Šolska knjižnica

Učna gradiva, učbeniški sklad, elektronska gradiva

Šolska knjižnica ima svoje prostore v pritličju šolske zgradbe. V osrednjem prostoru sta poleg izposojevalnega pulta dijakom na voljo dva računalnika z barvnim in laserskim tiskalnikom ter skenerjem. V prostoru poleg osrednjega so knjige urejene po UDK sistemu, revije pa po abecedi. Dijakom so namenjeni tudi štirje delovni prostori za pregledovanje gradiva oz. učenje. H knjižnici sodi še arhiv in učilnica, ki je povezana z osrednjim prostorom.

 

V okviru knjižnično informacijskih znanj se dijaki seznanijo z delom knjižnice, spoznajo virtualno knjižnico COBISS in se naučijo iskati informacije po tujih podatkovnih bazah. Posebna pozornost je namenjena vrednotenju informacij. Glavna naloga, ki ji v naši knjižnici posvečamo vse več časa, je naučiti dijake oblikovanja in predstavitve referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog.

Učna gradiva in učbeniški sklad

Poleg osnovnih dejavnosti v okviru knjižnice deluje tudi učbeniški sklad. Dijaki si lahko za eno šolsko leto izposodijo nekatere učbenike za izposojevalnino, ki jo določi Ministrstvo za šolstvo (1/3 nabavne cene). Seznam učbenikov je objavljen na spletni strani, dijaki pa ga prejmejo tudi ob vpisu v prvi letnik, oziroma ob zaključku šolskega leta.