CIDESCO izobraževanje

CIDESCO organizacija (Comité International Desthetique et de Cosmetologie) je bila ustanovljena 27.12. 1946 v Bruslju, v Belgiji, sedaj pa ima sedež v Zürichu v Švici. Organizacija združuje kozmetike in estete s vsega sveta. Ustanovljenih je 33 nacionalnih sekcij in več kot 230 šol, ki organizirajo izobraževanje za pridobitev diplome CIDESCO. Naša šola je ena izmed njih. CIDESCO diploma pomeni mednarodno veljavno in ugledno diplomo, s katero se dijaki lažje zaposlijo tako doma kot v tujini. Je prepoznaven standard kakovosti in znanja.

Šola organizira za dijake 4. letnika programa kozmetični tehnik dodatno izobraževanje za pridobitev CIDESCO diplome. Ker je povezano z dodatnimi finančnimi sredstvi, je možno le ob soglasju staršev. Izobraževanje poteka v 4. letniku z dodatnim izobraževanjem ob rednem pouku in pripravami pred izpitom v avgustu in septembru. Izpit je predvidoma konec septembra. Sestavljen je iz teoretičnega in praktičnega dela ter seminarske naloge s področja kozmetike. Poteka pod vodstvom mednarodnega CIDESCO izpraševalca in šolskega učitelja s CIDESCO diplomo. Po uspešno opravljenem izpitu mora kandidat opraviti 600 ur praktičnega dela v kozmetičnem salonu.

Več informacij o CIDESCO organizaciji najdete na www.cidesco.com.

Šolska koordinatorka za CIDESCO izobraževanje je Mateja Kolmančič.