Koledar raziskovalnega dela

Šolsko leto 2016/17

Koledar raziskovalnega dela za sodelovanje na 31. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev
»Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«

Zadolžitve dijakov Datum
Oddaja predprijave raziskovalne naloge za 31. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev
Oddate jo v tajništvo ali mentorju na posebnem obrazcu (obrazec dobite pri mentorju).
do 20. novembra 2017
Oddaja prijave raziskovalne naloge za 31. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev
Oddate jo v tajništvo ali mentorju/ici na posebnem obrazcu (obrazec dobite pri mentorju/ici).
do 31. januarja 2018
Oddaja raziskovalne naloge mentorju
Naloga naj ne bo vezana, da jo mentor lahko še enkrat pregleda, preden se odpošlje.
po dogovoru
Priprava na predstavitev raziskovalne naloge po dogovoru
Predstavitev raziskovalne naloge na šoli do 6. marca 2018
Oddaja raziskovalne naloge, ki mora biti predhodno pregledana iz strani mentorjev 8. marec 2018
Oddaja povzetka raziskovalne naloge za »Zbornik povzetkov 31. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev« 8. marec 2018
Sodelovanje na 31. srečanju mladih raziskovalcev v Ljubljani z javnim zagovorom (od 10 do 15 minut) in/ali na razstavi postrov 22. marec 2018
Zaključna prireditev 31. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« s podelitvijo priznanj in nagrad 10. maj 2018