Skupnost dijakov

Dijaška skupnost združuje razredne predstavnike dijakov vseh izobraževalnih programov na šoli. Predstavniki dijaške skupnosti zastopajo interese vseh dijakov in se zavzemajo za njihovo uresničevanje. Pri svojem delu delujejo v skladu z načeli Dijaške organizacije Slovenije, kar pomeni demokratično, prepoznavno in solidarno. V okviru svojega delovanja v dijaški skupnosti dijaki pridobijo raznolika znanja in sposobnosti za izvajanje različnih nalog in dejavnosti. Njihovo delo temelji na učinkovitem posredovanju informacij ostalim dijakom. Dela in naloge dijaške skupnosti koordinira in usmerja mentor. Dijaška skupnost aktivno sodeluje z vodstvom šole in z učitelji. Njena pomembna naloga je tudi vzpostavitev dobre komunikacije med dijaki in učitelji ter zagovarjanje kvalitetnih odnosov v šoli.

Predstavniki programov farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, kozmetični tehnik in zobotehnik sestavljajo izvršni odbor Dijaške skupnosti, ki se redno sestaja in obravnava aktualna dogajanja. Predstavniki vseh oddelkov pa se udeležujejo širših sej Dijaške skupnosti, na katerih analizirajo učni uspeh, sprejemajo pobude in mnenja ter obravnavajo aktualne dogodke. Predstavniki oddelkov poročajo na sejah in nato na razrednih urah seznanjajo sošolce o obravnavanih temah. Predsednik aktivno sodeluje z Dijaško skupnostjo Ljubljana in Dijaško organizacijo Slovenije.

Shema dijaške skupnosti v šolskem letu 2021/22

Predsednik DS SŠFKZ : ERVIN MUSTAFIĆ, 4. L

Predstavnica PROGRAMA KOZMETIČNI TEHNIK: NEJA ROGLIČ, 4. Kb
Predstavnik PROGRAMA FARMACEVTSKI TEHNIK: LIAM MANEVSKI, 4. Fa
Predstavnica PROGRAMA TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE: MAJA ŠENIČAR, 4. L
Predstavnica PROGRAMA ZOBOTEHNIK: KLARA ERKLAVEC, 3. Za

ODGOVORNI ZA UREJANJE DRUŽBENEGA OMREŽJA INSTAGRAM:
KT: MAŠA BOHINC PENČEK, 4. Ka, TAJA ERKLAVEC, 4. Kb, EMA DOLENC, 3. Ka
FT: EVA in ANA FLERE, 4. Fb,  JERNEJ ČUK, 3. Fb
TLB: MAJA ŠENIČAR, 4. L
ZT: PIKA BOGATAJ, 3. Zb, EMA MOVRIN, 3. Za, MARK BOGATAJ, 4. Za

Odgovorna za urejanje sšfkz facebook in instagram profila dijaške skupnosti: LARA GROŠELJ, 4. L
Predstavnica sšfkz v dos in dsl: TINA BERGANT, 3. Fc
Odgovorna za pr dp sšfkz, komunikacija med predstavniki šole: KARIN LAZIĆ, 3. Za
Ogovorni za fotografiranje aktivnosti in dogodkov ds sšfkz: NEJC MARUŠKO, 3. Za
Članica komisije za prehrano: ALANA LEDINEK, 4. Za

Mentor skupnosti dijakov je Aleš Cerar.

Vaša mnenja, pohvale in pripombe, lahko pošljete na ssfkz.dp@gmail.com.