Obvestila

Izredno izobraževanje (odrasli izobraževalci)

Vpis v programe izrednega izobraževanja 2019/20

Obveščamo vas, da smo na spletni strani šole objavili razpis za vpis v prekvalifikacije v naše izobraževalne programe za odrasle.

Prijave v izobraževalne programe zbiramo od 1. junija do 14. avgusta 2019, po tem datumu pa le, če so še prosta mesta v posameznem programu. Če bo prijavljenih več, kot je razpisanih mest, bomo prednost dali kandidatom glede na stopnjo izpolnjevanja pogojev in čas oddaje popolne vloge. Vpis poteka od 26. avgusta do 5. septembra 2019 po razporedu (po programih), kasneje pa le, če bodo ostala še prosta mesta.

Razpisana mesta:

  • kozmetični tehnik (20),
  • farmacevtski tehnik (18),
  • tehnik laboratorijske biomedicine (15),
  • zobotehnik (12).

Če bo v programe FT, TLB in ZT vpisanih manj kot 8, v program KT pa manj kot 16 udeležencev, programa ne bomo izvajali.

Prijava

Za prijavo pošljite izpolnjeno prijavnico »Prijava za vpis v izredno izobraževanje – izobraževanje odraslih« in priložite fotokopije dokazil o dosedanjem izobraževanju.

Vpis

Za vpis potrebujete:

  • pravočasna in popolna prijava,
  • spričevala (dosedanje srednješolsko izobraževanje; originali kopij, ki ste jih poslali skupaj s prijavo),
  • dokazilo o opravljeni prvi pomoči (izkaznica ali vozniško dovoljenje),
  • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, v nekaterih primerih pa tudi poročni list),
  • davčna številka,
  • dokazilo o plačilu vpisnine oz. 1. obroka šolnine.

Vabljeni k vpisu!

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved, prof. in Mojca Ogrin, prof.

Informativni dnevi za izredno izobraževanje – vpis v šolsko leto 2019/20 in 2020/21

Vljudno vas vabimo na informativne dneve v izobraževanju odraslih. Informativni dnevi bodo potekali na šoli ob naslednjih terminih:

Vpis v šolsko leto 2019/20

Informativni dan za vpis v šolsko leto 2019/20 bo 3. 7. 2019, ob 15.00 . Če bodo po vpisu ostala še prosta mesta v katerem izmed razpisanih programov, bomo izvedli dodatni informativni dan 6. 9. 2019, ob 15h. Za informacije o prostih vpisnih mestih in izvedbo dodatnega informativnega dne pokličite v šolo.

Vpis v šolsko leto 2020/21

Informativni dnevi za vpis v šolsko leto 2020/21 bodo februarja 2020 ter poleti 2020. Točne termine bo šola objavila na spletni strani šole.

Vljudno vabljeni!

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved, prof., Mojca Ogrin, prof.

Sprememba uradnih ur maju in juniju ter v času poletnih počitnic

Uradne ure odpadejo v ponedeljek, 24.6.2019.

V sredo, 3.7.2019, bodo zaradi informativnega dne za odrasle uradne ure potekale od 13.00 – 15.00.

Ob sredah, 12. 6., 19. 6., 26. 6., 21. 8. in 28. 8. 2019, bodo uradne ure za stranke potekale po spremenjenem urniku, in sicer od 13.00 – 16.00, 3. 7. 2019 pa od 13.00 – 15.00.

Obveščamo vas, da bo pisarna za izobraževanje odraslih v času od 8. 7. do vključno 16. 8. 2019 ZAPRTA.

Hvala za razumevanje!

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved, prof., Mojca Ogrin, prof.