Razpored popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov

Jesenski rok 2019

Razpored za jesenski rok 2019

1. letnik

ODD. ŠIFRA DIJAKA PREDMET/ MODUL DATUM, URA  PISNO UČIL. DATUM, URA USTNO UČIL. DATUM, URA PRAKTIČNO UČIL. UČITELJ
1. FB I-1774 FIZ 19.08.2019 07:45 P5 / / / / KRALJ Benjamin
I-1783 FIZ 19.08.2019 07:45 P5 / / / / KRALJ Benjamin
I-1783 MAT 16.08.2019 09:00 P4 / / / / HAFNER Marijan
1. KA V-1680 MAT 16.08.2019 09:00 P4 / / / / HORZELENBERG Mirjam
1. KB V-1704 BIO 19.08.2019 07:45 P5 / / / / GORJAN Alenka
1. L II-1784 BIO / / 16.08.2019 10:00 K1 / / LAPUH Ida
II-1784 FIZ 19.08.2019 07:45 P5 / / / / KRALJ Benjamin
II-1804 IKT / / 20.08.2019 08:00 13 / / MAGDEVSKI Zlatko
II-1808 BIO / / 16.08.2019 10:00 K1 / / LAPUH Ida
II-1808 FIZ 19.08.2019 07:45 P5 / / / / KRALJ Benjamin
II-1808 FKM 21.08.2019 07:45 P4 / / 22.08.2019 07:40 21 RUPNIK Andreja
II-1808 IKT / / 20.08.2019 08:20 13 / / MAGDEVSKI Zlatko
1. ZA IV-587 SLO 20.08.2019 07:45 P4 20.08.2019 10:00 K6 / / VONČINA Petra
IV-591 SLO 20.08.2019 07:45 P4 20.08.2019 10:20 K6 / / VONČINA Petra
1. ZB IV-611 BIO / / 19.08.2019 08:20 K1 / / SERNEC Kristina

2. letnik

ODD. ŠIFRA DIJAKA PREDMET/ MODUL DATUM, URA  PISNO UČIL. DATUM, URA USTNO UČIL. DATUM, URA PRAKTIČNO UČIL. UČITELJ
2. FA I-1615 MBE / / 19.08.2019 08:40 K3 / / GRGUR Vesna
I-1661 RDN / / 19.08.2019 08:00 K2 / / LAPUH Ida
I-1663 RDN / / 19.08.2019 08:20 K2 / / LAPUH Ida
2. FB I-1559 RDN / / 19.08.2019 08:40 K2 / / LAPUH Ida
2. FC I-1722 ANF / / 19.08.2019 08:40 K1 / / KOPČAVAR Viljemka
2. KB V-1650 MAT 19.08.2019 07:45 P5 / / / / NOVOSELEC Mojca
V-1650 SLO 16.08.2019 09:00 P4 16.08.2019 10:50 K4 / / HORVAT Ksenija
V-1651 KBK / / 21.08.2019 08:00 K2 / / GORJAN Alenka
V-1651 MAT 19.08.2019 07:45 P5 / / / / NOVOSELEC Mojca
V-1651 SLO 16.08.2019 09:00 P4 16.08.2019 11:10 K4 / / HORVAT Ksenija
2. ZA IV-473 FIZ 19.08.2019 07:45 P5 / / / / KRALJ Benjamin
IV-473 MAT 16.08.2019 09:00 P4 / / / / ČALIĆ Petra
IV-482 SLO 20.08.2019 07:45 P4 20.08.2019 10:00 K1 / / HORVAT Ksenija
IV-521 SLO 20.08.2019 07:45 P4 20.08.2019 10:20 K1 / / HORVAT Ksenija
IV-525 FIZ 19.08.2019 07:45 P5 / / / / KRALJ Benjamin
2. ZB IV-457 SLO 20.08.2019 07:45 P4 20.08.2019 09:40 K6 / / VONČINA Petra
IV-457 ZMT / / 16.08.2019 09:40 K6 / / SEDLAR Valerija
IV-534 ANF / / 16.08.2019 09:20 K1 / / SERNEC Kristina
IV-534 FIZ 19.08.2019 07:45 P5 / / / / KRALJ Benjamin
IV-559 ANF / / 16.08.2019 09:40 K1 / / SERNEC Kristina

3. letnik

ODD. ŠIFRA DIJAKA PREDMET/ MODUL DATUM, URA  PISNO UČIL. DATUM, URA USTNO UČIL. DATUM, URA PRAKTIČNO UČIL. UČITELJ
3. FB I-1608 ZDR 16.08.2019 09:00 P4 / / / / VENIGER Neda
I-1612 RDN 16.08.2019 09:00 P4 / / / / LAPUH Ida
3. FC I-1639 AZD 19.08.2019 07:45 P4 19.08.2019 09:40 K4 / / ŠTRALLEGER Silvo
3. KA V-1500 KIZ / / / / 16.08.2019 09:00 22 ŠILC Maja
V-1500 SLO 20.08.2019 07:45 P4 20.08.2019 09:40 K1 / / LAVRIČ Vesna
V-1558 SOM / / 19.08.2019 09:00 K2 / / ŠILC Maja
3. L II-1730 FKM 21.08.2019 07:45 P4 / / 22.08.2019 07:40 21 POVHE LENART Sabina
II-1730 MAT 19.08.2019 07:45 P4 / / / / HORZELENBERG Mirjam
II-1730 MBK 16.08.2019 09:00 P4 / / / / ZAVEC Sara
II-1744 FKM 21.08.2019 07:45 P4 / / / / POVHE LENART Sabina
II-1744 LHT / / 16.08.2019 09:20 K4 / / PIVK Breda
II-1744 MAT 19.08.2019 07:45 P4 / / / / HORZELENBERG Mirjam
3. ZA IV-411 FIZ-1DEL 20.08.2019 07:45 P4 / / / / KRALJ Benjamin
IV-411 FIZ-2DEL 21.08.2019 07:45 P4 / / / / KRALJ Benjamin
IV-411 MAT 19.08.2019 07:45 P4 / / / / HAFNER Marijan
IV-411 SLO 16.08.2019 09:00 P4 16.08.2019 10:50 K3 / / GOLC Lidija
IV-441 MAT 19.08.2019 07:45 P4 / / / / HAFNER Marijan
IV-451 TOP / / 19.08.2019 08:00 K6 / / SEDLAR Valerija
IV-451 ZMT / / 16.08.2019 09:40 K6 / / SEDLAR Valerija
IV-453 ZMT / / 19.08.2019 08:20 K6 / / SEDLAR Valerija
IV-464 ZMT / / 19.08.2019 08:40 K6 / / SEDLAR Valerija
3. ZB IV-483 VZD / / 19.08.2019 08:00 K1 / / SERNEC Kristina
IV-487 FIZ 21.08.2019 07:45 P4 / / / / KRALJ Benjamin
IV-487 SLO 16.08.2019 09:00 P4 16.08.2019 11:10 K3 / / GOLC Lidija

4. letnik

ODD. ŠIFRA DIJAKA PREDMET/ MODUL DATUM, URA  PISNO UČIL. DATUM, URA USTNO UČIL. DATUM, URA PRAKTIČNO UČIL. UČITELJ
4. FA I-1375 MAT 19.08.2019 07:45 P4 / / / / HAFNER Marijan
I-1375 SLO 16.08.2019 09:00 P4 16.08.2019 10:30 K3 / / LAVRIČ Vesna
I-1375 ZDR / / 20.08.2019 08:20 K1 / / VRHOVNIK Katarina
I-1395 BIO / / 16.08.2019 09:00 K1 / / LAPUH Ida
I-1395 MAT 19.08.2019 07:45 P4 / / / / HAFNER Marijan
I-1467 ZDR / / 16.08.2019 09:00 K4 / / VRHOVNIK Katarina
I-1470 MAT 19.08.2019 07:45 P4 / / / / HAFNER Marijan
I-1484 OZD / / 19.08.2019 09:20 K4 / / ČERIN Marija
4. FB I-1522 SLO 16.08.2019 09:00 P4 16.08.2019 10:30 K4 / / HORVAT Ksenija
4. FC I-1537 OZD-1DEL / / 19.08.2019 09:40 K4 / / ČERIN Marija
I-1537 OZD-2DEL / / 20.08.2019 08:20 K1 / / ČERIN Marija
I-1537 ZDR / / 16.08.2019 09:20 K4 / / VRHOVNIK Katarina
4. KA V-1291 KIZ 21.08.2019 07:45 P4 / / / / SVOLJŠAK M. Irena
V-1291 KNO 16.08.2019 09:00 P4 / / 16.08.2019 10:00 K5 ROGELJ Anja
V-1291 KOM 19.08.2019 07:45 P4 / / / / BRODAR KAPLJA Sabina
4. L II-1710 FKM / / 19.08.2019 08:00 K3 / / PIVK Breda
II-1710 LHT / / 20.08.2019 08:00 K1 / / PIVK Breda
II-1710 MBK 16.08.2019 09:00 P4 / / / / ZAVEC Sara
II-1722 FKM / / 19.08.2019 08:20 K3 / / PIVK Breda
4. ZA IV-401 DAP / / 16.08.2019 09:00 K6 / / SEDLAR Valerija
IV-440 DAP / / 16.08.2019 09:20 K6 / / SEDLAR Valerija

Razpored se lahko še spremeni v primeru višje sile – napačno izpolnjena prijava, bolezen, ipd.