Predstavitev šole in vpis

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana, je svojo zgodbo začela v letu 1945 (zgodovina šole). Šola na današnji lokaciji pa je bila zgrajena leta 1960.

Le kdo si ne bi želel svojih dni učenja in zorenja preživljati v prijetni okolici pod grajskim hribom na Poljanah?Izobraževalni programi

Video predstavitve izobraževalnih programov na SŠFKZ

Zakaj izbrati SŠFKZ?

Izobražujemo za poklice s prihodnostjo

Če kdaj, se prav v zadnjem času kaže, kako potrebni so poklici na področju farmacije in zdravstva. Zahtevajo strokovno odgovornega delavca z visokimi moralno-etičnimi vrednotami. Kar pa je najpomembnejše, so to poklici, s katerimi lahko pomagamo ljudem. Zato so lepi, perspektivni in cenjeni med ljudmi.

Sodobne učilnice

Da bi zagotovili optimalne pogoje za pouk, prostore in učilnice nenehno prenavljamo in skrbimo, da pri izvajanju pouka sledimo novostim. Praktični pouk strokovnih modulov tako poteka v sodobno opremljenih učilnicah, laboratorijih in salonih.
Med zadnjimi smo tako pridobili novo sodobno učilnico za računalniško podprto načrtovanje in izdelavo zobnoprotetičnih nadomestkov CAD/CAM (Computer aided design / Computer aided manufacturing). Na šoli imamo še mikrobiološki, hematološki, biokemijski, kemijski, farmacevtski, dva zobotehniška laboratorija in dva kozmetična salona. To dijakom omogoča, da se že med srednješolskim izobraževanjem spoznajo s sodobnimi tehnološkimi postopki in aparati.

prakticno_usposabljanje
praktično usposabljanje z delom

Nabiranje praktičnih izkušenj v okviru praktičnega usposabljanja pri delodajalcu

Po vzoru tujih izobraževalnih sistemov je v predmetniku srednjih strokovnih programov več praktičnega usposabljanja pri delodajalcu. Praktično usposabljanje z delom izvajamo na podlagi pogodb z lekarnami, podjetji farmacevtske in kozmetične industrije, z zdravstvenimi zavodi, z laboratoriji, s kozmetičnimi saloni in z zobotehničnimi laboratoriji. Na ta način dijaki pridobijo potrebne praktične izkušnje že med šolanjem in so tako po zaključeni srednji šoli usposobljeni za zaposlitev v salonu, laboratoriju, lekarni ali drugih sorodnih področjih.

Možnost praktičnega usposabljanja pri delodajalcu v tujini

V okviru programa Erasmus+ lahko dijaki tri ali štiri tedne preživijo v tujini in opravljajo praktično usposabljanje z delom v tamkajšnjih kozmetičnih salonih, lekarnah, bolnišnicah, medicinskih in zobnih laboratorijih ter/ali v šolah. Trenutno lahko dijaki, odvisno od programa, praktično usposabljanje opravijo v Španiji, na Finskem, v Latviji in na Češkem.

prakticno_usposabljanje z delom v tujini
nadaljevanje študija

Možnost zaposlitve ali nadaljevanja šolanja

Po zaključeni Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo pridobijo dijaki V. stopnjo izobrazbe in naziv kozmetični tehnik, farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine ali zobotehnik. Lahko se zaposlijo na različnih področjih, odprta pa so jim tudi vrata na večino višje- in visokošolskih programov (zdravstvena nega, delovna terapija, fizioterapija, kemijska tehnologija, kozmetika, velnes, visoka poslovna šola…). V primeru, da dijak uspešno opravi še dodatni predmet splošne mature, svojo študijsko pot lahko nadaljuje tudi na mnogih programih univerzitetnega in enovitega magistrskega študija (farmacija, laboratorijska biomedicina, kozmetologija, kemija, biologija, mikrobiologija, sanitarno inženirstvo, ekonomija, arhitektura….).

Pestra izbira interesnih dejavnosti

Da bi bilo življenje na šoli še bolj bogato, k celostnemu oblikovanju dijakov prispevamo tudi z bogato ponudbo interesnih dejavnosti. V okviru proste izbire ponujamo vrsto zanimivih dejavnosti, ki odgovarjajo individualnim potrebam posameznikov. Obvezni del interesnih dejavnosti pa načrtujemo tako, da pokrivamo tista področja, za katera menimo, da so za celostni razvoj dijakov potrebna, pa jih znotraj pouka ne moremo uresničiti. V višjih letnikih dijaki v okviru obveznega dela interesnih dejavnosti poglabljajo in bogatijo strokovna znanja, ki so jih pridobili pri strokovno teoretičnih predmetih oziroma modulih in praktičnem pouku.

interesne_dejavnosti
mirna okolica

Mirna lokacija, obdana z zelenjem

Naša šola se nahaja na prijetni lokaciji, tik pod grajskim gričem, na Poljanah. Šola je obdana z zelenjem in odmaknjena stran od prometnega vrveža, zato pouk na šoli poteka v miru, dijaki pa so brez zunanjih motilnih dejavnikov lahko osredotočeni na pouk.
V neposredni bližini šole se nahajajo tudi površine za šport in rekreacijo, tako da lahko dijaki poleg svojih sivih celic razgibajo tudi telo. Postaje mestnega avtobusnega prometa so od šole oddaljene le dobrih pet minut hoje, glavni postaji avtobusnega in železniškega prometa pa cca 15 minut hoje..

Blizu šole sta tudi dva dijaška domova: Dijaški dom Ivana Cankarja in Dijaški dom Poljane.