Skupnost dijakov

Dijaška skupnost združuje razredne predstavnike dijakov vseh izobraževalnih programov na šoli. Predstavniki dijaške skupnosti zastopajo interese vseh dijakov in se zavzemajo za njihovo uresničevanje. Pri svojem delu delujejo v skladu z načeli Dijaške organizacije Slovenije, kar pomeni demokratično, prepoznavno in solidarno. V okviru svojega delovanja v dijaški skupnosti dijaki pridobijo raznolika znanja in sposobnosti za izvajanje različnih nalog in dejavnosti. Njihovo delo temelji na učinkovitem posredovanju informacij ostalim dijakom. Dela in naloge dijaške skupnosti koordinira in usmerja mentor. Dijaška skupnost aktivno sodeluje z vodstvom šole in z učitelji. Njena pomembna naloga je tudi vzpostavitev dobre komunikacije med dijaki in učitelji ter zagovarjanje kvalitetnih odnosov v šoli.

Predstavniki programov farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, kozmetični tehnik in zobotehnik sestavljajo izvršni odbor Dijaške skupnosti, ki se redno sestaja in obravnava aktualna dogajanja. Predstavniki vseh oddelkov pa se udeležujejo širših sej Dijaške skupnosti, na katerih analizirajo učni uspeh, sprejemajo pobude in mnenja ter obravnavajo aktualne dogodke. Predstavniki oddelkov poročajo na sejah in nato na razrednih urah seznanjajo sošolce o obravnavanih temah. Predsednik aktivno sodeluje z Dijaško skupnostjo Ljubljana in Dijaško organizacijo Slovenije.

Shema dijaške skupnosti v šolskem letu 2022/23

Predsednik DS SŠFKZ : Karin Lazić, 4. Za

Predstavnica PROGRAMA KOZMETIČNI TEHNIK: Maša Prešeren, 4. Kb
Predstavnik PROGRAMA FARMACEVTSKI TEHNIK: Emil Ramič, 4. Fa
Predstavnica PROGRAMA TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE: Adelina Zakirova, 4. L
Predstavnica PROGRAMA ZOBOTEHNIK: Klara Erklavec, 4. Za 

Administratorji šolskega instagram profila in informacijske točke ssfkz.si: 

  • Matic Videnič, 2. Zb 
  • Klara Germek, 2. Zb 
  • Nikola Nasev, 2. Zb
  • odgovorni administrator: mentor dijaške skupnosti SŠFKZ

SŠFKZ.TLB: Svit Jerman, 4. L (Odgovornia administratorka: Sara Zavec)
SŠFKZ.FT: Martina Lampret, 4. Fc (Odgovorna administratorka: Ljubica Gabrovšek)
SŠFKZ.KT: Nina Oblak, 4. Kb (Odgovorna administratorka: Darja Kogovšek Grubelić)
SŠFKZ.ZT: Nikola Nasev, 2. Zb (Odgovorni administrator: Simon Fabjan) 

Predstavnica DP SŠFKZ v DOS in DSL: Tina Bergant, 4. Fc
Predstavnica v komisiji za kakovost: Valentina Štrukelj, 3. Fc
Predstavnica v komisiji za kakovost šolske prehrane: Ema Movrin, 4. Za
Predstavnica v svetu šole in v komisiji za nagrade in priznanja: Tina Bergant, 4. Fc
Predstavnik v upravnem odboru šolskega sklada SŠFKZ: Emil Ramič, 4. Fa 

Mentor skupnosti dijakov je Jošt Hren.

Vaša mnenja, pohvale in pripombe, lahko pošljete na ssfkz.dp@gmail.com.