Šolska knjižnica

Učna gradiva, učbeniški sklad, elektronska gradiva

Šolska knjižnica ima svoje prostore v 3. nadstropju prizidka šolske zgradbe. V novi knjižnici so dijakom je na voljo IKT kotiček, udobna čitalnica s sproščujočim pogledom proti gradu in mirni prostor za učenje.

V okviru knjižnično informacijskih znanj se dijaki seznanijo z delom knjižnice, spoznajo virtualno knjižnico COBISS in se naučijo iskati informacije po tujih podatkovnih bazah. Posebna pozornost je namenjena vrednotenju informacij. Glavna naloga, ki ji v naši knjižnici posvečamo vse več časa, je naučiti dijake oblikovanja in predstavitve referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog.

Učna gradiva in učbeniški sklad

Poleg osnovnih dejavnosti v okviru knjižnice deluje tudi učbeniški sklad. Dijaki si lahko za eno šolsko leto izposodijo nekatere učbenike za izposojevalnino, ki jo določi Ministrstvo za šolstvo (1/3 nabavne cene). Seznam učbenikov je objavljen na spletni strani, dijaki pa ga prejmejo tudi ob vpisu v prvi letnik, oziroma ob zaključku šolskega leta.