Povejte nam svoje mnenje!
Spletno stran SŠFKZ se trudimo nenehno dopolnjevati in nadgrajevati.

Odgovorite na nekaj kratkih vprašanj in nam jo pomagajte izboljšati tudi z vašo pomočjo!
Z veseljem!
Ne, hvala
SLO   ENG   
Facebook

Obvestila

Uradne ure v času počitnic

Uradne ure v času počitnic (od 4. 7. do 14. 8. 2014) bodo vsako sredo od 10. do 13. ure.

Vsa morebitna vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov: ssfkz@guest.arnes.si.

Potrdila o vpisu za šolsko leto 2014/15

Potrdila o  vpisu za šolsko leto 2014/15 bodo pripravljena do 1. 8. 2014. Vsak dijak bo dobil brez naročila 2 potrdili o šolanju brez vpisanega namena. Dijak jih lahko prevzame  od 1. 8. dalje v času uradnih ur v referatu za dijake oz. v tajništvu, če referat ne dela,  prvi šolski dan pa pri razredniku. Dijak, ki bo želel dobiti več potrdil, jih bo lahko sam naročil v referatu za dijake, kadarkoli med letom v času uradnih ur.

Potrdilo o vpisu za šolsko leto 2013/14 dijak lahko prevzame v referatu za dijake. Priskrbite si jih pravočasno, ker bo zadnji dan gotovo gneča.

Potrdilo za subvencionirano vozovnico: vnaprej ga bomo pripravili  samo tistim dijakom, ki bodo po spomladanskem izpitnem roku uspešno zaključili letnik in bodo pri razredniku na dan razdelitve spričeval  naročili potrdilo. Tudi ta potrdila bodo pripravljena od 1. 8. 2014 dalje. Dijaki, ki ne boste po spomladanskem izpitnem roku uspešno zaključili letnika, osebno dvignete potrdilo v blagajni šole.

Pridobitev in podaljšanje statusa športnika ali kulturnika

Na področju pridobivanja statusov uvajamo nekatere spremembe.

Statusi športnika, kulturnika

Dijaki /-inje, ki ste v šolskem letu 2013/14 pridobili status športnika (perspektivni, vrhunski) ali kulturnika lahko podaljšate status za naslednje šolsko leto. Vloge za pridobitev statusa vam ni potrebno izpolnjevati, vendar pa morate napisati poročilo o dosežkih. Poročilo o dosežkih napišete na ustrezen obrazec (obrazec za podaljšanje statusa športnika in obrazec za podaljšanje statusa kulturnika). Poročilo mora biti v celoti izpolnjeno in podpisano s strani dijaka/-inje, kot tudi staršev. Poročilo oddate samo dijaki/-inje, ki želite podaljšati že pridobljeni status športnika ali kulturnika tudi v šolskem letu 2014/15. Poročilo oddajte razredniku do 24. 6. 2014. Po tem roku oddaja poročila ne bo več mogoča. Tisti, ki ne boste izpolnili poročila, ne boste mogli imeti statusa v šolskem letu 2014/15.

Poleg oddanega poročila, bo potrebno v jesenskem roku, najkasneje do 19.9.2014 prinesti še naslednja potrdila:

  • status perspektivnega športnika - potrdilo, da boš registriran /-a pri nacionalni panožni športni zvezi (fotokopija izkaznice ali potrdilo zveze); potrdilo, da boš tekmoval /-a v uradnem tekmovanju te športne zveze v šolskem letu 2014/15.
  • status vrhunskega športnika – potrdilo o pridobljenem statusu vrhunskega športnika.
  • status kulturnika – izjava kulturnega društva oziroma organizacije, da boš stalni /-a in aktivni /-a član /-ica tega društva oziroma organizacije v šolskem letu 2014/15.

Status dijaka, ki se vzporedno izobražuje

Status podaljšate tako, da v začetku septembra, najkasneje pa do 19.9.2014 prinesete potrdilo o vpisu v šolsko leto 2014/15. Vloge na priloženem obrazcu vam ni potrebno oddajati.

Dijaki, ki nimajo statusa, a bi ga želeli imeti v šolskem letu 2014/15

Tisti dijaki/-inje, ki do sedaj še niste imeli statusa in bi ga želeli imeti, boste oddali vlogo za pridobitev statusa v začetku septembra, najkasneje pa do 19.9.2014. Vloga bo obravnavana, če bo oddana v roku in bo imela vsa zahtevana dokazila.