Vpisni postopek

Rokovnik za vpis v šolskem letu 2022/23

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v začetku oktobra 2021 objavilo Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedb vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2022/23. Objavljamo povzetek rokovnika, ki ga najdete tudi na
spletnih straneh MIZŠ.

Datum Dejavnost
11. in 12. 2. 2022 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih.
2. 3. 2022 Zadnji dan za oddajo prijavnice za opravljanje preizkusa ročnih spretnosti, sposobnosti za razlikovanje  barv in smisla za oblikovanje za program zobotehnik.
16. in 17. 3. 2022 Izvedba preizkusa za program zobotehnik na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.
28. 3. 2022 Zadnji dan za obveščanje kandidatov o uspehu na preizkusu ročnih spretnosti.
  4. 4. 2022 Zadnji dan za oddajo prijave za vpis v 1. letnik srednje šole.
  8. 4. 2022 Objava številčnega stanja prijav na spletnih straneh MIZŠ in na spletni strani šole.
11. 4. do 25. 4. 2022 Možnost za morebitne prenose prijav kandidatov za vpis za šolsko leto 2022/23.
20. 5. 2022 Zadnji dan za prijavljanje dijakov, ki že obiskujejo 1. letnik in se želijo preusmeriti (samo na šole, kjer so še prosta mesta) in učencev, ki so se zadnje šolsko leto   izobraževali v tujini.
27. 5. 2022 Obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa.
16. 6.  – 21. 6. 2022 Vpis in izvedba 1. kroga izbirnega postopka.
21. 6. –  24. 6. 2022 Prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka.
30. 6. 2022 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka.
  1. 7. 2022 Zadnji dan za vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu.
  4. 7. 2022 Objava preostalih prostih mest.