Nagovor ravnateljice

Spoštovani obiskovalci naših spletnih strani!

Če ste na spletni strani trenutno kot dijaki ali morda kot starši dijakov; če šele radovedno iščete svoje mesto pod soncem in se zanimate za obiskovanje naše šole ali ste morda že končali naše srednješolsko izobraževanje in samo obujate spomine; če ste našo spletno stran obiskali zato, da bi našli informacije, ki vas zanimajo ali pa ste se na njej znašli po naključju in brez definiranih ciljev … vsem prisrčna dobrodošlica!

Vsaka zgodba ima svoj začetek. Tako je tudi naša Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana, z več kot 60-letno tradicijo, svojo zgodbo začela v letu 1945 (zgodovina šole). Šola na današnji lokaciji je bila zgrajena leta 1960. Le kdo si ne bi želel svojih dni učenja in zorenja preživljati v prijetni okolici pod grajskim hribom na Poljanah. (zemljevid).

Na privlačni lokaciji vam šola nudi izobrazbo za  poklice farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine (laboratorijski tehnik) in zobotehnik. V letošnjem šolskem letu izobražujemo po prenovljenih programih v vseh štirih letnikih. Ker želimo biti kar se da v koraku s časom, spremembam in novostim v stroki prilagajamo tudi odprte kurikule programov. Ti so  obogateni z moduli, da odgovarjajo napredku stroke in dijakom nudijo izbirnost. Nekateri moduli omogočajo tudi pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Po vzoru tujih izobraževalnih sistemov ima večina prenovljenih programov tudi več praktičnega usposabljanja pri delodajalcu. Vsi poklici so lepi in hvaležni. So cenjeni med ljudmi, zahtevajo strokovno odgovornega delavca z visokimi moralno – etičnimi vrednotami. Kar pa je najpomembnejše, so to poklici, s katerimi lahko pomagamo ljudem, ki potrebujejo pomoč. Pomoč je hvaležna in ni občutljiva na spol, zato so poklici primerni za dekleta in fante, in ni občutljiva na starost, zato naša dejavnost ni omejena le na dijake, temveč obsega tudi izobraževanje odraslih.

Pri uresničevanju naših ciljev ne moremo mimo kakovostnih materialnih pogojev, ki so za delo nepogrešljivi. Ministrstvo za šolstvo in šport namenja šoli veliko sredstev, saj spadajo naši programi med najdražje srednješolske programe v Sloveniji. Da lahko sledimo stroki, namenjamo opremljanju tudi lastna sredstva, ustvarjena z izobraževanjem odraslih. Pomemben delež za nakup učnih pripomočkov vsako leto šoli namenijo tudi starši s prostovoljnim prispevkom.

Da bi bilo življenje na naši šoli še bolj bogato, k celostnemu oblikovanju dijakov veliko prispevamo tudi z bogato ponudbo interesnih dejavnosti. V okviru proste izbire ponujamo vrsto zanimivih dejavnosti, ki odgovarjajo individualnim potrebam posameznikov. Obvezni del interesnih dejavnosti pa načrtujemo tako, da pokrivamo tista področja, za katera menimo, da so za celostni razvoj dijakov potrebna, pa jih znotraj pouka ne moremo uresničiti. V višjih letnikih dijaki v okviru obveznega dela interesnih dejavnosti poglabljajo in bogatijo strokovna znanja, ki so jih pridobili pri strokovno teoretičnih predmetih oziroma modulih in praktičnem pouku.

Ker se v šoli vedno bolj zavedamo, da je potrebno delo tudi dolgoročno načrtovati, smo skupaj z delavci šole, dijaki, starši in socialnimi partnerji obnovili poslanstvo in vizijo šole. Posebno pozornost smo posvetili tudi vrednotam, po katerih želimo živeti znotraj šole in jih zrcalati ter prenašati tudi ljudem v okolici. Učiteljski zbor se namreč zaveda odgovornih nalog, ki so jih šoli zaupali starši in družba. Zato se trudimo, da bi še izboljšali že dosežene učne in vzgojne rezultate ter materialne pogoje za delo. Želimo, da bi šola postala dijakom še bolj prijazna in da bi ji starši polno zaupali. Z doseženim uspehom naših dijakov ob koncu šolskega leta na poklicni maturi in na različnih tekmovanjih izven šole dokazujemo, da nam s skupnimi močmi uspeva.

Ker pa je šola in ves naš trud usmerjen vam, dragi dijaki, vam želim, da bi v našo šolo hodili z nasmejanim obrazom, odprtimi očmi in radovednim zagonom, da vsak dan odnesete domov čimveč znanja in hkrati prijetnih izkušenj. Delavci šole bomo poskrbeli, da vam damo vse, kar potrebujete za življenje z izbranim poklicem, vam pa želim, da bi vas učenje obogatilo s pravimi stvarmi, ki bi vas vodile na nadaljnji poti izobraževanja ali dela. Ker pa je vsako učenje lahko tudi zabavno, vam hkrati želim, da vam naša šola ne bi predstavljala le tistega nujnega »zla«, ki čaka mladega človeka na poti v odraslost, temveč da bi bilo izobraževanje in delo, ki ga boste vanj vlagali, obogateno s prijetnimi izkušnjami in trdnimi prijateljskimi vezmi.

Vsem ostalim pa, ne glede na to, ali se bodo vaši stiki z nami končali z obiskom spletne strani ali pa se morda vidimo na naši šoli osebno,  srečno in obiščite nas še kdaj!

Ravnateljica,
Marija Šušteršič