Praktično usposabljanje z delom v tujini

Praktično usposabljanje z delom v tujini v šolskem letu 2021/22

V šolskem letu 2021/22 bo, če bodo ukrepi ob epidemiji covid-19 to dopuščali, šola v okviru evropskega programa Erasmus+ omogočila opravljanje praktičnega usposabljanja z delom izbranim dijakom, ki bodo tri ali štiri tedne preživeli na Finskem, v Latviji, v Španiji ali v Češki republiki. Komunikacija bo potekala v angleščini, za Španijo pa je zaželeno tudi osnovno znanje španščine. Vsako skupino bo prvi teden bivanja v tujini spremljal učitelj. Dijaki se bodo domov vračali sami. Ker učni programi sodijo v področje zdravstva, bo prisotna še dodatna previdnost pri izvedbi mobilnosti tako s strani naše kot tudi s strani partnerskih šol. Projekt se bo začel s šolskim letom 2021/22 (če bodo zdravstvene razmere to dopuščale), zaključil pa se bo konec koledarskega leta 2022.
V šolskem letu 2020/21 zaradi pandemije covid-19 izmenjav dijakov nismo mogli izvesti. Če bodo možnosti s strani partnerskih šol, bomo poskusili v letošnji projekt vključiti dodatno število dijakov.

Predvideni načrt je naslednji:

PROGRAM FARMACEVTSKI TEHNIK:

 • Španija, No. 1 College v Gijonu, štirje dijaki/nje 4. letnika, vključuje jesenske počitnice 2021, štirje tedni,
 • Finska, Vocational College v Helsinkih, dva dijaka/inji 3. letnika, marec 2022, trije tedni,
 • Češka republika, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Pragi, dva dijaka/inji 3. letnika, predvidoma vključuje prvomajske počitnice 2022, samo za polnoletne dijake, trije tedni.

PROGRAM KOZMETIČNI TEHNIK:

 • Finska, Vocational College v Helsinkih, dve dijakinji 4. letnika, vključuje jesenske počitnice 2021, štirje tedni,
 • Finska, Vocational College v Helsinkih, dve dijakinji 3. letnika, marec 2022, štirje tedni,
 • Finska, Vocational College v Helsinkih, dve dijakinji programa izobraževanje odraslih, pomlad 2022, trije tedni,
 • Latvija, P. Stradins Medical College of the University of Latvija v Jurmali pri Rigi, dve dijakinji 4. letnika, vključuje jesenske počitnice 2021, trije tedni.

PROGRAM TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE:

 • Latvija, P. Stradins Medical College of the University of Latvija v Jurmali pri Rigi, dva dijaka/inji 4. letnika, vključuje jesenske počitnice 2021, trije tedni,
 • Španija, College No. 1 v Gijonu, dva dijaka/inji 4. letnika, vključuje jesenske počitnice 2021, štirje tedni,
 • Češka republika, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Pragi, dva dijaka/inji 3. letnika, predvidoma vključuje prvomajske počitnice 2022, trije tedni.

PROGRAM ZOBOTEHNIK:

 • Finska, Helsinki Vocational College v Helsinkih, trije dijaki/inje 3. letnika, marec 2022, trije tedni,
 • Češka republika, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Pragi, dva dijaka/inji 3. letnika, predvidoma vključuje prvomajske počitnice 2022, trije tedni.

Med šolskim letom lahko pride do sprememb. To je odvisno od razmer na partnerskih šolah. Spremljajte razpise na šolski spletni strani.

Merila za izbiro dijakov za praktično usposabljanje v tujini so opredeljena v Pravilih o izbiri dijakov za PUD v tujini.

Mednarodno sodelovanje koordinira Mateja KOLMANČIČ ŠUŠTAR.

Mednarodno sodelovanje v preteklih šolskih letih

Povezane informacije

Kontakt

Koordinatorka mednarodnega sodelovanja
Mateja Kolmančič Šuštar
Uradne ure:

glej govorilne ure

01 300 72 68
mateja.k-sustar@ssfkz.si