Koledar opravljanja poklicne mature

Šolsko leto 2021/22

Koledar poklicne mature je vsako leto določen na novo in je javno objavljen na spletni strani Državnega izpitnega centra (RIC).

  SPOMLADANSKI ROK JESENSKI ROK
Rok za oddajo predprijave 15. november 2021 /
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi 29. marec 2022 7. julij 2022
Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov 18. maj 2022 14. avgust 2022
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature 24. maj 2022 20. avgust 2022
Slovenščina – pisni izpit 30. maj 2022 24. avgust 2022
2. predmet (FAR, KZM, LME, ZBP) – pisni izpit 9. junij 2022 31. avgust 2022
Angleščina – pisni izpit 28. maj 2022 26. avgust 2022
Matematika – pisni izpit 4. junij 2022 25. avgust 2022
Nemščina – pisni izpit 7. junij 2022 26. avgust 2022
Ustni izpiti in 4. predmet 4.junij, 11. junij in od 13. do 22. junija 2022 od 24. avgusta do 3. septembra 2022
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi 6. julij 2022 9. september 2022
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli 9. julij 2022 12. september 2022

Povezane informacije

Dodatne informacije

Vse informacije v zvezi s poklicno maturo lahko dobite osebno ali po telefonu pri tajnici šolske maturitetne komisije.

TAJNICA ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE
Mlakar Medved, Manja
Uradne ure:
glej govorilne ure