Za redne dijake

Sklop namenjen redno vpisanim dijakom in njihovim staršem
Bližajoči se dogodki
Junij 2021
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
31. 5. 2021 1. 6. 2021 2. 6. 2021

Zadnji dan za pisno ocenjevanje znanja za oddelke, ki ne gredo na PUD

3. 6. 2021

Zadnji dan pouka za 3. FT

4. 6. 2021

PUD ? 3. FT (za?etek)

5. 6. 2021

PM ? MAT (pisno), ustni izpiti, 4. predmet (izjemoma)

6. 6. 2021
7. 6. 2021 8. 6. 2021

PM ? NEM (pisno)

9. 6. 2021

Zadnji dan pouka za 3. KT, 2. TLB, 3. TLB in 2. ZT (zaklju?ene ocene)

10. 6. 2021

PM - 2. predmet (pisno)

PUD - 3. KT, 2. TLB, 3. TLB in 2. ZT (zacetek)

11. 6. 2021 12. 6. 2021

PM - ustni izpiti, 4. predmet (izjemoma)

13. 6. 2021
14. 6. 2021

PM - ustni izpiti, 4. predmet

15. 6. 2021

PM - ustni izpiti, 4. predmet

16. 6. 2021

PM - ustni izpiti, 4. predmet

17. 6. 2021

PM - ustni izpiti, 4. predmet

18. 6. 2021

PM - ustni izpiti, 4. predmet

Zadnji dan pouka za dijake, ki ne gredo na PUD (zaklju?ene ocene)

19. 6. 2021

PM - ustni izpiti, 4. predmet

20. 6. 2021
21. 6. 2021

PM - ustni izpiti, 4. predmet, IND po izbiri dijaka

22. 6. 2021

PM ? ustni izpiti, 4. predmet, IND po izbiri dijaka

23. 6. 2021

PM ? ustni izpiti, 4. predmet, IND po izbiri dijaka, PUD - zaklju?ek za vse oddelke in programe

24. 6. 2021

Razdelitev spri?eval, obeležitev dneva državnosti

25. 6. 2021

Praznik ? dan državnosti

26. 6. 2021 27. 6. 2021
28. 6. 2021 29. 6. 2021 30. 6. 2021

Popravni in drugi izpiti

1. 7. 2021 2. 7. 2021 3. 7. 2021 4. 7. 2021
 • 14. 6. 2021 19. 6. 2021

  PM - ustni izpiti, 4. predmet

 • 18. 6. 2021

  Zadnji dan pouka za dijake, ki ne gredo na PUD (zaklju?ene ocene)

 • 21. 6. 2021

  PM - ustni izpiti, 4. predmet, IND po izbiri dijaka

 • 22. 6. 2021

  PM ? ustni izpiti, 4. predmet, IND po izbiri dijaka