Koledar raziskovalnega dela

Šolsko leto 2016/17

Koledar raziskovalnega dela za sodelovanje na 30. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev
»Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«

Zadolžitve dijakov Datum
Oddaja predprijave raziskovalne naloge za 30. srečanje mladih raziskovalcev
Oddate jo v tajništvo ali mentorju/ici na posebnem obrazcu (obrazec dobite pri mentorju/ici).
do 11. novembra 2016
Oddaja prijave raziskovalne naloge za 30. srečanje mladih raziskovalcev
Oddate jo v tajništvo ali mentorju/ici na posebnem obrazcu (obrazec dobite pri mentorju/ici).
do 27. januarja 2017
Oddaja raziskovalne naloge mentorju oz. mentorici
Naloga naj ne bo vezana, da jo mentor/ica lahko še enkrat pregleda, preden se odpošlje.
po dogovoru
Priprava na predstavitev raziskovalne naloge po dogovoru
Predstavitev raziskovalne naloge na šoli do 8. marca 2017
Oddaja raziskovalne naloge, ki mora biti predhodno pregledana iz strani mentorjev do 10. marca 2017
Oddaja povzetka raziskovalne naloge za »Zbornik povzetkov 30. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev« do 10. marca 2017
Sodelovanje na 30. srečanju mladih raziskovalcev v Ljubljani z javnim zagovorom (od 10 do 15 minut) in/ali na razstavi posterjev 23. marec 2017
Zaključna prireditev 30. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« s podelitvijo priznanj in nagrad 16. maj 2017