Poročilo o delu

Poročilo o delu Dijaške skupnosti SŠFKZ za šol. leto 2014/15

Dijaška skupnost (v nadaljevanju DS) SŠFKZ je v šolskem letu 2014/15 v celoti opravila vse naloge, ki smo si jih je zadali s programom dela na začetku šolskega leta. Ocenjujemo, da smo delovali uspešno.

Mentorica DS je bila učiteljica Petra ČALIĆ. V ožjem odboru DS je delovalo 10 članov. Imeli smo člane iz vseh programov in različnih letnikov. Redni sestanki so potekali dvakrat tedensko med glavnimi odmori v prostorih DS. Na sestankih smo se dogovorili o sprotnih aktivnostih in si razdelili naloge, saj smo se na daljših sestankih izven pouka redko zbrali vsi člani naenkrat.

Izvedli smo dve širši seji DS, kjer so bili prisotni predstavniki vseh oddelkov, vodstvo šole in šolska svetovalna služba. Ob koncu šolskega leta smo na sestanke DS povabili tudi dijake prvih letnikov, ki se bodo v delo DS vključili v naslednjem šol.letu.

V šolskem letu 2014/2015 je DS izpeljala naslednje naloge:

 1. 2. 9. 2014 je bil prvi sestanek ožjega odbora DS.
 2. 17. 9. 2014 je potekal krst novincev (fazanov).
 3. 26. 9. 2014 smo člani DS SŠFKZ sprejeli in potrdili Statut dijaške skupnosti SŠFKZ.
 4. 2. 10. 2014 so potekale volitve za predstavnika dijakov v Svet šole. Volitve so potekale tekoče, brez zapletov.
 5. 3. 10. 2014 smo opravili analizo rezultatov volitev predstavnika dijakov v Svet šole SŠFKZ. Izvoljen je bil Matija KROPE LENARČIČ s 416 glasovi (od 860 veljavnih glasov).
 6. V oktobru in novembru 2014 je potekalo fotografiranje dijakov oddelčnih skupnosti.
 7. 22., 23. in 24.12.2014 smo organizirali novoletni bazar. Zbrani denar smo podarili socialno šibkim dijakom iz naše šole.
 8. 22.1. 2015 sta se predstavnika Anže KARLEK (z volilno pravico) in Lejla KORLAT udeležila 2. redne seje Dijaške organizacije Slovenije v 2014/15.
 9. 5. 2. 2015 smo organizirali 1. sestanek DS z ravnateljico oz. vodstvom šole ter predstavniki oddelčnih skupnosti, kjer smo analizirali učni uspeh in predlagali spremembe.
 10. 12. 2. 2015 smo organizirali krvodajalsko akcijo v sodelovanju z RK Slovenije (dan pred akcijo je bilo na šoli predavanje o krvodajalstvu). Krvodajalske akcije se je udeležilo 59 dijakov in 3 učitelji.
 11. 17. 2. 2015 je potekalo pustovanje in tekmovanje v izvirni maski.
 12. 23. 3. 2015 smo organizirali 2. sestanek DS z ravnateljico oz. vodstvom šole ter predstavniki oddelčnih skupnosti.
 13. V šolskem letu smo s projekcijami  na hodniku v 1. nadstropju obeležili pomembne dni oz. akcije pod okriljem DS: Obnovimo slovenske gozdove, Razglasitev volitev za predstavnika v Svet šole, Božični bazar, Zahvala za pomoč pri božičnem bazarju, Valentinovo, Krvodajalska akcija, Pust, Dan zemlje, akcija “Semafor”.
 14. 24. 4. 2015 sta se Anže KARLEK in Špela BUNETO udeležila slavnostne prireditve Kluba 25 in Kluba 100 kapljic.
 15. Uspešno smo uredili in natisnili Knjigo maturantov za tekoče šolsko leto s 115 natisnjenimi izvodi.
 16. 5. 6. 2015 smo imeli sestanek, kjer smo začeli s pripravo programa dela v prihodnjem šolskem letu in potrdili organizacijo DS v šolskem letu 2015/16.
 17. 9. 6. 2015 smo podali mnenje o Šolskih pravilih – DS predlogov za izboljšavo nima.

Delo DS v šolskem letu 2014/2015 ocenjujemo kot zelo uspešno. Cilji, ki smo si jih zastavili na začetku, so bili doseženi. Z našim delom smo tako zadovoljni in se veselimo novih izzivov v prihodnjem šolskem letu 2015/16, s sedaj že izkušeno sestavo DS.
Poročilo je pripravila Tjaša ZEKO (3. KB ), predsednica Dijaške skupnosti SŠFKZ.

Poročilo o delu Dijaške skupnosti SŠFKZ za šol. leto 2013/14

Dijaška skupnost (v nadaljevanju DS) SŠFKZ je v šolskem letu 2013/14 v celoti opravila vse naloge, ki si jih je zadala s programom dela na začetku leta. Ocenjujemo, da smo delovali uspešno.

Mentor DS je bil profesor Uroš MOLEK, v ožjem odboru DS pa je na samem začetku delovalo 12 članov. Skozi celotno leto pa se je število članov zmanjšalo zaradi osebnih razlogov. Imeli smo člane iz vseh programov in različnih letnikov. Redni sestanki so potekali v ponedeljek in sredo med glavnim odmorom. Uspešno smo sodelovali z ravnateljico go. Marijo ŠUŠTERŠIČ, s tajnico Lidijo Bartol Lap, s pomočnicama ravnateljice Valerijo VADNOV in Ireno SVOLJŠAK MEŽNARŠIČ, s šolskima svetovalnima delavkama Tatjano LORENCIN in Darjo JUSTINEK ter z vsemi razredniki posameznih oddelkov.

V šolskem letu 2013/2014 je DS izpeljal naloge:

 1. Tradicionalni krst fazanov (3. 9. 2013).
 2. Krvodajalska akcija v sklopu mednarodnega dneva prostovoljstva, Klub 25 (4. 12. 2013).
 3. Fotografiranje dijakov za knjigo maturantov (4. 12. 2013).
 4. Predavanje svetnice varuha človekovih pravic Brigite Urh (10. 12. 2013).
 5. Božično novoletni sejem (16. 12. 2014). Prodajali smo dobrote, ki so spekli dijaki. Zbran denar smo nameneli za pomoč socialno šibkejšim dijakom na šoli.
 6. Natečaj za himno šole, zastavo šole in logotip Dijaškege skupnosti. Zmagovalce natečaja je razglasila gospa ravnateljica na proslavi ob kulturnem prazniku, 7. 2. 2014.
 7. Predavanje o krvodajalstvu(14. in 23. 1. 2014).
 8. Redna seja Dijaške skupnosti SŠFKZ (29. 1. 2014).
 9. Krvodajalska akcija (28.3.2014).
 10. Udeležba na zaključni prireditvi Kluba 25 (25. 4. 2014).
 11. Predavanje v okviru Dneva Evrope za dijake 1., 2. in 3. letnika (9. 5. 2014).
 12. Predstavitev pozitivke in pozitivca šole. Pozitivka je postala Nika Knez, dijakinja prvega letnika programa zobotehnik in pozitivec Blaž Ožbolt, ki je prav tako dijak prvega letnika programa tehnik laboratorijske biomedicine.
 13. Priprava knjige maturantov.

Poročilo je pripravil Matija KROPE LENARČIČ (2. Zb), predsednik Dijaške skupnosti.

Poročilo o delu Dijaške skupnosti SŠFKZ za šol. leto 2012/13

Šolsko leto 2012/13 je bilo za dijaško skupnost zelo pestro.

Mentor je bil učitelj Uroš MOLEK, v ožjem odboru pa je delovalo 13 članov iz vseh programov in različnih letnikov.

Redni sestanki so potekali v torek in sredo med glavnim odmorom. Na teh sestankih smo se dogovorili za sprotna dela in naloge, saj smo se na daljših sestankih izven pouka redko zbrali vsi člani naenkrat. Uspešno smo sodelovali z ravnateljico Marijo ŠUŠTERŠIČ, s pomočnicama ravnateljice Valerijo VADNOV in Ireno SVOLJŠAK MEŽNARŠIČ  in šolskima svetovalnima delavkama Tatjano LORENCIN in Darjo JUSTINEK.

Opis opravljenih nalog dijaške skupnosti v šol. letu 2012/2013

SEPTEMBER:

 1. V torek, 4. 9. in 10. 9. smo najprej organizirali sejem učbenikov, ki je potekal v šolski avli ter po pričakovanjih. Kar nekaj dijakov se je odzvalo, zato lahko rečemo, da je bil uspešen. Predlog pa je, da naj bi bil sejem naslednje šolsko leto z razmikom le dveh dni in ne enega tedna.
 2. V petek, 14. 9. je potekal krst novincev. Ta je bil letos drugačen kot prejšnja leta, saj novincev nismo popisovali. S tem smo dosegli, da so bili tudi sami dijaki bolj sproščeni in so radi sodelovali. Predvsem je bilo med izvajanjem iger čutiti pozitivni timski in tekmovalni duh. Vsak zmagovalni razred je za nagrado prejel veliko vrečo bombonov.
 3. V četrtek, 27. 9. je smo uspešno izvedli fotografiranje oddelkov.

OKTOBER:

 1. V četrtek, 18. 10. smo izvedli fotografiranje dijakov 4. letnikov za Knjigo maturantov in generacijsko fotografijo.

NOVEMBER:

 1. V četrtek, 8. 11. smo izvedli prve volitve za dva predstavnika dijakov v svet šole. Volitve so potekale tekoče in brez komplikacij.

DECEMBER:

 1. Od 17 do 19. 12. je na naši šoli prvič potekal božični sejem, v sklopu katerega smo dijaki zbirali denar za dijake naše šole iz socialno šibkejših družin. Na sejmu smo prodajali slaščice, voščilnice, zapestnice in božične kape. Sejem smo zaključili z božičnim koncertom na katerem so nastopili glasbeno in plesno nadarjeni  dijaki naše šole, celoten koncert pa je še dodatno popestril Rok Trkaj.

JANUAR:

 1. Dne 22. 1. je dijaški parlament v navzočnosti dvanajstih članov dijaškega parlamenta, mentorja in ravnateljice potrdil spremembo Šolskih pravil. Ob tem smo navedli strinjanje, da se 28. člen Drugih šolskih pravil črta.
 2.  V četrtek, 31. 1., 7. šolsko uro  je potekala prva redna seja dijaške skupnosti. Dnevni red je zajemal pogovor o spremembi Šolskih pravil, pregled učno-vzgojnih rezultatov 1. ocenjevalnega obdobja, pregled dela dijaške skupnosti, anketo o kakovosti dela dijaške skupnosti  in točko drugo. Seja je trajala dobro uro.

FEBRUAR:

 1. Dne 14. 2. smo organizirali fotografiranje parov in prijateljev za valentinovo. S tem smo popestrili samo ljubezensko vzdušje, vesele fotografije pa so še dolgo krasile našo avlo.

MAREC:

 1. V četrtek, 7. 3. je za dijake 3. in 4. letnikov ter v torek, 12. 3. za dijake 1. in 2. letnikov potekalo predavanje z naslovom Komunikacija. Predavanja so se lahko udeležili od trije do štirje dijaki. Predavanje je na vsakem pustilo pečat, spodbudilo nas je k razmišljanju o vlogi ženske in moškega v partnerskem odnosu ter nas je seznanilo z ključnimi razlikami med žensko in moškim.
 2. V torek, 12. 3. je potekala krvodajalska akcija za dijake 3. in 4. letnikov in profesorje na Zavodu za transfuzijsko medicino. Udeležba naših dijakov je bila tolikšna, da je naša šola ponovno prejela pohvalo, dijaki pa priznanja. Poleg tega so se izbrani dijaki udeležili tudi posebne pogostitve v klubu Cirkus.
 3. V četrtek, 28. 3. so bile druge volitve za izbor dveh predstavnikov dijakov v svet šole. Tokrat so volitve potekale še bolj tekoče. Izbrana pa sta bila ista dijaka kot po prvih volitvah.

APRIL:

 1. Od 10. 4.  do 17. 4. je potekala dobrodelna akcija zbiranja zobnih ščetk, nitk in past za brazilske otroke, ki jih zaradi slabe ustne higiene ponoči pogrizejo ščurki. Zbrali smo veliko predvsem zobnih ščetk, tudi veliko past in nekaj nitk. Akcija je bila uspešna, zato smo tudi sami zadovoljni.

MAJ:

 1. V sredo, 22. 5. so se dijaki naše šole udeležili snemanja oddaje Kdo si upa na večerjo. Tisti najbolj pogumni so tudi poskusili eksotične specialitete kot je npr. ocvrta sviloprejka.
 2.  V sredo, 29. 5. je dijaška skupnost izvedla volitve v ožjem dijaškem parlamentu in tako oblikoval novo sestavo za naslednje šolsko leto.
 3.  V četrtek, 29. 5. je dijaški parlament poslal Knjigo maturantov v tiskanje.

Redno smo se udeleževali tudi širših sej parlamenta. Aktivno smo sodelovali tudi z timom Zdrave šole.
Vsi dogodki so bili uspešno organizirani in izvedeni. Pohvalno je, da so se aktivno vključili vsi člani, ki so se izjemno potrudili. Ponosni smo tudi, da so ob podpori vodstva šole in v organizaciji dijaške skupnosti zaživeli dogodki, ki jih prejšnja leta ni bilo.

Poročilo o delu Dijaškega parlamenta SŠFKZ za šol. leto 2011/12

Dijaški parlament (v nadaljevanju DP) SŠFKZ je v letošnjem šolskem letu v celoti opravil vse naloge, ki si jih je zadal s programom dela na začetku leta. Ocenjujemo, da smo delovali uspešno, dobro in objektivno.

Mentor DP je bil učitelj Uroš MOLEK, v ožjem odboru DP pa je delovalo 12 članov iz vseh programov in različnih letnikov.

Na redne sestanke, ki so potekali dva krat tedensko med glavnim odmorom, smo občasno povabili tudi dijake prvih letnikov, ki se bodo v delo DP vključili v naslednjem šol.letu. Na teh sestankih smo se dogovorili za sprotna dela in naloge, saj smo se na daljših sestankih izven pouka redko zbrali vsi člani naenkrat. Izvedli smo eno širšo sejo DP, na kateri so bili prisotni predstavniki vseh oddelkov šole ter vodstvo šole. Uspešno smo sodelovali z ravnateljico Marijo ŠUŠTERŠIČ, s pomočnicama ravnateljice Valerijo VADNOV in Ireno SVOLJŠAK MEŽNARŠIČ in šolskima svetovalnima delavkama Tatjano LORENCIN in Darjo JUSTINEK.

V šolskem letu 2011/2012 je DP izpeljal naslednje naloge:

 • Prvi sestanek ožjega DP je potekal 5. 9. 2011.
 • Predsednica Neža ŠUŠTERŠIČ se je udeležila seje Dijaške organizacije Slovenije (v nadaljevanju DOS).
 • DP je v sodelovanju z Ireno Svoljšak Mežnaršič organizirali »Sejem učnih gradiv«.
 • DP se je odločil, da tudi v tem šolskem letu sodelujemo pri humanitarni akciji zbiranja zamaškov. Zbrane zamaške smo namenili obširni zbiralni akciji za deklico z oslabljenim vidom.
 • Organizacija fotografiranja razredov z razredniki. Fotografiranja se je udeležilo vseh 32 razrednih skupnosti. Fotografiranje je potekalo na začetku šolskega leta.
 • Kot vsako leto smo tudi letos priredili sprejem novincev, ki je uspešno potekal na dvorišču naše šole.
 • DP se je udeležil tudi akcije »Pozdrav jeseni« in poskušal uvesti tutorstvo med dijaki, žal ni bilo odziva z strani dijakov.
 • Organizirali smo prvi šolski ples v klubu Fabrka.
 • Organizirali smo predavanje g. Toma Križnarja na temo »Oči in ušesa vidijo nadzor Sudana«.
 • Dijaki DP smo se udeležili tudi seje Dijaške skupnosti Ljubljana.
 • Organizirali in izvedli smo tudi fotografski natečaj »Življenje skozi oči dijaka«.
 • DP je organiziral predavanje o krvodajalstvu za 4. letnike in na koncu tudi krvodajalsko akcijo, ki se jo je udeležilo še večje število dijakov kot prejšnje šolsko leto.
 • Skozi celo šolsko leto so potekali tudi sprotni sestanki za 4. letnike v zvezi z knjigo maturantov.
 • Sklenili smo dogovor s timom Zdrave šole o sodelovanju Zdrave šole in Dijaškega parlamenta pri izbiri pozitivke in pozitivca naše šole. DP je sodeloval pri izvedbi tega izbora.
 • Oblikovali smo bonton o prevzemu in oddaji malice.
 • Izvedli smo 2 redni seji dijaškega parlamenta.
 • DP je organiziral prvi » Official trenirka dan«.
 • Sprejem novih članov v DP.
 • Izvedli smo volitve za nove člane dijaškega parlamenta in razdelili funkcije ter naloge novim članom.
 • Organizirali smo in do konca, izpeljali Knjigo maturantov.

Delo dijaškega parlamenta SŠFKZ v šolskem letu 2011/12 je bilo uspešno, saj smo opravili vse naloge zadane v šolskem letu 2010/11 in tudi dodali še nove projekte, s katerimi smo še dodatno osvežili projekte DP in dali zagon za kreativno mišljenje bodočih članov DP za organizacijo projektov in raznih dogodkov.

Ker smo bili v letošnjem šolskem letu večinoma vsi člani iz 4. letnikov, smo morali na novo sestaviti cel dijaški parlament in po mojem mnenju smo izbrali prave dijake, ki bodo predstavljali našo šolo in vestno opravljali vse zadane naloge, ter dodali še več zanimivih projektov v poročilo DP za šolsko leto 2012/13.

Neža Šušteršič, predsednica dijaškega parlamenta v šol. l. 2011/12

Poročilo o delu Dijaškega parlamenta SŠFKZ za šol. leto 2010/11

Dijaški parlament SŠFKZ je v letošnjem šolskem letu v celoti opravil vse naloge, ki si jih je zadal s programom dela na začetku leta. V ožjem odboru DP je delovalo 12 članov iz vseh programov in različnih letnikov, tako da ocenjujemo, da smo delovali objektivno.

V letošnjem šolskem letu smo ob vseh aktivnih članih DP na sestanke občasno povabili tudi dijake prvih letnikov, ki se bodo v delo DP vključili v naslednjem šol.letu.

V letošnjem letu se je DP 2 krat tedensko redno sestajal na krajših 20 minutnih sestankih med glavnim odmorom. Na teh sestankih smo se dogovorili za sprotna dela in naloge, saj smo se na daljših sestankih izven pouka redko zbrali vsi člani naenkrat. Izvedli smo 1 širšo sejo DP, na katerih so bili prisotni predstavniki vseh oddelkov šole, trer vodsrvo šole.

DP je s predsednico uspešno sodeloval tudi z ravnateljico Marijo Šušteršič. Sodelovali smo s pomočnico ravnateljice Valerijo Vadnov in svetovalno delavko Tatjano Lorencin.

V šolskem letu 2010/2011 je DP izpeljal naslednje naloge:

 • Prvi sestanek ožjega dijaškega parlamenta, ki je potekal 9. 9. 2010
 • Predsednica Eva Globokar se je udeležila seje DOS-a
 • DP se je odločil za organizacijo predavanja za dijake z naslovom “VPLIV HRUPA NA ČLOVEŠKI ORGANIZEM” v sodelovanju s profesorico Kristino Sernec, ki je predavanje tudi izvedla.
 • Dijaški parlament se je odločil, da tudi v tem šolskem letu sodelujemo pri humanitarni akciji zbiranja zamaškov. Zbrane zamaške smo namenili obširni zbiralni akciji za deklico z oslabljenim vidom.
 • Organizacija fotografiranja razredov z razredniki. Fotografiranja se je udeležilo vseh 32 razrednih skupnosti in je potekalo v avli šole. Samo fotografiranje pa je potekalo na začetku šolskega leta.
 • Kot vsako leto smo tudi letos priredili sprejem novincev, ki je uspešno potekal na dvorušču naše šole.
 • Eva Globokar je zaradi osebnih razlogov odstopila od funkcije dijakov v svetu šole in na to mesto je stopila Valerija Poklič.
 • Organizirali smo tudi prvi šolski ples in sicer v klubu Fabrika.
 • Dijaki DP so sodelovali tudi pri šolskemu glasilu Bacil. Kot DP smo tudi v glasilu objavili program dela Dijaškega parlamenta za šolsko leto 2010/2011.
 • Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja smo slicali sejo širšega dijaškega parlamenta. Na seji smo obravnavali učni uspeh ob zaključku ocenjevalnega obdobja, ter najbolj pereče dijaške teme.
 • Po dobrem obisku oziroma odzivu na prvem plesu smo se odločili za organizacijo še enega šolskega pleas, kjer pa je bila udeležba žal slaba.
 • Dijaki DP smo se udeležili tudi seje Dijaške skupnosti Ljubljana.
 • Kot smo si zastavili v program dela smo dejansko tudi izpeljali krvodajalsko akcijo. Krvodajalske akcije se je udeležilo veliko dijakov naše šole.
 • Skozi celotno šolsko leto pa so potekali tudi sprotni sestanki za 4.letnike v zvezi z knjigo maturantov.
 • Mentor Uroš Molek in predsednica DP Eva Globokar sta se na povabilo udeležila sestanka Zdrave šole.
 • Na tem sestanku se je sklenil dogovor o sodelovanju Zdrave šole in Dijaškega parlamenta pri izbiri Pozitivke in pozitivca naše šole.
 • DP je sodeloval pri izvedbi tega izbora.
 • Ob koncu šolskega leta smo izvedli tudi “delitev” sladoleda pred šolo. Odziv dijakov je bil neverjeten.
 • Pripravili smo logotip DP in se pripravili za krst, za naslednje šolsko leto.

Delo DP šolskem letu 2010/2011 ocenjujemo kot zelo uspešno. Cilji, ki smo si jih zastavili na začetku so bili doseženi ali celo preseženi. To gre pripisati tudi dobri organiziranosti pri našem delu, kar pomeni, da smo si že kmalu po pričetku šolskega leta razdelili funkcije, ki smo jih potem vestno opravljali.

Uspešno smo izvedli tudi volitve novih članov DP za prihodnje šolsko leto 2011/2012, Želeli smo, da so dijaki ki delujejo v DP predvsem tisti, ki imajo ideje in jih želijo uresničiti.

Z našim delom smo tako zadovoljni in se veselimo novih izzivov v prihodnjem šolskem letu, ki ga bodo pričeli s precej spremenjeno sestavo DP, saj je smo v celoti spremenili ureditev nalog DP.