Obvestila

Obvestila namenjena udeležencem izrednega izobraževanja

Začasne uradne ure pisarne izrednega izobraževanja

Uradne ure v pisarni izrednega izobraževanja so začasno ob četrtkih, med 10:30 in 12:30. Po vnaprejšnjem dogovoru se lahko na ssfkz-odrasli@guest.arnes.si dogovorimo tudi za drug termin obiska.

Avtor/-ica prispevka: Tina Petkovšek, prof.

Podaljšan rok za vpis v programe izrednega izobraževanja

Nekaj prostih mest je še v vseh programih izrednega izobraževanja, prijave zbiramo do zapolnitve mest oz. najkasneje do 30. 9. 2021. Kandidate za vpis v izredno izobraževanje obveščamo, da bodo k vpisu povabljeni, ko se skupine zapolnijo.

Avtor/-ica prispevka: Tina Petkovšek, prof.

Novi termini za informativne dni v izrednem izobraževanju in popravek objavljenih terminov

V želji, da bi vam čimbolj približali informacije o naši šoli in sistemu prekvalifikacije, vas vabimo na informativni dan. Srečali se bomo preko Zooma (https://arnes-si.zoom.us/j/95622731711).

Datumi informativnih dni so:

 • sreda, 30. 6. 2021, ob 17 uri,
 • sreda, 7. 7. 2021, ob 17 uri, (namesto 5. 7. 2021),
 • sreda, 18.8.2021, ob 17 uri,
 • sreda, 25. 8. 2021, ob 17 uri,
 • sreda, 8. 9. 2021, ob 17 uri, (samo če bodo v programih še prosta mesta).

Za enkrat so v vseh programih še prosta mesta in možne prijave do zasedbe!

Avtor/-ica prispevka: Mojca Ogrin, prof.

Vpis v programe izrednega izobraževanja 2021/22

Obveščamo vas, da smo na spletni strani šole objavili razpis za vpis v prekvalifikacije v naše izobraževalne programe za odrasle.

Prijave v izobraževalne programe zbiramo do zapolnitve mest oz. do podaljšanega roka vpisa do 30. 9. 2021. Če bo prijavljenih več, kot je razpisanih mest, bomo prednost dali kandidatom glede na stopnjo izpolnjevanja pogojev in čas oddaje popolne vloge. Vpis poteka v začetku meseca oktobra 2021 po razporedu (po programih), kasneje pa le, če bodo ostala še prosta mesta.

Razpisana mesta:

 • kozmetični tehnik (16),
 • farmacevtski tehnik (12),
 • tehnik laboratorijske biomedicine (12),
 • zobotehnik (12).

Če bo v programe FT, TLB in ZT vpisanih manj kot 8, v program KT pa manj kot 16 udeležencev, programa ne bomo izvajali.

Status na dan 6. 9. 2021: Trenutno so v vseh programih še prosta mesta in možne prijave do zasedbe!

Prijava

Za prijavo pošljite izpolnjeno prijavnico »Prijava za vpis v izredno izobraževanje – izobraževanje odraslih« in priložite fotokopije dokazil o dosedanjem izobraževanju.

Vpis

Za vpis potrebujete:

 • pravočasna in popolna prijava,
 • spričevala (dosedanje srednješolsko izobraževanje; originali kopij, ki ste jih poslali skupaj s prijavo),
 • dokazilo o opravljeni prvi pomoči (izkaznica ali vozniško dovoljenje),
 • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, v nekaterih primerih pa tudi poročni list),
 • davčna številka,
 • dokazilo o plačilu vpisnine oz. 1. obroka šolnine.

Vabljeni k vpisu!

Avtor/-ica prispevka: Mojca Ogrin, prof.