Učitelji posameznih predmetov – FT

PROGRAMSKE ENOTE 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Slovenščina – SLO Koritnik Koritnik Koritnik Koritnik
Tuji jezik i (angleščina) – ANG Ožbolt Ožbolt Ožbolt Ožbolt
Tuji jezik i (nemščina) – NEM Ferlic Ferlic Ferlic Ferlic
Matematika – MAT Čalić Čalić Čalić Čalić
Umetnost – UME Cigula
Zgodovina – ZGO Trdan Trdan
Geografija – GEO Dimnik
Psihologija – PSI Petkovšek
Fizika – FIZ Petek Petek
Kemija – KEM Povhe Lenart Povhe Lenart
Biologija – BIO Gorjan
Športna vzgoja – ŠVZ oproščen-a
Zdravstvena vzgoja (in prva pomoč) – ZVZ Drenik Trop
Anatomija in fiziologija – ANF Kopčavar
Mikrobiologija in epidemiologija – MBE Grgur
Laboratorijsko delo v farmaciji –LDF Štralleger
Zdravila – ZDR Vrhovnik Vrhovnik
Oblikovanje zdravil – OZD Gabrovšek (2.+3.l.) Gabrovšek
Analiza zdravil – AZD Štralleger (2.+3.l.)
Rastlinske droge in naravne spojine – RDN Prijatelj (2.+3.l.) Prijatelj
Podjetništvo in komunikacija – POK Drenik Trop
Genetika – GEN Kopčavar
Informacijsko komunikacijska tehnologija – IKT Magdevski
Izdajanje izdelkov v lekarni in spec. prodajalni – ILS Čerin
Bolnišnična farmacija  – BOF Vrhovnik
Kozmetični izdelki – KIZ Gabrovšek
Osnove kakovosti – OKA* (le udel., vpisani pred 2012/13) Gabrovšek
Praktično usposabljanje z delom DNEVNIK – potrdilo delodajalca
Interesne dejavnosti IND – dokazila

Učitelji praktičnega pouka:
V. Grgur, S. Štralleger, N. Prijatelj, M. Čerin, L. Gabrovšek, Kobola

Organizatorka PUD:
M. Čerin