Kulturno dogajanje na šoli

Primož Trubar, slovenski prvoknjižnik

Primož Trubar se je rodil 9. junija leta 1508, na Rašici pri Velikih Laščah v takratni Vojvodini Kranjski. Leta 1520 mu je verjetno turjaški grof omogočil, da se je šel šolat za duhovnika, zato je nadarjeni mladenič pri dvanajstih letih za vedno odšel iz rojstnega kraja. Zaradi svojih reformističnih nazorov je večkrat skoraj pristal v ječi.

Leta 1548 je Trubar začel snovati in uresničevati zamisli za seznanjanje Slovencev z verskimi vsebinami s pomočjo tiska, kar je omogočilo razvoj slovenske književnosti. Dokončno je prestopil tudi med protestante. Začel je uresničevati zamisel pridobivanja Slovencev za novo vero s slovensko tiskano besedo. Prva knjiga, ki jo je izdal, je bila Katekizem (lat. Catechismus), nato pa še istega leta tudi kratki Abecednik, saj se je zavedal, da mora ljudi najprej naučiti osnov branja ali vsaj osnovnih molitev in krščanskih resnic. Pri odločitvi za jezik, ki je bil že narečno in socialno razslojen, mu je prav prišlo poznavanje jezika v različnih slovenskih deželah, za osnovo pa je vzel osrednjeslovenski prostor, kjer sta se mešala gorenjščina in dolenjščina.

Od leta 2010 dalje, je 8. junij – dan Primoža Trubarja – tudi državni praznik (vendar pa ne tudi dela prost dan).

Več o zgodbi Primoža Trubarja si lahko ogledate na posnetku. Lahko pa prisluhnete tudi slovenskim protestantskim napevom

Nekaj izbranih slik in fotografij o življenju in delu Primoža Trubarja si lahko ogledate v spodnji galeriji. Originali akademskega slikarja prof. mag. Tomaža Gorjupa visijo v pritličju naše šole. Stare tiske si lahko ogledate na razstavi v knjižnici. Vljudno vabljeni!

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Reščič Rihar, šolska knjižničarka

Bralni klub in bralna značka v šolski knjižnici

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim šolske knjižnice, hkrati pa je kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Močno se vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignila bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti.

Letošnjega šolskega tekmovanja se je udeležilo 26 dijakov. Po končanih formalnostih smo organizirali še skupni dogodek v novih prostorih knjižnice v okviru BRALNEGA KLUBA.

Navdušujoče je spoznanje, da nas vsaka prebrana stran popelje v nov svet domišljije. Med branjem se sproščamo in pozabimo na vsakdanji stres, … Ko prebiramo zgodbe o ljudeh, ki so premagali težave, velike ovire in nemogoče situacije, se iz njihovih izkušenj lahko naučimo, kako zbrati voljo in izbojevati bitko. Branje takih stvari nam daje moč za življenje in voljo do dela, ki ga moramo opraviti, je bilo vodilo našega srečanja.

Dijaki so dogodku lahko prisostvali v knjižnici ali pa preko platforme Microsoft Teams. S petnajstimi dijakinjami smo se v knjižnici pogovarjali o izbranih prebranih delih, v čem jih je delo nagovorilo, oziroma ali je izbrana zvrst primerna.

Srečanje smo zaključili z zagotovilom, da se bomo jeseni pogosteje srečevali.

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Reščič Rihar, šolska knjižničarka

Razglasitev leta 2021 za leto Josipa Jurčiča

Vlada Republike Slovenije je leto 2021 razglasila za leto Josipa Jurčiča.

2021 se spominjamo 140. obletnice smrti Josipa Jurčiča (4. 3. 1844 – 3. 5. 1881), slovenskega pisatelja, pesnika in časnikarja, avtorja prvega slovenskega romana Deseti brat, ki je bil ena od osrednjih kulturnih in političnih oseb druge polovice 19. stoletja. Prihodnje leto bo minilo 160 let, odkar je kot sedemnajstletnik napisal Pripovedko o beli kači, 140 let od izida romana Rokovnjači in tudi od izida prve številke Ljubljanskega zvona, ki ga je zasnoval skupaj s Tavčarjem, Levcem in Kersnikom.

Razglasitev Jurčičevega leta bo lahko spodbudila drzno in ustvarjalno zasnovo programskih politik, programov in projektov v letu 2021, od področja založništva, knjižničarstva, gledališč, muzejev, do raziskovalnega in izobraževalnega področja. Hkrati je to tudi odlična priložnost za medpodročno okrepljeno sodelovanje in vključitev tudi drugih resorjev, kot so denimo šolstvo, raziskovanje in turizem. Razglasitev Jurčičevega leta 2021 na ravni države bo pozitivno povezala ne samo literate, pisatelje, urednike in kulturne ustvarjalce, ampak vso Slovenijo.

Leto Josipa Jurčiča smo obeležili tudi v naši šolski knjižnici. Vljudno vabljeni!