Šolski koledar

Junij 2021
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
31. 5. 2021 1. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

2. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

Zadnji dan za pisno ocenjevanje znanja za oddelke, ki ne gredo na PUD

3. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

Zadnji dan pouka za 3. FT

4. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

PUD ? 3. FT (za?etek)

5. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

PM ? MAT (pisno), ustni izpiti, 4. predmet (izjemoma)

6. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

7. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

8. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

PM ? NEM (pisno)

9. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

Zadnji dan pouka za 3. KT, 2. TLB, 3. TLB in 2. ZT (zaklju?ene ocene)

10. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

PM - 2. predmet (pisno)

PUD - 3. KT, 2. TLB, 3. TLB in 2. ZT (zacetek)

11. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

12. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

PM - ustni izpiti, 4. predmet (izjemoma)

13. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

14. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

PM - ustni izpiti, 4. predmet

15. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

PM - ustni izpiti, 4. predmet

16. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

PM - ustni izpiti, 4. predmet

Vpis in izvedba 1. kroga izbirnega postopka

17. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

PM - ustni izpiti, 4. predmet

Vpis in izvedba 1. kroga izbirnega postopka

18. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

PM - ustni izpiti, 4. predmet

Vpis in izvedba 1. kroga izbirnega postopka

Zadnji dan pouka za dijake, ki ne gredo na PUD (zaklju?ene ocene)

19. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

PM - ustni izpiti, 4. predmet

Vpis in izvedba 1. kroga izbirnega postopka

20. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

Vpis in izvedba 1. kroga izbirnega postopka

21. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

Vpis in izvedba 1. kroga izbirnega postopka

PM - ustni izpiti, 4. predmet, IND po izbiri dijaka

22. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

PM ? ustni izpiti, 4. predmet, IND po izbiri dijaka

23. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

PM ? ustni izpiti, 4. predmet, IND po izbiri dijaka, PUD - zaklju?ek za vse oddelke in programe

24. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

Razdelitev spri?eval, obeležitev dneva državnosti

25. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

Praznik ? dan državnosti

26. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

27. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

28. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

29. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

30. 6. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

Popravni in drugi izpiti

Zadnji dan za vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu

1. 7. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

2. 7. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

3. 7. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

4. 7. 2021

Zbiranje prijav za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolsko leto 2021/22

Kratice:

  • PoM – poklicna matura,
  • PUD – praktično usposabljanje z delom,
  • IND – interesne dejavnosti