Prekvalifikacija v kozmetičnega tehnika

Zakaj ima poklic prihodnost?

Vas privlači svet ličil, dišav, nege telesa in obraza? Si želite pridobiti znanja, ki bodo tudi vam pomagala do lepšega videza, boljšega počutja in zdravja? Ste komunikativni in želite v parfumeriji svetovati ali demonstrirati kozmetiko? Želite postati zastopnica  ali zastopnik za kozmetiko? Če vam je všeč delo s strankami in si želite sproščenega dela v mirnem, urejenem ter čistem okolju kozmetičnega salona, wellness ali SPA centra, si oglejte ponudbo prekvalifikacije v kozmetičnega tehnika.

Na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo imamo z izobraževanjem kozmetičnih tehnikov na srednji stopnji več kot 25 letne izkušnje. Ko je v šolskem letu 1991 nastal štiriletni program kozmetični tehnik, smo bili edini izvajalci. V vseh teh letih smo si nabrali ogromno izkušenj. V programu poučujejo strokovno in pedagoško dobro usposobljeni učitelji. Delo poteka v sodobno opremljenih splošnih in specialnih učilnicah, v laboratorijih in dveh kozmetičnih salonih.

Smo prva in edina kozmetična šola v Sloveniji, ki si je pridobila naziv CIDESCO šole, tako da so udeležencem s Cidesco diplomo odprta vrata za zaposlitev tudi v tujini! CIDESCO izpit opravijo udeleženci izven rednega izobraževanja.

Oblika izobraževanja

Program poteka v organizirani obliki in je prilagojen potrebam odraslih. Izobraževanje traja eno leto, organiziran pouk (predavanja, vaje, praktični pouk, izpiti) pa poteka od ponedeljka do četrtka, pogosto tudi ob petkih, večinoma med 15.45 in 20.30 uro.

Gradiva za večino strokovnih predmetov dobijo udeleženci v šoli. Pri vpisu v program PODARIMO tudi delovni komplet majčke in hlač za delo v salonu!

Predmetnik

Da se kozmetični tehnik lahko zaposli na tako širokem področju, mora osvojiti strokovna znanja iz estetike, varovanja zdravja, somatologije, kože in bolezni kože, splošne kozmetologije, kozmetičnih izdelkov, podjetništva, kozmetične nege obraza, kozmetične nege telesa, ličenja, manikire, pedikure, masaže ter consko refleksne masaže stopal ali osnov velnesa. Pouk poteka v sodobno opremljenih šolskih salonih. Med izobraževanjem opravi kozmetični tehnik praktično usposabljanje z delom v kozmetičnem salonu.

Stroški

Stroški izobraževanja so odvisni od predhodne izobrazbe oz. števila predmetov in strok. modulov, ki jih mora udeleženec opraviti v prekvalifikaciji (priznavanje znanja). Nudimo postopno odplačevanje šolnine v obrokih.

Šolnina znaša 2.650,00 € (eno šolsko leto). V šolnino je vračunan organiziran pouk strokovnih modulov ter prvo ocenjevanje znanja (izpit) pri vsakem organiziranem predmetu v izpitnih rokih za skupino. Interna učna gradiva, ki so na voljo za strokovno – teoretične predmete in delovno obleko (majčka, hlače), vam podarimo. Stroški poklicne mature v šolnino niso vračunani. Če udeleženci opravljajo dodatne izpite (če znanje ni priznano, hkrati pa ta predmet v šoli ni organiziran), stroške dodatnih izpitov plačujejo posebej. Udeleženci si določen material za pouk strok. modulov (prakt. del) nabavijo sami (npr. rjuhe, brisače, pilice…), kar predstavlja dodaten strošek izobraževanja.
Stroški izobraževanja (šolnina, izpiti, poklicna matura ipd.) se obračunavajo v skladu s pravilnikom in cenikom, ki ju je sprejel Svet šole. Cenik je dostopen v pisarni za izobraževanje odraslih

Vpisna mesta in prijava

Število vpisnih mest je najmanj 16. Šola objavi razpis za vpis v program izrednega izobraževanja najmanj 1 mesec pred začetkom pouka na svoji spletni strani.

Kandidati se na razpis za vpis prijavijo v razpisanih rokih na obrazcu »Prijava za vpis v izredno izobraževanje – izobraževanje odraslih«. K prijavi priložijo fotokopije dokazil o dosedanjem srednješolskem izobraževanju (fotokopije spričeval 1. – 4. letnika in maturitetnega spričevala).

Ob vpisu opravimo svetovalni razgovor z vsakim kandidatom. Kandidati na vpisu predložijo originalna dokazila o predhodnem srednješolskem izobraževanju, osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, v nekaterih primerih pa tudi poročni list), davčno številko, ter dokazilo o plačanem 1. obroku šolnine.

Informativni dnevi

Informativni dnevi za odrasle potekajo vsako leto v februarju, šola lahko razpiše še dodatne termine. Točni termini informativnih dni so vsako šolsko leto objavljeni sproti.

Več informacij

Dodatne informacije lahko dobite pri organizatorkah izrednega izobraževanja (Vanda Trdan, Mojca OGRIN).

Več informacij najdete v šolski publikaciji: