Zdrava šola

zdrava_sola_logo

Cilji evropske in slovenske mreže zdravih šol

Vse šole, ki so vstopile v mrežo Zdravih šol, so se zavezale, da bodo spodbujale uresničevanje naslednjih ciljev:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

Člani tima Zdrave šole v šolskem letu 2018/19 so:

 • • učiteljice: Polona Drenik Trop, Darinka Kujavec, Jasmina Letonja, Kristina Sernec, Sabina Turšič (vodja tima), Valerija Vadnov in Poldka Žavbi.

Vse morebitne predloge in pripombe v zvezi z Zdravo šolo lahko sporočite vodji tima, Sabini Turšič (sabina.tursic@guest.arnes.si).

25. obletnica slovenske mreže zdravih šol

Do zadnjega kotička polna šolska dvorana je prisluhnila iskrenim besedam predavateljice Petre Škarja, z naslovom: Česar nas niso naučili v šolah. Petra Škarja je podjetnica z neukrotljivimi idejami, pisateljica izjemnih knjižnih del, ljubiteljica narave in potovanj ter ženska z nesluteno globino. Predavanju so sledile inovativne predstavitve poslovnih načrtov dijakov 4. L in 4. Fb, ob raziskovanju še neraziskanih možnosti poslovnih poti.

Avtor/-ica prispevka: Sabina Turšič, prof.

Nacionalni posvet v počastitev 25. obletnice Slovenske mreže zdravih šol

Za 25. obletnico Slovenske mreže zdravih šol so se na nacionalnem posvetu, 7. 11. 2018, v Zrečah predstavile Zdrave šole vseh slovenskih regij.

Ljubljansko regijo so med drugimi izbranimi šolami zastopale štiri dijakinje naše šole iz 2. ZB oddelka pod mentorstvom Kristine Sernec. Predstavile so nalogo z naslovom Določanje koncentracije C-vitamina v pomarančnem soku. Predstavile so primerjavo koncentracije C-vitamina v sveže izstisnjenem in industrijskem soku.

Avtor/-ica prispevka: Kristina Sernec, prof.

Ljubljanski maraton 2018

Učitelji in drugi delavci šole skrbimo za svojo zdravje in rekreacijo. Tudi letos smo se udeležili Ljubljanskega maratona 2018. S svojo vztrajnostjo smo dokazali, da tudi dež za nas ni bil ovira.

Avtor/-ica prispevka: Kristina Sernec, prof.