Koledar opravljanja poklicne mature

V šolskem letu 2018/19

Zimski izpitni rok 2018/19

3. december 2018 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
22. januar 2019 Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov
28. januar 2019 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
Pisni izpiti
1. februar 2019 Slovenščina – pisni izpit
4. februar 2019 2. predmet (FAR, KZM, LME, ZBP) – pisni izpit
5. februar 2019 Matematika, Angleščina, Nemščina – pisni izpit
Ustni izpiti in 4. predmet
od 6. februarja do 15. februarja 2019
   
4. marec 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
7. marec 2019 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo.
3. december 2017 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
22. januar 2018 Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov
28. januar 2018 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature

Spomladanski izpitni rok 2019

15. november 2018 Rok za oddajo predprijav k poklicni maturi.
30. marec 2019 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
19. maj 2019 Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
25. maj 2019 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
Pisni izpiti
29. maj 2019 Slovenščina – pisni izpit
1. junij 2019 Angleščina – pisni izpit
6. junij 2019 Nemščina – pisni izpit
8. junij 2019 Matematika – pisni izpit
11. junij 2019 2. predmet (FAR, KZM, LME, ZBP) – pisni izpit
Ustni izpiti in 4. predmet
od 13. junija do 22. junija 2019 Ustni izpiti in 4. predmet
  Opomba: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 1. junija in 8. junija 2019.
5. julij 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
8. julij 2019 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo.

Jesenski izpitni rok 2019

6. julij 2019 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
14. avgust 2019 Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
20. avgust 2019 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
Pisni izpiti
24. avgust 2019 Slovenščina – pisni izpit
26. avgust 2019 Matematika – pisni izpit
28. avgust 2019 Angleščina, Nemščina – pisni izpit
30. avgust 2019 2. predmet (FAR, KZM, LME, ZBP) – pisni izpit
Ustni izpiti in 4. predmet
Od 24. avgusta do 4. septembra 2019 Ustni izpiti in 4. predmet
9. september 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
12. september 2019 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo.

Povezane informacije

Dodatne informacije

Vse informacije v zvezi s poklicno maturo lahko dobite osebno ali po telefonu pri tajnici šolske maturitetne komisije.

TAJNICA ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE
PETEK, Angela
Uradne ure:
glej govorilne ure