Organizirano izobraževanje kozmetični tehnik

V programu kozmetični tehnik se izvajajo predavanja, vaje in praktični pouk strokovnih modulov v organizirani obliki, del izobraževanja pa je tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu, ki ga udeleženke in udeleženci opravijo med izobraževanjem (večinoma med počitnicami).

Po zaključku pouka vsakega posameznega modula poteka organiziran izpitni rok za kozmetične tehnike. Izpiti so pisni, ustni, praktični…, odvisno od strokovnega modula. Če udeleženci na prvem rednem izpitnem roku iz posameznega strokovnega modula ne pridobijo pozitivne ocene, imajo v okviru organiziranega izobraževanja na voljo še drugi redni izpitni rok. Udeležencem svetujemo opravljanje izpitnih obveznosti v prvih rednih rokih. Celoletni koledarček izpitnih obveznosti prejmejo udeleženci v prvih tednih izobraževanja. Koledarček izpitov se lahko zaradi višje sile tudi spremeni.

Ob rednem in sprotnem delu udeleženci opravijo vse svoje obveznosti v enem šolskem letu ter pristopijo k jesenskemu roku poklicne mature.

Manj uspešni udeleženci in udeleženke, ki ne uspejo vseh obveznosti opravljati v rednih izpitnih rokih za kozmetične tehnike,  lahko izpite opravljajo tudi kasneje, v izpitnih rokih za udeležence, ki se za izpite učijo sami (samoizobraževalci).