Program dela

Načrt dela Dijaške skupnosti v šolskem letu 2020/21

 • Redna srečanja razrednih predstavnikov v Dijaški skupnosti šole,
 • redni krajši sestanki izvršnega odbora med glavnim odmorom ter redna mesečna srečanja,
 • izvedba volitev in imenovanje dijakov v organe in komisije šole,
 • krst novincev,
 • fotografiranje oddelkov in naročilo razrednih fotografij,
 • fotografiranje oddelkov, 4. letnikov za knjigo maturantov in priprava knjige maturantov,
 • priprava predstavitev organizacij za pripravo maturantskega plesa in glasovanje maturantov za izbor organizatorja,
 • zbiranje naročil za šolske puloverje ali majice,
 • obeležitev pomembnih mednarodnih dni,
 • božično-novoletni bazar z zbiranjem prostovoljnih prispevkov za socialno šibke dijake naše šole,
 • srečanje Dijaške skupnosti z g. ravnateljico in svetovalo službo ob koncu redovalnega obdobja; obravnava učnega uspeha ter podaja mnenj o morebitni izboljšavi odnosov in počutja na šoli,
 • okrepitev prisotnosti na družabnih medijih,
 • nadaljnji razvoj in delo šolskega radia,
 • nadaljnje načrtovanje in izvajanje ekološko usmerjenih aktivnosti EKO skupine,
 • organizacija predavanj in aktivnosti v interesu Dijaške skupnosti,
 • udeleževanje sej Dijaške skupnosti Ljubljana ter Dijaške organizacije Slovenije.