Popravni in drugi izpiti

Jesenski rok 2022

Potek izpitov

Pisni, ustni popravni, dopolnilni  in predmetni izpiti bodo potekali od ponedeljka, 16. 8., do vključno četrtka, 19. 8. 2022. Izpiti iz praktičnega dela in vaj bodo potekali po posebnem razporedu.

Pisnih izpitov se udeležijo dijaki, ki opravljajo izpite samo pisno ali pisno in ustno (glej tabelo).

Ustnih izpitov se udeležijo dijaki, ki opravljajo izpite samo ustno ali pisno in ustno.

V razporedu izpitov so prikazani tudi praktični izpiti: storitev, izdelek, vaje, zagovor, izpiti iz športne vzgoje, oddaja in zagovori delovnih zvezkov…

Datum, uro in prostor opravljanja izpitov dijaki najdejo v razporedu popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov. Pri iskanju razporeda svojega izpita morajo biti pozorni na razred in šifro.

Dijaki, ki imajo izpit pisno in ustno, so praviloma za ustni del izpita razporejeni isti dan kot je pisni izpit, izjemoma pa kasneje, zato naj si pozorno ogledajo razpored izpitov. Dijak ne more na ustni del izpita, če je izpit sestavljen iz pisnega in ustnega dela in se ni udeležil pisnega dela izpita.

Dijaki, ki imajo izpit samo pisno, bodo o rezultatih izpitov obveščeni še isti dan. O uri in prostoru razglasitve rezultatov bodo obveščeni pred začetkom pisnega izpita. Dijaki, ki bodo v primeru, da je izpit samo pisni, na izpitu dosegli nezadostno oceno, bodo imeli ustni izpit še isti dan takoj po razglasitvi rezultatov pisnih izpitov.

Razdelitev spričeval ali obvestil o uspehu

Razdelitev spričeval ali obvestil o uspehu po popravnih in drugih izpitih bo v torek, 23. 8. 2022, ob 8.00 uri, pred tajništvom.

Dijaki 3. ali 4. letnika, ki dobijo novo spričevalo po uspešnem izboljšanju ocene, morajo ob prevzemu novega spričevala, starega vrniti.
Pred prejemom spričeval morajo dijaki vrniti izposojene knjige v knjižnico. Dijaki, ki bodo opravili vse izpite in vrnili knjige, se lahko vpišejo v višji letnik. Vpisnico dobijo pri razredniku ob razdelitvi spričeval. Izpolnjeno vpisnico pošljejo na šolo po pošti.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije ali v primeru napak v razporedu lahko pokličete pomočnico ravnateljice, Mojco Novoselec, na telefon ali pošljete vprašanja po elektronski pošti.

POMOČNICA RAVNATELJICE
NOVOSELEC, Mojca
Uradne ure:

pon – čet: 10.30 – 12.30