Šolski koledar

September 2022
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
29. 8. 2022

Prijave k vpisu v programe izrednega izobraževanja (odrasli) v šolsko leto 2022/23

30. 8. 2022

Prijave k vpisu v programe izrednega izobraževanja (odrasli) v šolsko leto 2022/23

31. 8. 2022

Prijave k vpisu v programe izrednega izobraževanja (odrasli) v šolsko leto 2022/23

1. 9. 2022

PM - ustni izpiti, 4. predmet

Začetek pouka

2. 9. 2022

PUD - 4. KT (začetek)

3. 9. 2022 4. 9. 2022
5. 9. 2022 6. 9. 2022 7. 9. 2022

Roditeljski sestanki (oddelki 1. in 2. letnika)

Informativni dan za vpis v programe izrednega izobraževanja

8. 9. 2022

Roditeljski sestanki (oddelki 3. in 4. letnika)

9. 9. 2022

PM - seznanitev kandidatov z uspehom

10. 9. 2022 11. 9. 2022
12. 9. 2022

Rok za prijavo v programe izrednega izobraževanja

13. 9. 2022 14. 9. 2022 15. 9. 2022 16. 9. 2022 17. 9. 2022 18. 9. 2022
19. 9. 2022 20. 9. 2022 21. 9. 2022

1. seja Sveta staršev

22. 9. 2022 23. 9. 2022 24. 9. 2022 25. 9. 2022
26. 9. 2022 27. 9. 2022 28. 9. 2022 29. 9. 2022 30. 9. 2022 1. 10. 2022 2. 10. 2022

Kratice:

  • PoM – poklicna matura,
  • PUD – praktično usposabljanje z delom,
  • IND – interesne dejavnosti