Obvestila

Izredno izobraževanje (odrasli izobraževalci)

Vpis v programe izrednega izobraževanja 2016/17

Obveščamo vas, da smo na spletni strani šole objavili razpis za vpis v prekvalifikacije v naše izobraževalne programe za odrasle (glej »Vpis odraslih«).

Prijave v izobraževalne programe zbiramo od 1. junija do 12. avgusta 2016, po tem datumu pa le, če so še prosta mesta v posameznem programu. Če bo prijavljenih več, kot je razpisanih mest, bomo vpis omejili. Vpis poteka od 24. avgusta do 2. septembra 2016 po razporedu (po programih), kasneje pa le, če bodo ostala še prosta mesta.

RAZPISANA MESTA:

 • kozmetični tehnik (20),
 • farmacevtski tehnik (20),
 • tehnik laboratorijske biomedicine (18),
 • zobotehnik (12).

Če bo v programe FT, TLB in ZT vpisanih manj kot 8, v program KT pa manj kot 16 udeležencev, programa ne bomo izvajali.

PRIJAVA

Za prijavo pošljite izpolnjeno prijavnico »Prijava za vpis v izredno izobraževanje – izobraževanje odraslih« in priložite fotokopije dokazil o dosedanjem izobraževanju.

VPIS

Za vpis potrebujete:

 • pravočasna in popolna prijava,
 • spričevala (dosedanje srednješolsko izobraževanje; originali kopij, ki ste jih poslali skupaj s prijavo),
 • dokazilo o opravljeni prvi pomoči (izkaznica ali vozniško dovoljenje),
 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, v nekaterih primerih pa tudi poročni list),
 • davčna številka,
 • dokazilo o plačilu vpisnine oz. 1. obroka šolnine.

Vabljeni k vpisu!

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved, prof. in Mojca Ogrin, prof.

Informativni dnevi za izredno izobraževanje – vpis v šolsko leto 2016/17 in 2017/18

Vljudno vas vabimo na informativne dneve v izobraževanju odraslih. Informativni dnevi bodo potekali na šoli ob naslednjih terminih:

 • 29.6.2016, ob 16.00 (vpis 2016/17),
 • 5.9.2016, ob 15.00 (vpis 2017/18 ter tudi za vpis 2016/17, če bodo na voljo še prosta mesta).

V šolskem letu 2016/17 bodo informativni dnevi 10. in 11. 2. 2017 (za vpis 2017/18). Šola lahko razpiše še dodatne termine (predvidoma poleti 2017).

Vljudno vabljeni!

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved, prof., Mojca Ogrin, prof.

Sprememba uradnih ur v času poletnih počitnic

Zaradi odsotnosti organizatork izrednega izobraževanja uradne ure v petek, 17. 6. 2016, in v petek, 24. 6. 2016, odpadejo.

Ob sredah, 15.6., 22.6., 29.6., 6.7., 17.8.2016, bodo uradne ure za stranke potekale po spremenjenem urniku, in sicer od 13.00 – 16.00.

Obveščamo vas, da bo pisarna za izobraževanje odraslih v času od 11. 7. do vključno 16. 8. 2016 ZAPRTA.

Hvala za razumevanje!

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved, prof., Mojca Ogrin, prof.