Razpored popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov

Jesenski rok 2017

Razpored za jesenski rok 2017

1. letnik

ODD. ŠIFRA DIJAKA PREDMET/ MODUL DATUM, URA  PRAKTIČNO UČIL DATUM, URA PISNO UČIL DATUM, URA USTNO UČIL. UČITELJ
1. FA I/1505 FIZ / / 17.08.2017 08:30 P4 / / KRALJ Benjamin
I/1505 KEM / / 21.08.2017 07:45 P4 / / GRADIŠAR Tina
I/1559 MAT / / 18.08.2017 07:45 P4 / / NOVOSELEC Mojca
1. KA V/1558 BIO / / / / 18.08.2017 08:00 K2 GORJAN Alenka
V/1567 SOM / / / / 18.08.2017 09:00 K1 KOPČAVAR Viljemka
1. L II/1723 BIO / / / / 21.08.2017 09:00 K1 LAPUH Ida
II/1723 FIZ / / 17.08.2017 08:30 P4 / / KRALJ Benjamin
II/1744 BIO / / / / 21.08.2017 08:40 K1 LAPUH Ida
1. ZA IV/451 BIO / / / / 17.08.2017 10:40 K1 SERNEC Kristina
IV/457 BIO / / / / 17.08.2017 10:20 K1 SERNEC Kristina
IV/457 VZD / / / / 21.08.2017 09:20 K1 LAPUH Ida
1. ZB IV/473 MGN 17.08.2017 08:30 P1 / / / / CERAR Aleš

2. letnik

ODD. ŠIFRA DIJAKA PREDMET/ MODUL DATUM, URA PRAKTIČNO UČIL DATUM, URA PISNO UČIL DATUM, URA USTNO UČIL. UČITELJ
2. FA I/1470 ANF / / / / 18.08.2017 08:00 K1 KOPČAVAR Viljemka
I/1474 MBE 17.08.2017 08:30 27 / / / / GRGUR Vesna
2. FB I/1494 RDN 17.08.2017 08:30 27 / / / / LAPUH Ida
I/1494 RDN / / / / 21.08.2017 08:00 K1 LAPUH Ida
I/1514 MBE 17.08.2017 08:30 27 / / / / GRGUR Vesna
2. FC I/1526 ANF / / / / 17.08.2017 08:30 K1 KOPČAVAR Viljemka
I/1530 RDN 17.08.2017 08:30 27 / / / / LAPUH Ida
2. KA V/1499 LIČ 17.08.2017 08:30 K5 / / / / ROGELJ Anja
V/1500 SOM / / / / 18.08.2017 08:20 K1 KOPČAVAR Viljemka
V/1505 KBK / / / / 22.08.2017 08:00 K1 KOPČAVAR Viljemka
V/1505 SOM / / / / 17.08.2017 08:50 K1 KOPČAVAR Viljemka
2. KB V/1515 KBK / / 22.08.2017 07:45 P4 22.08.2017 09:20 16 GORJAN Alenka
V/1515 SOM / / 17.08.2017 08:30 P4 17.08.2017 10:15 16 GORJAN Alenka
V/1530 KBK / / / / 18.08.2017 08:30 K2 GORJAN Alenka
2. L II/1709 ŠVZ 18.08.2017 08:00 avla pritličje / / / / KUJAVEC Darinka
2. ZA IV/396 FIZ / / 17.08.2017 08:30 P4 / / KRALJ Benjamin
2. ZB IV/358 ANG / / 17.08.2017 08:30 P4 17.08.2017 11:00 P7 DOBERŠEK Helena
IV/358 SLO / / 21.08.2017 07:45 P4 21.08.2017 09:20 P5 VONČINA Petra
IV/358 ZMT-KEM / / 22.08.2017 07:45 P4 / / POVHE LENART Sabina
IV/411 ANF / / / / 21.08.2017 09:40 K1 SERNEC Kristina
IV/411 ANG / / 17.08.2017 08:30 P4 17.08.2017 10:40 P7 DOBERŠEK Helena

3. letnik

ODD. ŠIFRA DIJAKA PREDMET/ MODUL DATUM, URA  PRAKTIČNO UČIL DATUM, URA PISNO UČIL DATUM, URA USTNO UČIL. UČITELJ
3. FC I/1459 AZD / / 17.08.2017 08:30 P4 17.08.2017 10:20 P6 ŠTRALLEGER Silvo
3. KB V/1467 SKO 21.08.2017 08:00 22 / / / / ŠILC Maja
V/1472 KBK / / / / 18.07.2017 09:00 K2 GORJAN Alenka
3. L II/1634 FKM / / 21.08.2017 07:45 P4 / / POVHE LENART Sabina
II/1634 LHT / / / / 17.08.2017 08:30 15 PIVK Breda
II/1672 LHT / / / / 17.08.2017 08:40 15 PIVK Breda
3. ZB IV/351 MAT / / 18.08.2017 07:45 P4 / / NOVOSELEC Mojca
IV/351 TOP / / / / 21.08.2017 08:00 16 SEDLAR Valerija
3.KA V/1291 SKO / / 17.08.2017 08:30 P4 / / VRHOVNIK Katarina
V/1291 SOM / / / / 22.08.2017 08:30 K1 KOPČAVAR Viljemka

4. letnik

ODD. ŠIFRA DIJAKA PREDMET/ MODUL DATUM, URA  PRAKTIČNO UČIL DATUM, URA PISNO UČIL DATUM, URA USTNO UČIL. UČITELJ
4. FA I/1222 BOF / / 17.08.2017 08:30 P4 / / VRHOVNIK Katarina
I/1222 OZD / / / / 21.08.2017 08:00 K4 ČERIN Marija
I/1223 ZDR / / / / 18.08.2017 08:00 K4 VRHOVNIK Katarina
I/1305 MAT / / 18.08.2017 07:45 P4 / / HAFNER Marijan
I/1305 OZD / / / / 21.08.2017 08:20 K4 ČERIN Marija
4. FB I/1317 OZD / / / / 17.08.2017 08:30 K4 ČERIN Marija
I/1317 RDN / / / / 21.08.2017 09:00 K4 PRIJATELJ Nadja
I/1317 ZDR / / / / 18.08.2017 08:20 K4 VRHOVNIK Katarina
I/1337 OZD / / / / 17.08.2017 08:40 K4 ČERIN Marija
I/1337 ZDR / / / / 18.08.2017 08:40 K4 VRHOVNIK Katarina
4. FC I/1360 ANF-2 / / / / 22.08.2017 09:00 K1 KOPČAVAR Viljemka
I/1360 ILS / / / / 21.08.2017 08:40 K4 ČERIN Marija
I/1360 OZD / / / / 18.08.2017 09:00 K4 VRHOVNIK Katarina
4. ZB IV/245 ANG / / 17.08.2017 08:30 P4 17.08.2017 10:20 P7 DOBERŠEK Helena
IV/245 DAP / / / / 21.08.2017 08:40 16 SEDLAR Valerija
IV/245 MAT / / 18.08.2017 07:45 P4 / / HAFNER Marijan
IV/295 DAP / / / / 21.08.2017 08:20 16 SEDLAR Valerija
IV/295 MAT / / 18.08.2017 07:45 P4 / / HAFNER Marijan
IV/295 SLO / / 17.08.2017 08:30 P4 17.08.2017 10:00 P5 VONČINA Petra
IV/308 DAP / / / / 17.08.2017 08:30 16 SEDLAR Valerija

Razpored se lahko še spremeni v primeru višje sile – napačno izpolnjena prijava, bolezen, ipd.