Aktualna obvestila glede vpisa

Vsa aktualna obvestila povezana z vpisom dijakov v redne programe v prihodnjem šolskem letu

Stanje prijavljenih učencev za vpis za šolsko leto 2022/23 na dan 25. 4. 2022

Program Št.
razpisanih mest
Št. prijav na
dan
25. 4. 2022
Trenutna spodnja meja za 1. krog – glede na točke iz 7. in 8. razreda
FARMACEVTSKI TEHNIK 84 98 95 točk
KOZMETIČNI TEHNIK 56 64 88 točk
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE 28 34 93 točk
ZOBOTEHNIK 56 74 96 točk

Zaradi večjega števila prijavljenih učencev kot je razpisanih prostih mest, bomo MIZŠ zaprosili za soglasje k omejitvi vpisa v vseh programih.

O omejitvah vpisa v posamezne programe bodo vsi učenci obveščeni do 27. 5. 2022 (na e-naslov staršev).
Vpis učencev in izbor za 1. krog vpisnega postopka bo med 16. in 21. 6. 2022.
Vpisni postopek bo potekal osebno, učenci in starši boste povabljeni v šolo. Z obvestilom o omejitvah vpisa, boste dobili tudi vabilo za  datum obiska v šoli.

Ocenam iz 7. in 8. razreda se bodo junija prištele še zaključene ocene iz 9. razreda (brez izbirnih predmetov).  Izbirni postopek bo potekal na osnovi vsote zaključenih ocen iz 7., 8. in 9. razreda.

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka bodo objavljene 21. 6. 2022 na šolski spletni strani in na strani MIZŠ. Učenci, ki bodo izbrani v 1. krogu bodo ta dan  (21. 6.) že vpisani v program.
Učenci, ki ne bodo sprejeti v 1. krogu, se bodo s pomočjo svetovalne službe vključili v
 2. krog izbirnega postopka. Rezultati izbora v 2. krogu bodo znani 30. 6. 2022. Informacije o tem, kam bo kandidat razporejen, bomo imeli na naši šoli.

Učenci s posebnimi potrebami morajo imeti odločbo o usmeritvi za program, za katerega so se prijavili najkasneje do 19. 6. 2022, sicer sodelujejo v izbirnem postopku kot vsi ostali kandidati.

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba