Učitelji posameznih predmetov – FT

PROGRAMSKE ENOTE 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Slovenščina – SLO Golc Golc Golc Golc
Tuji jezik i (angleščina) – ANG Ožbolt Ožbolt Ožbolt Ožbolt
Tuji jezik i (nemščina) – NEM Ferlic Ferlic Ferlic Ferlic
Matematika – MAT Čalić Čalić Čalić Čalić
Umetnost – UME Cigula      
Zgodovina – ZGO Trdan Trdan    
Geografija – GEO Dimnik      
Psihologija – PSI     Petkovšek  
Fizika – FIZ Petek Petek    
Kemija – KEM Koprivnikar Koprivnikar    
Biologija – BIO Gorjan      
Športna vzgoja – ŠVZ oproščen-a
Zdravstvena vzgoja (in prva pomoč) – ZVZ Drenik Trop      
Anatomija in fiziologija – ANF   Kopčavar    
Mikrobiologija in epidemiologija – MBE   Grgur    
Laboratorijsko delo v farmaciji –LDF   Štralleger    
Zdravila – ZDR     Vrhovnik Vrhovnik
Oblikovanje zdravil – OZD   Vrhovnik (2.+3.l.) Vrhovnik
Analiza zdravil – AZD   Štralleger (2.+3.l.)  
Rastlinske droge in naravne spojine – RDN   Prijatelj (2.+3.l.) Prijatelj
Podjetništvo in komunikacija – POK     Drenik Trop  
Genetika – GEN   Kopčavar    
Informacijsko komunikacijska tehnologija – IKT Magdevski      
Izdajanje izdelkov v lekarni in spec. prodajalni – ILS       Čerin
Bolnišnična farmacija  – BOF       Vrhovnik
Kozmetični izdelki – KIZ       Gabrovšek
Osnove kakovosti – OKA* (le udel., vpisani pred 2012/13)       Gabrovšek
Praktično usposabljanje z delom DNEVNIK – potrdilo delodajalca
Interesne dejavnosti IND – dokazila

Učitelji praktičnega pouka:
V. Grgur, S. Štralleger, N. Prijatelj, M. Čerin, M. Brvar, P. Božnar

Organizatorka PUD:
M. Čerin