Skupnost dijakov

Dijaška skupnost združuje razredne predstavnike dijakov vseh izobraževalnih programov na šoli. Predstavniki dijaške skupnosti zastopajo interese vseh dijakov in se zavzemajo za njihovo uresničevanje. Pri svojem delu delujejo v skladu z načeli Dijaške organizacije Slovenije, kar pomeni demokratično, prepoznavno in solidarno. V okviru svojega delovanja v dijaški skupnosti dijaki pridobijo raznolika znanja in sposobnosti za izvajanje različnih nalog in dejavnosti. Njihovo delo temelji na učinkovitem posredovanju informacij ostalim dijakom. Dela in naloge dijaške skupnosti koordinira in usmerja mentor. Dijaška skupnost aktivno sodeluje z vodstvom šole in z učitelji. Njena pomembna naloga je tudi vzpostavitev dobre komunikacije med dijaki in učitelji ter zagovarjanje kvalitetnih odnosov v šoli.

Predstavniki programov farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, kozmetični tehnik in zobotehnik sestavljajo izvršni odbor Dijaške skupnosti, ki se redno sestaja in obravnava aktualna dogajanja. Predstavniki vseh oddelkov pa se udeležujejo širših sej Dijaške skupnosti, na katerih analizirajo učni uspeh, sprejemajo pobude in mnenja ter obravnavajo aktualne dogodke. Predstavniki oddelkov poročajo na sejah in nato na razrednih urah seznanjajo sošolce o obravnavanih temah. Predsednik aktivno sodeluje z Dijaško skupnostjo Ljubljana in Dijaško organizacijo Slovenije.

Izvršni odbor dijaške skupnosti v šolskem letu 2019/20 bodo sestavljali dijaki in dijakinje:

  • Eva Rojc 4. L – predsednica DS SŠFKZ,
  • Žiga Duša 4. FB – predstavnik smeri farmacevtski tehnik,
  • Neja Roglič 2. KB – predstavnica smeri kozmetični tehnik,
  • Nika Stojko 3. L – predstavnica smeri tehnik laboratorijske biomedicine,
  • Tareq Hussein 4. ZB – predstavnik smeri zobotehnik, fotografiranje aktivnosti DS,
  • Tiana Petrović 4. FC, Lejla Kadriji 4. FC, Neja Grom 3. FB – fotografiranje razredov,
  • Lara Mirt 2. KA – družabni mediji,
  • Vanessa Pjanić 4. KA, Sara Simonič 3. FB – priprava knjige maturantov,
  • Rok Kuhar 4. FA – predstavnik ekipe “šolski radio”,
  • Liza Perko 3. FB – predstavnica ekipe “EKO skupina”.

Mentor skupnosti dijakov je Aleš Cerar.

Vaša mnenja, pohvale in pripombe, lahko pošljete na ssfkz.dp@gmail.com.