Dejavnosti, obvezne za vse dijake

V šolskem letu 2017/18

Pregled obveznih interesnih dejavnosti  – 1. letnik

DEJAVNOSTI ŠT. UR ČAS IZVEDBE NOSILCI DEJAVNOSTI, IZVAJALCI
ŠPORTNE DEJAVNOSTI
jesenski športni dan 7 september Učitelji ŠVZ, razredniki in vsi učitelji
zimski športni dan 7 februar
dan z razrednikom 8  maj/junij
KULTURNE DEJAVNOSTI
filmska predstava 4 prvo polletje Petra VONČINA (gledališče, kino)
gledališka predstava 4 prvo polletje
ogled razstave 4 prvo polletje CIGULA Mateja (razstave in drugi ogledi)
Ljubljana  -  kult. in zgod. znamenitosti šolskega okolja 3 september Koordinator IND, TIC Ljubljana
Knjižnična vzgoja: Rastem s knjigo 3 september – oktober REŠČIČ RIHAR Tatjana, Knjižnica KOŽ
ZDRAVJE
Zdravstvena vzgoja – sistematski zdravniški  pregled z vzgojno zdravstvenim predavanjem 5 med šol. letom Valerija VADNOV, Zdravstveni dom Ljubljana Center
Zdravstvena vzgoja – sistematski zobozdravniški pregled s predavanjem 2 med šol. letom Valerija VADNOV, Zobozdravstvena ambulanta
RAZVOJ KOMPETENC
Delavnice »Spoznajmo se« 3 september Šolska svetovalna služba (Manja LOKAR )
Metode uspešnega učenja 6 prvo polletje Šolska svetovalna služba + zunanji (Lea BEZNIK )
Mladost brez zasvojenosti 6 med šol. letom Tatjana LORENCIN, mag. Darja JUSTINEK  + zunanji (CZOPD)
Delavnice »Vzgoja za prijateljstvo«, 5 med šol. letom mag. Darja JUSTINEK
Boj proti trgovini z ljudmi, 1 med šol. letom Polona DRENIK TROP + zunanji (društvo KLJUČ)
Projektno delo 2 med šol. letom Učitelji splošnih predmetov
Varna raba spletnih orodij 2 med šol. letom Tatjana LORENCIN+ zunanji (SAFE.SI)

Pregled obveznih interesnih dejavnosti  – 2. letnik

DEJAVNOSTI ŠT. UR ČAS IZVEDBE NOSILCI DEJAVNOSTI, IZVAJALCI
ŠPORTNE DEJAVNOSTI
jesenski športni dan 7 september Učitelji ŠVZ, razredniki in vsi učitelji
zimski športni dan 7 februar
dan z razrednikom 8 maj/junij
KULTURNE DEJAVNOSTI
filmska predstava 4 prvo polletje Petra VONČINA (gledališče, kino)
gledališka predstava 4  
ogled razstave 4   CIGULA Mateja (razstave)
kult., zgod. znamenitosti 2 ob ekskurziji REŠČIČ RIHAR Tatjana
RAZVOJ KOMPETENC
Knjižnična vzgoja: Knjižnično informacijska znanja 7 jesen Tatjana REŠČIČ RIHAR , Karla FERLIC
Državljanska vzgoja 8 med šol. letom mag. Vanda TRDAN, Zdenka DIMNIK, mag. Saša CIMPERMAN
ZDRAVJE
Skrb za duševno zdravje 2 med šol. letom Tatjana LORENCIN + zunanji
Vozimo pametno 2 med šol. letom Valerija VADNOV + zunanji
VSEBINE POVEZANE S STROKO
Projektno delo 5 med šol. letom Učitelji strokovnih modulov, Valerija VADNOV
Strokovna ekskurzija, v okviru ekskurzije poteka tudi ogled kult. zgodovinskih znamenitosti. 6 med šol. letom FT, TLB: aktiv učiteljev kemije (Steklarna v Rogaški Slatini)
KT: Anja ROGELJ (Afrodita v Rogaški Slatini)
ZT: Marta ŠIMIC ZORE (Interdent)
Varnost in zdravje pri delu z osnovami požarne varnosti 6 februar – april, pred PUD Koordinator IND,  zunanji izvajalec (Jožef TRPIN, univ. dipl. ing. kem.)

Pregled obveznih interesnih dejavnosti  – 3. letnik

DEJAVNOSTI ŠT. UR ČAS IZVEDBE NOSILCI DEJAVNOSTI, IZVAJALCI
ŠPORTNE DEJAVNOSTI
jesenski športni dan 7 september Učitelji ŠVZ, razredniki in vsi učitelji
zimski športni dan 7 februar
dan z razrednikom 8 maj/junij
KULTURNE DEJAVNOSTI
filmska predstava 4 prvo polletje Petra VONČINA (gledališče, kino)
gledališka predstava 4  
ogled razstave 4   Mateja CIGULA  (razstava)
kult., zgod. znamenitosti 2 ob ekskurziji Tatjana REŠČIČ RIHAR
ZDRAVJE
Zdravstvena vzgoja – sistematski zdravniški in zobozdravniški pregled s predavanji 6 med šol. letom Valerija VADNOV, Zdravstveni dom Ljubljana Center
Zdravstvena vzgoja – sistematski zobozdravniški pregled s predavanjem 2 med šol. letom Valerija VADNOV, Zobozdravstvena ambulanta
RAZVOJ KOMPETENC
Še vedno vozim, vendar ne hodim 1 september – oktober Polona DRENIK TROP, Zavod Vozim, Šolska svetovalna služba
Moja poklicna pot 2 med šol. letom Šolska svetovalna služba
VSEBINE POVEZANE S STROKO
Projektno delo 5 med šol. letom Učitelji strokovnih modulov, koordinatorica Valerija VADNOV
Varnost in zdravje pri delu z osnovami požarne varnosti 2 pred PUD Koordinator IND,  zunanji izvajalec (Jožef TRPIN, univ. dipl. ing. kem.)
OSTALE DEJAVNOSTI V ZVEZI S STROKO, RAZLIČNE PO PROGRAMIH
FT      
Alternativne in komplementarne metode zdravljenja 2 januar Ljubica GABROVŠEK
Bachove cvetne esence 1 pomlad Nadja PRIJATELJ + zunanji
Obisk Kemofarmacije 3 pomlad Neda VENIGER
Izdelava herbarija 6 med šol. letom Nadja PRIJATELJ, Ida LAPUH
Strokovna ekskurzija 6 april Marija ČERIN (ekskurzija v Krko)
KT      
Novosti v kozmetični negi 3+3 med šol. letom Sabina TURŠIČ + zunanji .izvajalci
Sejem Narava-zdravje 6 jesen Anja ROGELJ
Strokovna ekskurzija 6 marec Anja ROGELJ (Kana Žalec)
TLB      
Podjetništvo 4 jesen Polona DRENIK TROP
Obisk Nacionalnega inštituta za biologijo in Fakultete za biologijo 3 jesen Vesna GRGUR
Bolnica Petra Držaja – obisk laboratorija 3 jesen Vesna GRGUR
ZD Ljubljana – Obisk laboratorija 2 marec/april Breda PIVK
Strokovna ekskurzija 6 marec Breda PIVK (UKC Maribor)
ZT      
Komunikacija na delovnem mestu 2 jesen mag. Darja JUSTINEK
Informativna predstavitev digitalnih postopkov CAD/CAM 2 jesen Simon FABJAN
IVOCAP 3 april Jasmina LETONJA
Maksilofacialna kirurgija in njen pomen v oskrbi ustne votline 2 februar Lea ŽAVBI in dr.Žiga KOVAČ, Klinika za maksilofacialno kirurgijo UKC
Kombinirana dela  3 jesen Uroš MOLEK
Strokovna ekskurzija 6 marec Aleš CERAR (Polident Volčja Draga)

Pregled obveznih interesnih dejavnosti  – 4. letnik

DEJAVNOSTI ŠT. UR ČAS IZVEDBE NOSILCI DEJAVNOSTI, IZVAJALCI
ŠPORTNE DEJAVNOSTI
jesenski športni dan 7 september  Učitelji ŠVZ, razredniki in vsi učitelji
KULTURNE DEJAVNOSTI
filmska predstava 4 prvo polletje Petra VONČINA (gledališče, kino)
gledališka predstava 4  
ogled razstave 4   Mateja CIGULA  (razstava)
ZDRAVJE
Krvodajalstvo 1 januar Dijaška skupnost
Nosečnost, porod… 1 april Tim Zdrave šole – Sabina TURŠIČ
RAZVOJ KOMPETENC
Preventiva v cestnem prometu – 5XSTOP je COOL 3 september – december Šolska svetovalna služba
Moja poklicna pot 2+1 januar – april Šolska svetovalna služba
INFORMATIVNI DAN:
-  obisk izobraževalnih ustanov
7 februar Šolska svetovalna služba
VSEBINE POVEZANE S STROKO
FT      
Socialna farmacija skozi igro 6 jesen Silvo ŠTRALLEGER
KT      
Novosti v kozmetični negi 3+3 med šol. letom Sabina TURŠIČ + zunanji izvajalec
TLB      
Ogled laboratorijev v Bolnišnici Golnik 6 jesen Sara ZAVEC
ZT      
Polzila Bredent 2 zima Jasna PERINČIČ MANFREDA  in Igor ROZMAN – BREDENT
Implantati 3 januar Lea ŽAVBI in Andrej LAZIĆ