Predstavitev šole in vpis

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana, je svojo zgodbo začela v letu 1945 (zgodovina šole). Šola na današnji lokaciji pa je bila zgrajena leta 1960.

Le kdo si ne bi želel svojih dni učenja in zorenja preživljati v prijetni okolici pod grajskim hribom na Poljanah?Izobraževalni programi

Prenovljeni programi

Izobražujemo po prenovljenih programih v vseh štirih letnikih. Ker želimo biti kar se da v koraku s časom, spremembam in novostim v stroki prilagajamo tudi odprte kurikule programov. Ti so obogateni z moduli, da odgovarjajo napredku stroke in dijakom nudijo izbirnost. Nekateri moduli omogočajo tudi pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Vsi poklici so lepi in hvaležni. So cenjeni med ljudmi, zahtevajo strokovno odgovornega delavca z visokimi moralno – etičnimi vrednotami. Kar pa je najpomembnejše, so to poklici, s katerimi lahko pomagamo ljudem, ki potrebujejo pomoč.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu in v tujini

Po vzoru tujih izobraževalnih sistemov ima večina prenovljenih programov tudi več praktičnega usposabljanja pri delodajalcu. Praktično usposabljanje z delom izvajamo na podlagi pogodb z lekarnami, podjetji farmacevtske in kozmetične industrije, z zdravstvenimi zavodi, z laboratoriji, s kozmetičnimi saloni in z zobotehničnimi laboratoriji.

V okviru programa Erasmus+ lahko dijaki tri ali štiri tedne preživijo v tujini in opravljajo praktično usposabljanje z delom v tamkajšnjih kozmetičnih salonih, lekarnah, bolnišnicah, medicinskih in zobnih laboratorijih ter/ali v šolah. V letošnjem šolskem letu lahko dijaki, odvisno od programa, praktično usposabljanje opravijo na Finksem, Latviji ali Kanarskih otokih. Več o možnostih praktičnega usposabljanja v tujini

prakticno_usposabljanje
interesne_dejavnosti

Pestra izbira interesnih dejavnosti

Da bi bilo življenje na naši šoli še bolj bogato, k celostnemu oblikovanju dijakov veliko prispevamo tudi z bogato ponudbo interesnih dejavnosti. V okviru proste izbire ponujamo vrsto zanimivih dejavnosti, ki odgovarjajo individualnim potrebam posameznikov. Obvezni del interesnih dejavnosti pa načrtujemo tako, da pokrivamo tista področja, za katera menimo, da so za celostni razvoj dijakov potrebna, pa jih znotraj pouka ne moremo uresničiti. V višjih letnikih dijaki v okviru obveznega dela interesnih dejavnosti poglabljajo in bogatijo strokovna znanja, ki so jih pridobili pri strokovno teoretičnih predmetih oziroma modulih in praktičnem pouku.