Zdrava šola 2011/12

Člani tima Zdrave šole v šolskem letu 2011/12 so bili:

  • Predstavniki učiteljev: Darinka Kujavec, Kristina Sernec, Polona Trop Drenik, Sabina Turšič, Valerija Vadnov, Poldka Žavbi.
  • predstavnik staršev: Špela Rot – glavna medicinska sestra zdravstvenega doma Vrhnika
  • predstavnik dijakov: Aljoša Klemenčič (3.FA)
  • predstavnica zdravstvene službe: Dragana Španovič – ZD Ljubljana, Metelkova 9
  • predstavnica lokalne skupnosti: Maja Markočič

Nosečnost, porod in dojenje – znanje za življenje

Dijaki 4. letnikov bodo po končanem šolanju pričeli z novim poglavjem svojega življenja. Zato smo za njih v aprilu in maju na šoli organizirali predavanje z naslovom: Nosečnost, porod in dojenje. Predstavitev je izvedla Sabina Turšič, dipl. babica.

Avtor/-ica prispevka: Kristina Sernec

31. maj – Svetovni dan brez tobaka

Avtor/-ica prispevka: Kristina Sernec

Čebelarska razstava

Razstava je potekala od  7. 11. 2011 do 25. 11. 2011, od  14. 11. 2011 do 25. 11. 2011 pa je bila degustacija šestih vrst medu: vsak dijak je lahko poskusil kostanjev med, cvetlični, akacijev, lipov, gozdni ter lipovega-kostanjevega. Razstava je potekala v okviru Zdrave šole. Predvsem smo želeli ozavestiti dijake o čebelarstvu, čebelah in njihovih zakladih iz panja, saj brez čebel ni hrane. Le kdo ne pozna znamenite misli, ki jo številni pripisujejo svetovno znanemu fiziku in matematiku Albertu Einsteinu: »Ko bo z obličja Zemlje izginila čebela, bo človek preživel le še štiri leta; ko ni več čebel, ni več opraševanja, ni več rastlin, ni več živali, ni več ljudi …« Narava je ustvarila sožitje čebel s številnimi rastlinami, zato je najpomembnejše poslanstvo čebeljega rodu opraševanje le-teh. To omogoča obstoj rastlinskih vrst.

Avtor/-ica prispevka: Aljoša Klemenčič, 3. FA

Beljenje zob

Na povabilo ge. Rie Jagodic, koordinatorke zdravstvene vzgoje iz ZZV Ljubljana, smo v torek  15. maja 2012 z dijakinjami Leo Lah, Tadejo Hostnik, Nino Gorkič in Leo Kožuh, iz 3. Za na strokovnem srečanju izvajalcev zdravstvane vzgoje in ustnih higienikov  predstavile projektno delo Beljenje zob – DA ali NE.

Za naše dijakinje je bil to že drugi nastop z isto temo pred številno publiko. Dekleta so predstavitev izvedla s pomočjo PowerPoint-a. Slušatelji so dobili tudi zloženke na temo Beljenje zob –  DA ali NE, ki so jo na podlagi rezultatov ankete pri tridesetih zobozdravnikih z različnih koncev Slovenije  izdelali dijaki 3. Za oddelka.

Dijakinje so bile deležne številnih pohval  za  predstavljeno nalogo kot tudi za nastop.

Hvala lepa prof. Tatjani Reščič Rihar za  pripravo dijakinj na nastop.

Avtor/-ica prispevka: Lea Žavbi, prof.

Pozitivka in pozitivec SŠFKZ za šolsko leto 2011/2012

Pozitivka in pozitivec SŠFKZ za šolsko leto 2011/2012 sta:

Alenka Matjaž, 1. Zb
pdf Intervju s pozitivko šole
Dominik Kavčič, 2. Fb
pdf Intervju s pozitivcem šole

Čestitamo!

Avtor/-ica prispevka: Kristina Sernec

Očistimo Slovenijo 2012

23. marca smo sodelovali v prostovoljski okoljski akciji Očistimo Slovenijo 2012. Zajeli smo področje okolice šole in grič ljubljanskega gradu.

Tokrat nismo čistili le Slovenije, temveč smo sodelovali tudi v največji okoljski akciji v zgodovini človeštva, ki je združila svet (World Cleanup 2012) in skupaj očistili naš planet milijonov ton odpadkov.

Avtor/-ica prispevka: Kristina Sernec

7. april: Svetovni dan zdravja

Svetovni dan zdravja smo obeležili s predavanjem o astmi za predstavnike dijakov (ga. Špela Rot, dipl. m. s.), s predavanjem o depresiji za učiteljski zbor (mag. Darja Justinek) in z razstavo zdravilnih zelišč (Aljoša Klemenčič, 3. Fa).

Avtor/-ica prispevka: Kristina Sernec

Zbiranje odpadnega papirja

V dveh zbiralnih akcijah smo na šoli zbrali 924 kg odpadnega papirja. S tem smo prispevali sredstva za fundacijo Pismo srca. Sredstva so namenjena štipendiranju otrok, ki živijo v socialno šibkejših razmerah in se s svojo nadarjenostjo uveljavljajo na področju športa, ekologije, znanosti, glasbe, plesa itd.

Sodelovanje v akciji nam je omogočilo, da tudi naš dijak/-inja sodeluje v izboru za podelitev enoletne štipendije.

Več o tem lahko preberete na naslednjem naslovu: http://www.pismosrca.si/

Hvala vsem, ki ste sodelovali v akciji!

Avtor/-ica prispevka: Kristina Sernec

Prebujena generacija (Generation Awake)

Evropska komisija je vzpostavila posebno spletišče z naslovom Prebujena generacija (Generation Awake), namenjeno spodbujanju učinkovite rabe virov predvsem med otroki in mladimi. Spletišče na zabaven način podaja informacije, ki spodbujajo k razmisleku o spremembi potrošniških odločitev in nakupovalnih navad ter o ločevanju odpadkov. Tako lahko na enostaven način izveste, kako lahko vaše navade vplivajo na planet. Ob tem se lahko preizkusite tudi v izzivu, s katerim lahko v praksi dokažete pridobljeno znanje na področju učinkovite rabe virov.

Spletišče sestavljajo trije deli:

  • V prvi delu se predstavijo tri nakupovalne vrečke: Rutinski Robi, Debelušni David in Impulzivna Ingrid, ki otrokom pokažejo, kako lahko z majhnimi spremembami nakupovalnih navad, potrošniških odločitev ter ločevanja odpadkov spreminjajo planet.
  • Drugi del z naslovom “Priročnik” je zbirka nasvetov za učinkovito porabo virov.
  • Tretji del z naslovom “Generation Awake Challenge” vsebuje številne praktične izzive. Za vsak opravljen izziv tekmovalec prejme posebno nagrado – značko.

Spletišče Prebujena generacija najdete na naslovu: http://generationawake.eu/languages/lang.php?lang=sl

Avtor/-ica prispevka: Kristina Sernec

Zdrav nasmeh je uspeh

V ponedeljek, 23. 1. 2012 je podjetje FLEGIS iz Maribora omogočilo predavanje in delavnico na temo: ZDRAV NASMEH JE USPEH. Predavanje za dijake prvih letnikov vseh programov je izvedla gdč. Lana Kambič, dr. stom. V delavnici pravilnega čiščenja zob je sodelovalo tudi pet študentov petega in šestega letnika fakultete za Dentalno medicino. Dijaki so se učili pravilno uporabljati zobno ščetko, medzobne krtačke in zobno nitko.

Na  delavnici so dijaki z zanimanjem sodelovali.