Zdrava šola

zdrava_sola_logo

Cilji evropske in slovenske mreže zdravih šol

Vse šole, ki so vstopile v mrežo Zdravih šol, so se zavezale, da bodo spodbujale uresničevanje naslednjih ciljev:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

Člani tima Zdrave šole v šolskem letu 2021/22 so:

 • Vodja: Darja Maležič
 • Članice: Petra Čalić, Polonca Drenik Trop, dr. Alenka Gorjan, Mojca Kočevar Korbar, Mateja Kolmančič Šuštar, Darinka Kujavec, Ida Lapuh, Jasmina Letonja, Kristina Sernec, Marta Šimic Zore, Sabina Turšič
 • Predstavnica vodstva šole: mag. Mojca Novoselec
 • Predstavnica dijakov: Ema Movrin, 3. Za
 • Predstavnica staršev: Tanja Gašperlin

Vse morebitne predloge in pripombe v zvezi z Zdravo šolo lahko sporočite vodji tima, Darji Maležič (darja.malezic@ssfkz.si).

Vzgoja za ustno zdravje

V četrtek, 21. aprila 2022, nas je obiskala medicinska sestra iz Zdravstvenega doma Ljubljana. Predstavila nam je bolezni ustne votline, pravilno higieno in pripomočke za čiščenje ustne votline.
Največ govora je bilo o boleznih ustne votline, ki pa jih dijaki tretjega letnika programa zobotehnik že kar dobro poznamo, vendar smo kljub temu spoznali tudi nekaj novosti.
Predavanje je bilo poučno in vsebine so bile predstavljene na zabaven ter zanimiv način.

Avtor/-ica prispevka: Pia Primc in Anja Grčar, 3. Zb

Nosečnost, porod, dojenje

V januarju je na naši šoli potekala delavnica pod vodstvom Sabine Turšič, diplomirane babice.
Poučili smo se o poteku zanositve, nosečnosti, poroda in poporodne oskrbe. To nam bo tako
dekletom kot fantom v prihodnosti zelo pomagalo, saj nas določene stvari, ki pridejo s tem
dogajanjem, ne bodo takoj vrgle iz tira, znali se bomo zbrati in pomagati partnerju.
Profesorica nas je seznanila z možnimi komplikacijami med in po porodu. Težkih stvari ni
olepševala, kar smo zelo cenili, saj nas je v tem primeru potrebno postaviti na realna tla.
Delavnica nam je bila zelo všeč in upam, da se bo še izvajala.

Avtor/-ica prispevka: Maša Bohinc Penček, 4. Ka