Kontakt

SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO
Zdravstvena pot 1
1000 Ljubljana

01 300 72 40

Zaposleni


Vodstvo

Ravnateljica šole in pomočnici


Učitelji

Učitelji, razredniki (govorilne ure)


Strokovni in nepedagoški delavci

Šolski svetovalni delavki, knjižnica, hišnik…

Povezane informacije