Izobraževalni programi

Predstavitev programov

Naša šola izvaja štiri programe srednjega strokovnega izobraževanja, in sicer:

Vsi našteti programi trajajo štiri leta in se končajo s poklicno maturo.