Povejte nam svoje mnenje!
Spletno stran SŠFKZ se trudimo nenehno dopolnjevati in nadgrajevati.

Odgovorite na nekaj kratkih vprašanj in nam jo pomagajte izboljšati tudi z vašo pomočjo!
Z veseljem!
Ne, hvala
SLO   ENG   
Facebook

Obvestila

Teden kulturne dediščine

Zadnji teden v septembru in v začetku oktobra  v Sloveniji potekajo aktivnosti projekta nacionalni Teden kulturne dediščine, ki je letos poimenovan DEDIŠČINA GRE V ŠOLE. Pri tem sodeluje tudi naša šola.

V tednu med 30. septembrom in 2. oktobrom  bo kot del vseslovenskega projekta na šoli zaživel naš projekt BOGATO ŽIVLJENJE PREDNIKOV.

Pripravili bomo razstavo najstarejših predmetov, ki jih hranimo doma in so povezani z našo stroko ali vsakdanjim življenjem v družini.  Prikazali bomo  dejavnosti iz naše bližnje preteklosti: stare obrti, šege in navade.

Zato prosim vse dijake, da prinesete najstarejšo stvar, ki jo imate doma. Če je predmet zelo velik in bi potrebovali prevoz, se oglasite pri prof. Zdenki Dimnik – osebno ali po e-pošti.

Zbiranje predmetov bo potekalo  v tednu med 22. in 26. septembrom. Predmete oddate prof. Zdenki Dimnik ali prof. Mateji Cigula. Predmet mora imeti označeno ime, priimek in razred lastnika ter  vsaj približno oznako starosti.

Dijaki, ki ste mojstri obrti – npr. vezenja, pletenja, kvačkanja, izdelujete prtičke, papirnate rože ali izdelujete okraske iz slanega testa, znate sklepati koso, izdelujete zobotrebce ipd.,  se oglasite pri prof. Zdenki Dimnik osebno ali pa dejavnost prijavite na e-naslov  zdenka.dimnik@guest.arnes.si.

Spoštovanje preteklosti je naša skupna naloga in vrednota, zato vabljeni k sodelovanju.

Zdenka Dimnik,
koordinatorka projekta

Obvestilo staršem v zvezi z E-asistentom za starše

Po pogovoru s podjem E-šola smo ugotovili, da je njihova prijavnica za starše, s katero se prijavijo na plačljiv ali brezplačen paket dostopa do e-asistenta, pomanjkljiva.

Ker smo med tem časom del prijavnic že razdelili, smo se s podjetjem E-šola dogovorili, da prijavnic ne bomo menjali. Obveščam Vas, da tudi v letu 2014/15 brezplačen paket za starše vsebuje tedenski povzetek izostankov, ki so vpisani v e-dnevnik, kar iz prijavnice ni razvidno.

Ravnateljica šole,
Marija Šušteršič

Pridobitev in podaljšanje statusa športnika ali kulturnika

Na področju pridobivanja statusov uvajamo nekatere spremembe.

Statusi športnika, kulturnika

Dijaki /-inje, ki ste v šolskem letu 2013/14 pridobili status športnika (perspektivni, vrhunski) ali kulturnika lahko podaljšate status za naslednje šolsko leto. Vloge za pridobitev statusa vam ni potrebno izpolnjevati, vendar pa morate napisati poročilo o dosežkih. Poročilo o dosežkih napišete na ustrezen obrazec (obrazec za podaljšanje statusa športnika in obrazec za podaljšanje statusa kulturnika). Poročilo mora biti v celoti izpolnjeno in podpisano s strani dijaka/-inje, kot tudi staršev. Poročilo oddate samo dijaki/-inje, ki želite podaljšati že pridobljeni status športnika ali kulturnika tudi v šolskem letu 2014/15. Poročilo oddajte razredniku do 24. 6. 2014. Po tem roku oddaja poročila ne bo več mogoča. Tisti, ki ne boste izpolnili poročila, ne boste mogli imeti statusa v šolskem letu 2014/15.

Poleg oddanega poročila, bo potrebno v jesenskem roku, najkasneje do 19.9.2014 prinesti še naslednja potrdila:

  • status perspektivnega športnika - potrdilo, da boš registriran /-a pri nacionalni panožni športni zvezi (fotokopija izkaznice ali potrdilo zveze); potrdilo, da boš tekmoval /-a v uradnem tekmovanju te športne zveze v šolskem letu 2014/15.
  • status vrhunskega športnika – potrdilo o pridobljenem statusu vrhunskega športnika.
  • status kulturnika – izjava kulturnega društva oziroma organizacije, da boš stalni /-a in aktivni /-a član /-ica tega društva oziroma organizacije v šolskem letu 2014/15.

Status dijaka, ki se vzporedno izobražuje

Status podaljšate tako, da v začetku septembra, najkasneje pa do 19.9.2014 prinesete potrdilo o vpisu v šolsko leto 2014/15. Vloge na priloženem obrazcu vam ni potrebno oddajati.

Dijaki, ki nimajo statusa, a bi ga želeli imeti v šolskem letu 2014/15

Tisti dijaki/-inje, ki do sedaj še niste imeli statusa in bi ga želeli imeti, boste oddali vlogo za pridobitev statusa v začetku septembra, najkasneje pa do 19.9.2014. Vloga bo obravnavana, če bo oddana v roku in bo imela vsa zahtevana dokazila.