Kontakt

SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO
Zdravstvena pot 1
1000 Ljubljana

01 300 72 40
01 300 72 60

Uradne ure v času počitnic, od 5. 7. do 14. 8. 2017, so vsako sredo od 10. do 13. ure, od 16. 8. dalje pa vsak delovni dan od 10. do 13. ure.

Zaposleni


Vodstvo

Ravnateljica šole in pomočnici


Učitelji

Učitelji, razredniki
(govorilne ure)


Strokovni in nepedagoški delavci

Šolski svetovalni delavki, knjižnica, hišnik…

Povezane informacije