Program dela

 • Analiza učnega uspeha po končanem prvem ocenjevalnem obdobju na redni seji DS SŠFKZ,
 • vzpostavljanje dobrega dialoga med dijaki in učitelji,
 • uveljavljanje in varstvo pravic in interesov dijakinj in dijakov SŠFKZ, utrjevanje in širjenje vpliva dijakinj in dijakov SŠFKZ na učni načrt, učni proces ter način preverjanja in ocenjevanja znanja,
 • sodelovanje pri dogodkih in dejavnostih v šoli in izven šole (okrogle mize, predavanja, konference, mednarodno sodelovanje in izmenjave, delavnice, informativni dan, šolsko glasilo, organizacija krvodajalske akcije v okviru RK Slovenije, sodelovanje z Zdravo šolo ipd.),
 • organizacija in izvedba fotografiranja oddelkov z razredniki za celotno šolo,
 • organizacija in izvedba fotografiranja portretov dijakinj in dijakov 4. letnikov ter njihovih razrednikov za knjigo maturantov,
 • organizacija in izvedba knjige maturantov,
 • spremljanje in upoštevanje mnenj, pripomb in drugih pobud dijakinj, dijakov in učiteljev v zvezi z delovanjem DS SŠFKZ,
 • sodelovanje na sejah DOS (Dijaška organizacija Slovenije),
 • sodelovanje na sejah DSL ( Dijaška skupnost Ljubljane),
 • organizacija raznih dogajanj za razvoj družabnega življenja na šoli ( krst,prodaja sladoleda, različna tekmovanja med oddelki ipd.),
 • zagotavljanje šolske demokracije, enakopravnosti in enakosti vseh dijakov na šoli, ter zagovarjanja enakih možnosti za vse,
 • vključevanje pozitivke in pozitivca šole v promocijo šole.

za DS SŠFKZ, pripravili Zeko Tjaša, Petra Čalić in ožji odbor DS SŠFKZ.