Popravni in drugi izpiti

Spomladanski rok 2019

Potek izpitov

Pisni, ustni in drugi (praktično delo, vaje…) popravni in predmetni izpiti bodo potekali 1. julija, 2. julija, 3. julija in 4. julija 2019.
Dopolnilni izpiti se lahko začnejo že prej – 26., 27. oziroma 28. junija.

Pisnih izpitov se udeležijo dijaki, ki opravljajo izpite samo pisno ali pisno in ustno.
Ustnih izpitov se udeležijo dijaki, ki opravljajo izpite samo ustno ali pisno in ustno.

V razporedu izpitov so prikazani tudi praktični izpiti: storitev, izdelek, vaje, zagovor, izpiti iz športne vzgoje, oddaja in zagovori delovnih zvezkov…
Nekateri dijaki bodo s pripravo izdelka za praktični izpit začeli že v torek, 26. junija oziroma v sredo ali četrtek, 27. ali 28. junija.

Datum, uro in prostor opravljanja izpitov dijaki najdejo v razporedu popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov. Pri iskanju razporeda svojega izpita morajo biti pozorni na razred in šifro.

Dijaki, ki imajo izpit pisno in ustno, so praviloma za ustni del izpita razporejeni isti dan kot je pisni izpit, izjemoma pa kasneje, zato naj si pozorno ogledajo razpored izpitov. Dijak ne more na ustni del izpita, če je izpit sestavljen iz pisnega in ustnega dela in se ni udeležil pisnega dela izpita.

Dijaki, ki imajo izpit samo pisno, bodo o rezultatih izpitov obveščeni še isti dan. O uri in prostoru razglasitve rezultatov bodo obveščeni pred začetkom pisnega izpita. Dijaki, ki bodo v primeru, da je izpit samo pisni, na izpitu dosegli nezadostno oceno, bodo imeli ustni izpit še isti dan takoj po razglasitvi rezultatov pisnih izpitov.

Razdelitev spričeval ali obvestil o uspehu

Razdelitev spričeval ali obvestil o uspehu po popravnih in drugih izpitih bo v četrtek, 4. julija, ob 12.00. Dijaki počakajo razrednike pred tajništvom.
Pred prejemom spričeval morajo dijaki poravnati vse stroške in vrniti izposojene knjige v knjižnico. Dijaki, ki bodo opravili vse izpite, poravnali stroške in vrnili knjige, se lahko vpišejo v višji letnik. Vpisnico dobijo v referatu za dijake. Izpolnjeno vpisnico prinesejo v referat za dijake ali pošljejo po pošti.

Dijaki, ki ne bodo opravili izpitov, napišejo prijave za jesenski rok (obrazec PR1) in jih oddajo pomočnici ravnateljice Valeriji Vadnov v predal za prijave pri njeni pisarni v prvem nadstropju. Rok za oddajo prijav za jesenski rok je 4. julij 2019. Dijak lahko v jesenskem roku opravlja največ tri izpite. Razpored izpitov za jesenski rok bo objavljen na oglasni deski in na spletni strani šole najkasneje 20. julija 2019.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije ali v primeru napak v razporedu lahko pokličete pomočnico ravnateljice Valerijo Vadnov na telefon 01 30 07 250 ali pošljete vprašanja.

POMOČNICA RAVNATELJICE
VADNOV, Valerija
Uradne ure:

pon – čet: 12.00 – 14.00