Obvestila

Obvestila namenjena udeležencem izrednega izobraževanja

Informativni dan za vpis v programe izrednega izobraževanja (odrasli) v šolskem letu 2022/23

Vabimo vas, da se nam pridružite na predstavitvi programov izrednega izobraževanja za odrasle.

Informativni dan bo potekal:

 • 29.6.2022, ob 17.00, na šoli;
 • 1.7.2022, ob 17.00, preko Zooma (povezava bo objavljena na spletni strani).

Za dodatne informacije se lahko obrnete na go. Majo Kumar, organizatorko izobraževanja odraslih (01 300 72 56, maja.kumar@ssfkz.si)

Veselimo se vašega obiska!

Razpis za vpis v programe izrednega izobraževanja v šolskem letu 2022/23

Obveščamo vas, da smo na spletni strani šole objavili razpis za vpis v prekvalifikacije v naše izobraževalne programe za odrasle.

Prijave v izobraževalne programe zbiramo do zapolnitve mest oz. do 31.8.2022. Če bo prijavljenih več, kot je razpisanih mest, bomo prednost dali kandidatom glede na stopnjo izpolnjevanja pogojev in čas oddaje popolne vloge. Vpis poteka v začetku meseca septembra 2022 po razporedu (po programih), kasneje pa le, če bodo ostala še prosta mesta.

Razpisana mesta

 • farmacevtski tehnik (20 mest),
 • kozmetični tehnik (16 mest),
 • tehnik laboratorijske biomedicine (16 mest),
 • zobotehnik (12 mest).

Prijava

Za prijavo pošljite izpolnjeno prijavnico »Prijava za vpis v izredno izobraževanje – izobraževanje odraslih« (povezava do obraza Prijava k vpisu) in priložite fotokopije dokazil o dosedanjem izobraževanju.

Vpis

Za vpis potrebujete:

 • pravočasna in popolna prijava,
 • spričevala (dosedanje srednješolsko izobraževanje; originali kopij, ki ste jih poslali skupaj s prijavo),
 • dokazilo o opravljeni prvi pomoči (izkaznica ali vozniško dovoljenje),
 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, v nekaterih primerih pa tudi poročni list),
 • davčna številka,
 • dokazilo o plačilu vpisnine oz. 1. obroka šolnine.

Vabljeni k vpisu!

Avtor/-ica prispevka: Maja Kumar, organizatorka izrednega izobraževanja