Koledar opravljanja poklicne mature

V šolskem letu 2019/20

Koledar poklicne mature je vsako leto določen na novo in je javno objavljen na spletni strani Državnega izpitnega centra (RIC).

ZIMSKI ROK SPOMLADANSKI ROK JESENSKI ROK
Rok za oddajo predprijave / 15. november 2019 /
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi 5. december 2019 31. marec 2020 8. julij 2020
Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov 24. januar 2020 20. maj 2020 14. avgust 2020
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature 30. januar 2020 26. maj 2020 20. avgust 2020
Slovenščina – pisni izpit 3. februar 2020 1. junij 2020 24. avgust 2020
2. predmet (FAR, KZM, LME, ZBP) – pisni izpit 5. februar 2020 11. junij 2020 31. avgust 2020
Angleščina – pisni izpit 4. februar 2020 30. maj 2020 28. avgust 2020
Matematika – pisni izpit 4. februar 2020 6. junij 2020 25. avgust 2020
Nemščina – pisni izpit 4. februar 2020 9. junij 2020 28. avgust 2020
Ustni izpiti in 4. predmet od 6. do 15. februarja 2020 6. junija in od 13. do 23. junija 2020 od 24. avgusta do 3. septembra 2020
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi 4. marec 2020 7. julij 2020 8. september 2020
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli 7. marec 2020 10. julij 2020 11. september 2020

Povezane informacije

Dodatne informacije

Vse informacije v zvezi s poklicno maturo lahko dobite osebno ali po telefonu pri tajnici šolske maturitetne komisije.

TAJNICA ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE
Mlakar Medved, Manja
Uradne ure:
glej govorilne ure