Koledar raziskovalnega dela

Šolsko leto 2020/21

Koledar raziskovalnega dela za sodelovanje na 34. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«

Zadolžitve dijakov Datum
Oddaja predprijave raziskovalne naloge za 34. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev
Oddate jo v tajništvo ali mentorju na posebnem obrazcu (obrazec dobite pri mentorju).
do
30. novembra 2020
Oddaja prijave raziskovalne naloge za 34. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev
Oddate jo v tajništvo ali mentorju/ici na posebnem obrazcu (obrazec dobite pri mentorju/ici).
     do
29. januarja 2021
Oddaja raziskovalne naloge mentorju
Naloga naj ne bo vezana, da jo mentor lahko še enkrat pregleda, preden se odpošlje.
po dogovoru
Priprava na predstavitev raziskovalne naloge po dogovoru
Predstavitev raziskovalne naloge na šoli   do 2. marca 2021
Vse naloge, ki bodo oddane za srečanje, morajo biti prijavljene v sistem ZOTKIS do 4. marca 2021
  Oddaja raziskovalnih nalog in plakatov (raziskovalne naloge morajo biti predhodno pregledane iz strani mentorjev) do 4. marec 2021
Oddaja povzetka raziskovalne naloge za »Zbornik povzetkov 34. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev« do 4. marca 2021
  Sodelovanje na 34. srečanju mladih raziskovalcev v Ljubljani z javnim zagovorom (od 10 do 15 minut) in/ali na razstavi plakatov 25. marec 2021