Učitelji posameznih predmetov – KT

PROGRAMSKE ENOTE 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Slovenščina – SLO Koritnik Koritnik Koritnik Koritnik
Angleščina – ANG Ožbolt Ožbolt Ožbolt Ožbolt
Nemščina – NEM Ferlic Ferlic Ferlic Ferlic
Matematika – MAT Čalić Čalić Čalić Čalić
Umetnost – UME Cigula      
Zgodovina – ZGO Trdan Trdan    
Geografija – GEO Dimnik      
Psihologija – PSI     Petkovšek  
Fizika – FIZ   Vadnov    
Kemija – KEM Povhe Lenart      
Biologija – BIO Gorjan      
Športna vzgoja – ŠVZ oproščen-a
Somatologija – SOM Kopčavar Mlakar Medved Mlakar Medved  
Koža in bolezni kože – KBK   Kopčavar Vujasinović  
Varovanje zdravja – VZD Drenik Trop Belasić    
Splošna kozmetologija – SKO   Povhe L. (VS kemija…)
Brvar (VS spl.kozm.)
Brvar  
Kozmetični izdelki – KIZ   Brvar Svoljšak Mežnaršič Svoljšak Mežnaršič
Kozmetična nega obraza – KNO       Petkovšek (VS komunikacija)
Učitelj PP (VS kozm. nega obraza)
Kozmetična nega telesa – KNT   Vadnov (VS fizika v kozm.)  
    Učitelj PP (VS kozm. nega telesa)
Podjetništvo – POD Magdevski   Drenik Trop  
Ličenje – LIČ Učitelj PP    
Estetika – EST Cigula      
Manikira – MAN   Učitelj PP  
Pedikura – PED   Učitelj PP  
Masaža – MAS     Učitelj PP
Conska refleksna masaža stopal – CMS       Učitelj PP
Osnove velnesa – VEL       Učitelj PP
Interesne dejavnosti – IND IND – dokazila
Praktično usposabljanje z delom – PUD Dnevnik PUD

Učitelji praktičnega pouka:
M. kolmančič, D. Kogovšek Grubelić, S. Turšič, J. Rogelj, A. Boncelj, K. Gaber, J. Klobasa

Organizatorka PUD:
D. Kogovšek Grubelić