ZT

PROGRAMSKE ENOTE 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Slovenščina – SLO Golc Golc Golc Golc
Angleščina – ANG Ožbolt Ožbolt Ožbolt Ožbolt
Nemščina – NEM Ferlic Ferlic Ferlic Ferlic
Matematika – MAT Čalić Čalić Čalić Čalić
Umetnost – UME Cigula      
Zgodovina – ZGO     Trdan Trdan
Geografija – GEO   Dimnik    
Psihologija – PSI     Petkovšek  
Fizika – FIZ   Lipoglavšek Lipoglavšek  
Kemija – KEM Koprivnikar      
Biologija – BIO Gorjan      
Športna vzgoja – ŠVZ oproščen-a
Varovanje zdravja – VZD Drenik Trop   Mlakar Medved  
Anatomija in fiziologija – ANF   Sernec    
Morfologija z gnatologijo – MGN Perinčič Manfreda, uč.mentor PP      
Fiksna protetika – FIP   Sedlar, uč.mentor PP uč.mentor PP uč.mentor PP
Totalna proteza – TOP     Sedlar, uč.mentor PP  
Delna akrilatna proteza – DAP       Sedlar,
uč.mentor PP
Zobotehnični materiali in tehnologija – ZMT   Koprivnikar
(VS kemija…)
   
  Sedlar (VS zobotehnični materiali in tehnologija)
Podjetništvo – POD Magdevski     Drenik Trop
Individualna zobna protetika (prakt. pouk)   uč.mentor PP uč.mentor PP uč.mentor PP
Interesne dejavnosti IND – dokazila
Praktično usposabljanje z delom PUD – dnevnik dela/potrdilo mentorja

Učitelji praktičnega pouka:
J. Perinčič Manfreda, M. Čoh, S. Fabjan, U. Molek, M. Šimic Zore, A. Cerar, U. Kastelic, J. Letonja, L. Žavbi.

Organizator PUD:
S. Fabjan