Kršitve pacientovih pravic

Oseba pristojna za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic: Marija ŠUŠTERŠIČ, ravnateljica, tel. št.: 01 300 72 40.

Uradne ure tajništva šole (1. nadstropje), kjer lahko pisno ali ustno na zapisnik pacienti oddajo prvo zahtevo za obravnavo kršitev pacientovih pravic so vsak dan od 10. do 13. ure.

Od vložitve popolne prve zahteve do ustne obravnave  ne sme preteči več kot 15 dni.
Postopek z zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic je določen v V. poglavju (členi od 56. do 63.) Zakona o pacientovih pravicah (U.l. RS št. 15/2008).

Področni varuhi pacientovih pravic – Ljubljana:

dr. Majda Zorec Karlovšek
prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana
Zaloška 29
1000 Ljubljana
Uradne ure:

PON: 15:00 – 19:00
SRE: 14:30 – 18:30
ČET: 14:30 – 18:30

Duša Hlade Zore
prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana
Zaloška 29
1000 Ljubljana
Uradne ure:

PON: 8:00 – 15:00
TOR: 8:30 – 13:00

01 542 32 85

Melina Omrzel Petek
prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana
enota Zasavje

Novi dom 11
1430 Hrastnik
Uradne ure:

PON: 14:00 – 20:00
TOR, SRE: 17:00 – 20:00

Povezane informacije