Izobraževalni programi

Predstavitev programov

Naša šola izvaja štiri programe srednjega strokovnega izobraževanja, in sicer:

Vsi našteti programi trajajo štiri leta. V tem šolskem letu se izobražuje približno 950 dijakov, 80 % je deklet in 20 % fantov. Naši izobraževalni programi so enako primerni za dekleta in fante.