Popravni in drugi izpiti

Jesenski rok 2017

Jesenski rok 2017

Pisni izpiti

Pisni izpiti bodo potekali 17. avgusta ob 8.30, ostale dni – 18. avgusta, 21. avgusta in 22. avgusta  pa ob 7.45.

Pisnih izpitov se udeležijo dijaki, ki opravljajo izpit SAMO PISNO ali PISNO IN USTNO.

Datum, uro in prostor opravljanja pisnega izpita najdejo v razporedu izpitov. Pri iskanju razporeda svojega izpita morajo biti pozorni na razred in šifro.

a) Dijaki, ki imajo izpit samo pisno, bodo o rezultatih izpitov obveščeni še isti dan. O uri in prostoru razglasitve rezultatov bodo obveščeni pred začetkom pisnega izpita. Dijaki, ki bodo v primeru, da je izpit samo pisni, na izpitu dosegli nezadosten rezultat, bodo imeli ustni  izpit takoj po razglasitvi rezultatov.

b) Dijaki, ki imajo izpit pisno in ustno, bodo za ustni del izpita razporejeni isti dan kot je pisni izpit, zato naj si pozorno ogledajo razpored izpitov.
Dijak ne more na ustni del izpita, če je izpit sestavljen iz pisnega in ustnega dela in se ni udeležil pisnega.

Ustni in drugi izpiti (praktični pouk, vaje…)

Ustni in drugi izpiti bodo potekali 17. avgusta, 18. avgusta, 21. avgusta in 22. avgusta.

Ustnih izpitov se udeležijo dijaki, ki opravljajo izpit SAMO USTNO ali PISNO IN USTNO.

Datum, uro in prostor opravljanja ustnega izpita najdejo v razporedu izpitov. Pri iskanju razporeda svojega izpita morajo biti pozorni na razred in šifro.

V razporedu izpitov so lahko prikazani tudi drugi izpiti: praktični izpit, storitev, izdelek, vaje – zagovor, izpiti iz športne vzgoje, oddaja in zagovori izdelkov…

Dijaki, ki opravljajo izpit iz praktičnega pouka se udeležijo izpitov skladno z razporedom praktičnih izpitov.

Razdelitev spričeval ali obvestil o uspehu

Razdelitev spričeval ali obvestil o uspehu po popravnih in drugih izpitih bo v torek, 22. avgusta, ob 12.00. Dijaki počakajo razrednike pred tajništvom.

Pred prejemom spričeval morajo dijaki poravnati vse stroške in vrniti izposojene knjige v knjižnico. Dijaki, ki bodo opravili vse izpite, poravnali stroške in vrnili knjige, se lahko vpišejo v višji letnik. Vpisnico dobijo v referatu za dijake. Izpolnjeno vpisnico prinesejo v referat za dijake ali pošljejo po pošti.

Dijaki, ki ne bodo opravili popravnih izpitov, se obvezno, najkasneje pa v torek, 22. avgusta, zglasijo pri šolski svetovalni delavki, da se dogovorijo, kako naprej.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije ali v primeru napak v razporedu lahko po 10. avgustu pokličete pomočnico ravnateljice Valerijo Vadnov.

POMOČNICA RAVNATELJICE
VADNOV, Valerija
Uradne ure:

pon – čet: 12.00 – 14.00