Zdrava šola 2018/19

Člani tima Zdrave šole v šolskem letu 2018/19 so bile:

  • učiteljice: Polona Drenik Trop, Darinka Kujavec, Jasmina Letonja, Kristina Sernec, Sabina Turšič (vodja tima), Valerija Vadnov in Poldka Žavbi.

Pozitivka in pozitivec SŠFKZ za šolsko leto 2018/19

Tim Zdrave šole je tudi v šolskem letu 2018/19 organiziral izbor pozitivke in pozitivca naše šole. Med predlaganimi dijakinjami in dijaki sta dosegla največ točk in tako postala pozitivka in pozitivec šole Lea Grom in Anže Kuharič.

Lea Grom je vsestransko pozitivna oseba: pomaga ostarelim, sodeluje na čistilnih akcijah in dobrodelnih prireditvah, izvaja delavnice prve pomoči za osnovnošolce, poje v pevskem zboru, igra v pihalnem orkestru, teče v naravi… Za svoje zdravje skrbi tudi s pravilnim prehranjevanjem. Veliko pomaga sošolcem pri učenju. Njena odlika je empatičnost, natančna je pri kakršnemkoli delu, aktivno sodeluje pri pouku in ima odličen odnos do sošolcev in učiteljev. Lea pravi, da je njena smernica v življenju: »Sanjaj na veliko in trdo delaj.«

Anže Kuharič rad pomaga starejšim pri vsakodnevnih opravilih, sodeluje na čistilnih akcijah in dobrodelnih prireditvah, je aktiven v gasilski organizaciji, kjer poleg običajnih nalog skrb posveča podmladku. Veliko hodi v naravi, za svoje zdravje skrbi tudi s pravilnim prehranjevanjem. Ogromno pomaga sošolcem pri učenju. Je redoljuben, odličen organizator in zna poslušati človeka v stiski. Ima odličen odnos do sošolcev in učiteljev. Anže pravi, da je njegovo življenjsko vodilo: »Trdo delo v sedanjosti bo obrodilo bogate sadove v prihodnosti.«

Svetovni dan zdravja 2019

7. aprila obeležujemo svetovni dan zdravja, ki je potekal pod geslom Univerzalna dostopnost do zdravstvenih storitev za vsakogar, vsepovsod.

Skupina študentk babištva Zdravstvene fakultete v Ljubljani je pripravila zdravstveno vzgojno stojnico ter predavanja za dijake posameznih oddelkov. Tako zdravstveno vzgojna stojnica kot predavanja so poudarjala pomen preventivne dejavnosti mladostnikov. Dijaki so se seznanili z različnimi metodami kontracepcije in pridobili nasvete za krepitev zdravja.

Avtor/-ica prispevka: Sabina Turšič, prof.

Nosečnost, porod, dojenje – znanje za življenje

Sabina Turšič, dipl. babica, je v okviru interesne dejavnosti, v vseh četrtih letnikih izvedla predavanje, ki bo dijakom popotnica v življenje.

Avtor/-ica prispevka: Kristina Sernec, prof.

25. obletnica slovenske mreže zdravih šol

Do zadnjega kotička polna šolska dvorana je prisluhnila iskrenim besedam predavateljice Petre Škarja, z naslovom: Česar nas niso naučili v šolah. Petra Škarja je podjetnica z neukrotljivimi idejami, pisateljica izjemnih knjižnih del, ljubiteljica narave in potovanj ter ženska z nesluteno globino. Predavanju so sledile inovativne predstavitve poslovnih načrtov dijakov 4. L in 4. Fb, ob raziskovanju še neraziskanih možnosti poslovnih poti.

Avtor/-ica prispevka: Sabina Turšič, prof.

Nacionalni posvet v počastitev 25. obletnice Slovenske mreže zdravih šol

Za 25. obletnico Slovenske mreže zdravih šol so se na nacionalnem posvetu, 7. 11. 2018, v Zrečah predstavile Zdrave šole vseh slovenskih regij.

Ljubljansko regijo so med drugimi izbranimi šolami zastopale štiri dijakinje naše šole iz 2. ZB oddelka pod mentorstvom Kristine Sernec. Predstavile so nalogo z naslovom Določanje koncentracije C-vitamina v pomarančnem soku. Predstavile so primerjavo koncentracije C-vitamina v sveže izstisnjenem in industrijskem soku.

Avtor/-ica prispevka: Kristina Sernec, prof.

Ljubljanski maraton 2018

Učitelji in drugi delavci šole skrbimo za svojo zdravje in rekreacijo. Tudi letos smo se udeležili Ljubljanskega maratona 2018. S svojo vztrajnostjo smo dokazali, da tudi dež za nas ni bil ovira.

Avtor/-ica prispevka: Kristina Sernec, prof.