Vpisni postopek

Rokovnik za vpis v šolskem letu 2021/22

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v začetku oktobra 2020 objavilo Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedb vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2021/22.
Objavljamo povzetek rokovnika, ki ga najdete tudi na spletnih straneh MIZŠ.

Datum Dejavnost
12. in 13. 2. 2021 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih.
4. 3. 2021 Zadnji dan za oddajo prijavnice za opravljanje preizkusa ročnih spretnosti, sposobnosti za razlikovanje  barv in smisla za oblikovanje.
11. 3. 2021 Izvedba preizkusa za program zobotehnik na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.
26. 3. 2021 Zadnji dan za obveščanje kandidatov o uspehu na preizkusu ročnih spretnosti.
2. 4. 2021  Zadnji dan za oddajo prijave za vpis v 1. letnik srednje šole.
8. 4. 2021 Objava številčnega stanja prijav na spletnih straneh MIZŠ in na spletni strani šole.
22. 4. 2021 Zadnji dan za morebitni prenos prijav.
25. 5. 2021 Zadnji dan za prijavljanje dijakov, ki že obiskujejo 1. letnik in se želijo preusmeriti (samo na šole, kjer so še prosta mesta) in učencev, ki so se zadnje šolsko leto   izobraževali v tujini.
27. 5. 2021 Obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa.
16. 6.  – 21. 6. 2021 Vpis in izvedba 1. kroga izbirnega postopka.
21. 6. – 24. 6. 2021 Prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka.
29. 6. 2021 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka.
30. 6. 2021 Zadnji dan za vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu.
1.  7. 2021 Objava preostalih prostih mest.