Popravni in drugi izpiti

Jesenski rok 2020

Potek izpitov

Pisni, ustni in drugi (praktično delo, vaje…) popravni in predmetni izpiti bodo potekali 17. avgusta, 18. avgusta, 19. avgusta in 20. avgusta  2020.
Pisnih izpitov se udeležijo dijaki, ki opravljajo izpite samo pisno ali pisno in ustno.
Ustnih izpitov se udeležijo dijaki, ki opravljajo izpite samo ustno ali pisno in ustno.
V razporedu izpitov so prikazani tudi praktični izpiti: storitev, izdelek, vaje, zagovor, izpiti iz športne vzgoje, oddaja in zagovori delovnih zvezkov…

Datum, uro in prostor opravljanja izpitov dijaki najdejo v razporedu popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov. Pri iskanju razporeda svojega izpita morajo biti pozorni na razred in šifro.

Dijaki, ki imajo izpit pisno in ustno, so praviloma za ustni del izpita razporejeni isti dan kot je pisni izpit, izjemoma pa kasneje, zato naj si pozorno ogledajo razpored izpitov. Dijak ne more na ustni del izpita, če je izpit sestavljen iz pisnega in ustnega dela in se ni udeležil pisnega dela izpita.

Dijaki, ki imajo izpit samo pisno, bodo o rezultatih izpitov obveščeni še isti dan. O uri in prostoru razglasitve rezultatov bodo obveščeni pred začetkom pisnega izpita. Dijaki, ki bodo v primeru, da je izpit samo pisni, na izpitu dosegli nezadostno oceno, bodo imeli ustni izpit še isti dan takoj po razglasitvi rezultatov pisnih izpitov.

Razdelitev spričeval ali obvestil o uspehu

Razdelitev spričeval ali obvestil o uspehu po popravnih in drugih izpitih bo v četrtek, 20. avgusta, ob 13.00. Dijaki počakajo razrednike v avli po naslednjem razporedu: 1. letnik v pritličju, 2. letnik v kleti, 3. letnik v prvem nadstropju in 4. letnik v drugem nadstropju.

Dijaki 3. ali 4. letnika, ki po uspešnem izboljšanju ocene dobijo novo spričevalo, morajo ob prevzemu novega spričevala, starega vrniti.

Pred prejemom spričeval morajo dijaki poravnati vse stroške in vrniti izposojene knjige v knjižnico. Dijaki, ki bodo opravili vse izpite, poravnali stroške in vrnili knjige, se lahko vpišejo v višji letnik. Vpisnico dobijo v referatu za dijake. Izpolnjeno vpisnico prinesejo v referat za dijake ali pošljejo po pošti.

Dijaki, ki ne bodo opravili popravnih izpitov, se obvezno po zadnjem izpitu, najkasneje pa v četrtek, 20. avgusta, zglasijo pri šolski svetovalni delavki, da se dogovorijo, kako naprej.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije ali v primeru napak v razporedu lahko pokličete pomočnico ravnateljice Valerijo Vadnov na telefon 01 30 07 250 ali pošljete vprašanja.

POMOČNICA RAVNATELJICE
VADNOV, Valerija
Uradne ure:

pon – čet: 12.00 – 14.00