Izredno izobraževanje

Sklop namenjen udeležencem izrednega izobraževanja in vsem, ki se zanimajo zanj
Pomembni datumi
  • 13. 2. 2023

    Rok za oddajo prijave za pristop k zimskem roku popravnih in dopolnilnih izpitov (izredno izobraževanje)

    Udeleženci izrednega izobraževanja, ki se želijo prijaviti na popravni ali dopolnilni izpit morajo prijavnico za posamezni izpit oddati v tajništvu, najkasneje do navedenega roka prijave.

  • 20. 2. 2023 23. 2. 2023

    Zimski izpitni rok za popravne in dopolnilne izpite (izredno izobraževanje)

Predstavitev programov v sklopu izrednega izobraževanja

Zakaj izredno izobraževanje na SŠFKZ?

Že več kot 75 let izobraževanja

Smo šola z najdaljšo tradicijo

Srednja šola za farmacij, kozmetiko in zdravstvo ima najdaljšo tradicijo izobraževanja zobotehnikov, laboratorijskih tehnikov in farmacevtskih tehnikov v Sloveniji, saj za te poklice izobražuje že več kot 70 let. Izobraževanje odraslih pa poteka od leta 1991 oz. že 30. leto.

Izobražujemo za poklice s prihodnostjo

Poklici, za katere izobražujemo, so poklici s prihodnostjo, poklici, s katerimi pomagamo ljudem. Če kdaj, se prav v zadnjem času kaže, kako potrebni so poklici na področju farmacije in zdravstva. Zahtevajo strokovno odgovornega delavca z visokimi moralno-etičnimi vrednotami. Zato so v svojem bistvu lepi, perspektivni in cenjeni med ljudmi.

Za razliko od mnogih strokovnih tečajev, z izobraževanjem na naši šoli pridobite formalno izobrazbo za izbran poklic, kar predstavlja prednost pri potegovanju za marsikatero delovno mesto.

Odličite se za poklic s prihodnostjo
Vrhunsko usposobljeni profesorji

Vrhunsko strokovno usposobljeni predavatelji

Naši predavatelji so tako strokovno kot tudi pedagoško-andragoško izobraženi. Mnogo učiteljev je avtorjev strokovnih učbenikov, ki se uporabljajo pri izobraževanju in izobraževalcem nudijo temeljni pregled znanja na relevantnem področju. Naši učitelji tudi aktivno sodelujejo pri oblikovanju izobraževalnih programov tako, da znanje pridobljeno skozi izobraževanje odraža vedno nove prakse in metode dela. Mnogi izmed naših učiteljev pa so tudi člani strokovne komisije za maturo, zaradi česar so naši izobraževalci optimalno pripravljeni na končni preizkus znanja – poklicno maturo.

Sodobne učilnice in laboratoriji

Naše specialne učilnice in laboratoriji so opremljeni z najsodobnejšo opremo. S tem zagotavljamo optimalne pogoje za pouk strokovnih predmetov, udeležence izobraževanja pa seznanimo in usposobimo za delo z uporabo sodobnih aparatov ter s tehnološkimi postopki in pristopov, ki sledijo koraku časa.

Med zadnjimi smo tako pridobili novo sodobno učilnico za računalniško podprto načrtovanje in izdelavo zobnoprotetičnih nadomestkov CAD/CAM (Computer aided design / Computer aided manufacturing). Na šoli imamo še mikrobiološki, hematološki, biokemijski, kemijski, farmacevtski, dva zobotehniška laboratorija in dva kozmetična salona. To dijakom omogoča, da se že med srednješolskim izobraževanjem spoznajo s sodobnimi tehnološkimi postopki in aparati.

prakticno_usposabljanje