Koledar opravljanja poklicne mature

V šolskem letu 2020/21

Koledar poklicne mature je vsako leto določen na novo in je javno objavljen na spletni strani Državnega izpitnega centra (RIC).

ZIMSKI ROK SPOMLADANSKI ROK JESENSKI ROK
Rok za oddajo predprijave / 15. november 2020 /
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi 3. december 2020 30. marec 2021 8. julij 2021
Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov 22. januar 2021 19. maj 2021 14. avgust 2021
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature 28. januar 2021 25. maj 2021 20. avgust 2021
Slovenščina – pisni izpit 1. februar 2021 31. maj 2021 24. avgust 2021
2. predmet (FAR, KZM, LME, ZBP) – pisni izpit 3. februar 2021 10. junij 2021 31. avgust 2021
Angleščina – pisni izpit 2. februar 2021 29. maj 2021 27. avgust 2021
Matematika – pisni izpit 2. februar 2021 5. junij 2021 25. avgust 2021
Nemščina – pisni izpit 2. februar 2021 8. junij 2021 27. avgust 2021
Ustni izpiti in 4. predmet od 4. do 13. februarja 2021 5.junij, 12. junij in od 14. do 23. junija 2021 od 24. avgusta do 3. septembra 2021
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi 3. marec 2021 7. julij 2021 9. september 2021
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli 6. marec 2021 10. julij 2021 12. september 2021

Povezane informacije

Dodatne informacije

Vse informacije v zvezi s poklicno maturo lahko dobite osebno ali po telefonu pri tajnici šolske maturitetne komisije.

TAJNICA ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE
Mlakar Medved, Manja
Uradne ure:
glej govorilne ure