Urniki

Organizirano izobraževanje odraslih (predavanja, vaje, praktični pouk) poteka med tednom v popoldanskem času in ob sobotah v dopoldanskem času.  Izpiti potekajo v dopoldanskem ali popoldanskem času, večinoma pa po 13. uri.
Vpisani udeleženci prejmejo urnike izobraževanja na organizacijskem sestanku. O spremembah urnikov udeležence obveščamo sproti.

Farmacevtski tehnik

Organizirane so vaje – praktični pouk. Pouk poteka ob petkih (začetek 14.00 – 14.30) in sobotah (začetek ob 7.30h), v dnevnem obsegu 6 – 8 ur praktičnega pouka dnevno.

Kozmetični tehnik

Organizirana so predavanja, vaje in praktični pouk. Ves pouk poteka med tednom, od ponedeljka do četrtka (začetek 15.45 – 16.00). Občasno poteka pouk tudi ob petkih, le izjemoma pa v sobotah.

Tehnik laboratorijske biomedicine

Organizirane so vaje – praktični pouk. Pouk poteka ob petkih (začetek 14.00 – 14.30) in sobotah (začetek ob 7.30h), v dnevnem obsegu 6 – 8 ur praktičnega pouka dnevno.

Zobotehnik

Organiziran je praktični pouk. Pouk poteka ob sobotah (začetek ob 7.30), v dnevnem obsegu 7 – 8 ur praktičnega pouka. Izjemoma poteka praktični pouk tudi med tednom v popoldanskem času (po 13h, odvisno od razpoložljivosti zobotehničnega laboratorija).

Povezane informacije