Aktualna obvestila glede vpisa

Vsa aktualna obvestila povezana z vpisom dijakov v redne programe v prihodnjem šolskem letu

Preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje

Preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje za vpis v program zobotehnik bo potekal v četrtek, 11. 3. 2021. Podrobnosti bomo naknadno objavili na spletni strani.

Na preizkus se prijavite z obrazcem, ki ga pošljite na e-naslov: preizkus@ssfkz.si ali po pošti na naš naslov.
Prijave za opravljanje preizkusa sprejemamo do 4. 3. 2021

Opravljen preizkus velja za šolsko leto 2021/22. Sprejemamo le prijave učencev 9. razreda in starejših.
O rezultatih bodo kandidati obveščeni najkasneje do 26. 3. 2021.

Več o preizkusih nadarjenosti si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba