Razpored popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov

Jesenski rok 2018

Razpored za jesenski rok 2018

1. letnik

ODD. ŠIFRA DIJAKA PREDMET DATUM, URA PRAKTIČNO UČIL. DATUM, URA PISNO UČIL DATUM, URA USTNO UČIL. UČITELJ
1. FA I/1670 ANG / / 21.08.2018 07:45 P5 21.08.2018 09:20 P6 KOČEVAR KORBAR Mojca
1. FB I/1586 MAT / / 17.08.2018 09:00 P5 / / ČALIĆ Petra
1. FC I/1719 BIO / / / / 20.08.2018 08:40 K2 LAPUH Ida
1. KA V/1630 GEO / / / / 20.08.2018 08:00 K3 DIMNIK Zdenka
V/1630 MAT / / 17.08.2018 09:00 P5 / / BIZJAK Silvo
V/1630 SOM / / / / 22.08.2018 08:40 K1 KOPČAVAR Viljemka
1. KB V/1638 MAT / / 17.08.2018 09:00 P5 / / NOVOSELEC Mojca
V/1638 SOM / / / / 20.08.2018 08:20 K1 KOPČAVAR Viljemka
V/1652 BIO / / / / 22.08.2018 08:20 K2 GORJAN Alenka
V/1652 KEM / / 20.08.2018 07:45 P5 / / RUPNIK Andreja
V/1652 SOM / / / / 17.08.2018 10:00 K1 KOPČAVAR Viljemka
V/1660 BIO / / / / 20.08.2018 08:00 K1 GORJAN Alenka
V/1660 MAT / / 17.08.2018 09:00 P5 / / NOVOSELEC Mojca
V/1660 SLO / / 21.08.2018 07:45 P5 21.08.2018 09:20 P4 HORVAT Ksenija
V/1660 SOM / / / / 22.08.2018 09:00 K1 KOPČAVAR Viljemka
1. ZB IV/534 BIO / / / / 20.08.2018 08:20 K2 SERNEC Kristina
IV/541 KEM / / 20.08.2018 07:45 P5 / / GRADIŠAR Tina

2. letnik

ODD. ŠIFRA DIJAKA PREDMET DATUM, URA PRAKTIČNO UČIL. DATUM, URA PISNO UČIL DATUM, URA USTNO UČIL. UČITELJ
2. FA I/1505 GEN / / / / 22.08.2018 07:40 K1 KOPČAVAR Viljemka
I/1505 KEM / / 20.08.2018 07:45 P5 / / GRADIŠAR Tina
I/1505 RDN / / / / 17.08.2018 09:00 K2 LAPUH Ida
I/1567 ANF / / / / 17.08.2018 09:40 K1 KOPČAVAR Viljemka
2. FC I/1615 ANF / / / / 17.08.2018 09:00 K1 KOPČAVAR Viljemka
I/1615 GEN / / / / 22.08.2018 08:00 K1 KOPČAVAR Viljemka
I/1639 ANF / / / / 17.08.2018 09:20 K1 KOPČAVAR Viljemka
I/1639 RDN / / / / 22.08.2018 08:20 K1 LAPUH Ida
2. L II/1730 BAF / / / / 22.08.2018 08:00 K2 SERNEC Kristina
II/1730 FIZ / / 20.08.2018 07:45 P5 / / KRALJ Benjamin
II/1730 ŠVZ 17.08.2018 09:00 pred šolo / / / / LUŠINA Branko
II/1744 FIZ / / 20.08.2018 07:45 P5 / / KRALJ Benjamin
II/1744 KEM / / 22.08.2018 07:45 P5 / / POVHE LENART Sabina
II/1744 MAT / / 17.08.2018 09:00 P5 / / HORZELENBERG Mirjam
2. ZA IV/451 FIZ / / 20.08.2018 07:45 P5 / / KRALJ Benjamin
2. ZB IV/482 FIP 20.08.2018 07:40 P1 / / / / LETONJA Jasmina
IV/482 SLO / / 17.08.2018 09:00 P5 17.08.2018 10:30 P4 GOLC Lidija

3. letnik

ODD. ŠIFRA DIJAKA PREDMET DATUM, URA PRAKTIČNO UČIL. DATUM, URA PISNO UČIL DATUM, URA USTNO UČIL. UČITELJ
3. FA I/1395 MAT / / 20.08.2018 07:45 P5 / / HAFNER Marijan
I/1470 AZD 20.08.2018 07:40 21 / / / / ŠTRALLEGER Silvo
I/1470 ZDR 17.08.2018 09:00 21 / / / / VENIGER Neda
I/1479 MAT / / 20.08.2018 07:45 P5 / / HAFNER Marijan
3. FB I/1513 SLO / / 21.08.2018 07:45 P5 21.08.2018. 09:40 P4 HORVAT Ksenija
I/1514 RDN / / / / 20.08.2018 09:20 K2 LAPUH Ida
I/1516 MAT / / 20.08.2018 07:45 P5 / / HAFNER Marijan
I/1516 RDN / / / / 17.08.2018 09:20 K2 LAPUH Ida
3. FC I/1525 AZD / / 17.08.2018 09:00 P5 17.08.2018 10:30 K4 ŠTRALLEGER Silvo
3. KB V/1516 MAN 17.08.2018 09:00 31 / / / / KOGOVŠEK G. Darja
V/1516 PED 20.08.2018 07:40 K5 / / / / KOGOVŠEK G. Darja
V/1524 MAS 17.08.2018 09:00 31 20.08.2018 07:45 P5 / / KOGOVŠEK G. Darja
3. L II/1709 LHT 20.08.2018 09:00 27 / / / / PIVK Breda
3. ZA IV/392 MAT / / 20.08.2018 07:45 P5 / / HAFNER Marijan
IV/395 VZD / / / / 20.08.2018 09:00 K2 SERNEC Kristina

4. letnik

ODD. ŠIFRA DIJAKA PREDMET DATUM, URA PRAKTIČNO UČIL. DATUM, URA PISNO UČIL DATUM, URA USTNO UČIL. UČITELJ
4. FC I/1435 RDN / / / / 20.08.2018 09:20 K4 PRIJATELJ Nadja
I/1435 ZDR / / / / 17.08.2018 09:50 K4 VRHOVNIK Katarina
4. KB V/1472 KNE 17.08.2018 09:00 31 / / / / KOGOVŠEK G. Darja
V/1472 KNO 20.08.2018 07:40 K5 / / / / KOLMANČIČ Mateja
4. L II/1634 PRN / / / / 20.08.2018 08:20 K4 GRGUR Vesna
II/1634 SLO / / 21.08.2018 07:45 P5 21.08.2018 09:40 P4 GOLC Lidija
II/1634 ŠVZ 17.08.2018 09:00 pred šolo / / / / KUJAVEC Darinka
II/1669 FKM / / / / 20.08.2018 08:00 K4 PIVK Breda
II/1669 LHT / / / / 17.08.2018 09:00 K3 PIVK Breda

Razpored se lahko še spremeni v primeru višje sile – napačno izpolnjena prijava, bolezen, ipd.