Povejte nam svoje mnenje!
Spletno stran SŠFKZ se trudimo nenehno dopolnjevati in nadgrajevati.

Odgovorite na nekaj kratkih vprašanj in nam jo pomagajte izboljšati tudi z vašo pomočjo!
Z veseljem!
Ne, hvala
SLO   ENG   
Facebook

Obvestila

1. roditeljski sestanek

V četrtek, 4. septembra, petek, 5. septembra, in v petek, 12. septembra 2014, bomo za starše vseh oddelkov izvedli prve roditeljske sestanke.

Za starše dijakov 1. in 4. letnika bo sestanek potekal v dveh delih: skupni del za več oddelkov v učilnici 32 in po posameznih oddelkih z razredniki v učilnicah po razporedu.

Skupni del bo v učilnici 32.

Za starše dijakov 1. letnika bosta imeli šolski psihologinji kratko predavanje Na prehodu iz osnovne v srednjo šolo, z drugimi informacijami pa jih bodo seznanile ravnateljica in pomočnici ravnateljice.
Za starše dijakov 4. letnika bosta na skupnem delu predstavili informacije o nadaljnjem šolanju in o poklicni maturi šolska psihologinja in tajnica ŠMK POM.

  • Za vse oddelke 1. letnika ter 4. Fa, 4. Fb, 4. Fc in 4. L bo najprej skupni del v učilnici 32, sledili bodo sestanki razrednikov v učilnicah po razporedu.
  • V 4. Za, 4. Zb, 4. Ka in 4. Kb pa bo potekal najprej sestanek z razrednikom, potem pa skupni del v učilnici 32.

Razpored roditeljskih sestankov

V četrtek, 4. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
1. Ka 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 P5 Andreja RUPNIK
1. Kb 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 P7 Polona DRENIK TROP
1. Fb 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 P4 Ksenija HORVAT
1. Fc 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 P6 Ida LAPUH

V petek, 5. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
1. Fa 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 P5 Barbara BLAZNIK
1. L 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 P7 Sabina POVHE LENART
1. Za 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 P4 Petra ČALIĆ
1. Zb 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 P6 Helena DOBERŠEK

V petek, 12. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
2. Fa     17.30 16 Marijan HAFNER
2. Fb     17.30 P6 Petra VONČINA
2. Fc     17.30 P3 Matej ŠVEGL
2. Ka     17.30 P5 Lučka JURJEC ŽMAVC
2. Kb     17.30 K4 Vanda TRDAN
2. L     17.30 12 Zlatko MAGDEVSKI
2. Za     17.30 K1 Kristina SERNEC
2. Zb     17.30 K3 Zdenka DIMNIK
3. Fa     17.30 K2 Neja MARKELJ
3. Fb     17.30 P7 Karmen OŽBOLT
3. Fc     17.30 15 Mojca KOČEVAR KORBAR
3. Ka     17.30 26 Saša CIMPERMAN
3. Kb     17.30 25 Darinka KUJAVEC
3. L     17.30 K6 Mateja CIGULA
3. Za     17.30 P9 Marina VALENČIČ
3. Zb     17.30 P4 Lidija GOLC
4. Fa 17.00 do 18.00 32 18.10 14 Mojca NOVOSELEC
4. Fb 17.00 do 18.00 32 18.10 23 Tina PETKOVŠEK
4. Fc 17.00 do 18.00 32 18.10 29 Vesna LAVRIČ
4. Ka 18.05 do 19.00 32 17.00 do 18.00 31 Anja ROGELJ
4. Kb 18.05 do 19.00 32 17.00 do 18.00 22 Alenka GORJAN
4. L 17.00 do 18.00 32 18.10 P2 Vesna GRGUR
4. Za 18.05 do 19.00 32 17.00 do 18.00 11 Brane LUŠINA
4. Zb 18.05 do 19.00 32 17.00 do 18.00 24 Valerija SEDLAR
Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Sejem šolskih učbeniških gradiv

2., 3. in 8. septembra 2014 bo na šoli med glavnim odmorom, na hodniku prvega nadstropja, potekal sejem šolskih učbeniških gradiv.

Obvestilo o začetku pouka

Drage dijakinje in dragi dijaki, obveščam vas, da se bo pouk pričel v ponedeljek, 1. septembra 2014. Prvi dan bo pouk trajal 4 šolske ure.

Razpored oddelkov in učilnic za prvi šolski dan

Od 7.35 do 11.00 ure Od 11.25 do 14.50 ure
Oddelek Učilnica Oddelek Učilnica
1. Fa 12 2. L 15
1. Fb P4 2. Za K1
1. Fc 16 2. Zb K3
1. Ka 24 3. Fa K2
1. Kb 25 3. Fb P7
1. L 26 3. Fc P6
1. Za 14 3. Ka 12
1. Zb P7 3. Kb 16
2. Fa 15 3. L K6
2. Fb P6 3. Za 25
2. Fc 29 3. Zb P4
2. Ka P5 4. Fa 14
2. Kb 32 4. Fb K4
    4. Fc P5
    4. Ka 32
    4. Kb 26
    4. L 23
    4. Za 29
    4. Zb 24

Legenda: K – klet, P – pritličje, 11 – 16 – 1. nad., 21 – 29 – 2. nad.

Ob prihodu v šolo vas lepo pozdravljam. V novem šolskem letu vam želim veliko prijetnih in uspešnih trenutkov.

Uradne ure v času počitnic

Uradne ure so v času počitnic (od 4. 7. do 14. 8. 2014) vsako sredo od 10. do 13. ure.

Od 18. 8. do 29. 8. 2014 so uradne ure v referatu za dijake (v pritličju šole) od 9.00 do 10.30 in od 12.00 do 13.15,  kjer lahko med drugim prevzamete potrdila o šolanju in potrdite Vloge za izdajo subvencionirane vozovnice.

Vsa morebitna vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov: ssfkz@guest.arnes.si.

Potrdila o vpisu za šolsko leto 2014/15

Potrdila o  vpisu za šolsko leto 2014/15 bodo pripravljena do 1. 8. 2014. Vsak dijak bo dobil brez naročila 2 potrdili o šolanju brez vpisanega namena. Dijak jih lahko prevzame  od 1. 8. dalje v času uradnih ur v referatu za dijake oz. v tajništvu, če referat ne dela,  prvi šolski dan pa pri razredniku. Dijak, ki bo želel dobiti več potrdil, jih bo lahko sam naročil v referatu za dijake, kadarkoli med letom v času uradnih ur.

Potrdilo o vpisu za šolsko leto 2013/14 dijak lahko prevzame v referatu za dijake. Priskrbite si jih pravočasno, ker bo zadnji dan gotovo gneča.

Potrdilo za subvencionirano vozovnico: vnaprej ga bomo pripravili  samo tistim dijakom, ki bodo po spomladanskem izpitnem roku uspešno zaključili letnik in bodo pri razredniku na dan razdelitve spričeval  naročili potrdilo. Tudi ta potrdila bodo pripravljena od 1. 8. 2014 dalje. Dijaki, ki ne boste po spomladanskem izpitnem roku uspešno zaključili letnika, osebno dvignete potrdilo v blagajni šole.

Pridobitev in podaljšanje statusa športnika ali kulturnika

Na področju pridobivanja statusov uvajamo nekatere spremembe.

Statusi športnika, kulturnika

Dijaki /-inje, ki ste v šolskem letu 2013/14 pridobili status športnika (perspektivni, vrhunski) ali kulturnika lahko podaljšate status za naslednje šolsko leto. Vloge za pridobitev statusa vam ni potrebno izpolnjevati, vendar pa morate napisati poročilo o dosežkih. Poročilo o dosežkih napišete na ustrezen obrazec (obrazec za podaljšanje statusa športnika in obrazec za podaljšanje statusa kulturnika). Poročilo mora biti v celoti izpolnjeno in podpisano s strani dijaka/-inje, kot tudi staršev. Poročilo oddate samo dijaki/-inje, ki želite podaljšati že pridobljeni status športnika ali kulturnika tudi v šolskem letu 2014/15. Poročilo oddajte razredniku do 24. 6. 2014. Po tem roku oddaja poročila ne bo več mogoča. Tisti, ki ne boste izpolnili poročila, ne boste mogli imeti statusa v šolskem letu 2014/15.

Poleg oddanega poročila, bo potrebno v jesenskem roku, najkasneje do 19.9.2014 prinesti še naslednja potrdila:

  • status perspektivnega športnika - potrdilo, da boš registriran /-a pri nacionalni panožni športni zvezi (fotokopija izkaznice ali potrdilo zveze); potrdilo, da boš tekmoval /-a v uradnem tekmovanju te športne zveze v šolskem letu 2014/15.
  • status vrhunskega športnika – potrdilo o pridobljenem statusu vrhunskega športnika.
  • status kulturnika – izjava kulturnega društva oziroma organizacije, da boš stalni /-a in aktivni /-a član /-ica tega društva oziroma organizacije v šolskem letu 2014/15.

Status dijaka, ki se vzporedno izobražuje

Status podaljšate tako, da v začetku septembra, najkasneje pa do 19.9.2014 prinesete potrdilo o vpisu v šolsko leto 2014/15. Vloge na priloženem obrazcu vam ni potrebno oddajati.

Dijaki, ki nimajo statusa, a bi ga želeli imeti v šolskem letu 2014/15

Tisti dijaki/-inje, ki do sedaj še niste imeli statusa in bi ga želeli imeti, boste oddali vlogo za pridobitev statusa v začetku septembra, najkasneje pa do 19.9.2014. Vloga bo obravnavana, če bo oddana v roku in bo imela vsa zahtevana dokazila.