ZaSUKali smo se tudi v šolskem letu 2012/13

Projekt Slovenski učni krogi v okviru projekta Global Teenager Project deluje v Sloveniji od leta 2011, ko se je vanj vključila tudi naša šola. Zasnovan je tako, da več slovenskih šol sodelovalno išče odgovore na raziskovalna vprašanja, ki jih postavijo same – vsaka po eno raziskovalno vprašanje na izbrano temo.  En učni krog je razdeljen na šest faz: priprava, predstavitve, vprašanja, raziskovanje in odgovori, raziskovalne naloge in zaključek. Dijaki tako spoznajo nov, sodelovalen način dela, usvojijo nova znanja in veščine, ter spoznajo dijake iz drugih šol po Sloveniji, ki sodelujejo v projektu. Nit celotnega raziskovanja je sodelovalno učenje, pri čemer sodelujejo med seboj učitelji in učenci različnih šol.

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se ekipa 9 članov: 7 dijakinj 2. Kb (Sara Blatnik, Ana Bosnar, Karmen Hribar, Polona Kamenšek, Ana Medvešek, Sara Novak, Maša Vajda)  z mentorjema Alenko Gorjan in Zlatkom Magdevskim , zaSUKali v nove učne kroge. V projektu Slovenski učni krogi je v jesenskem krogu sodelovalo 5 srednjih šol. Naša skupina je na skupno temo Izzivi 21. stoletja postavila raziskovalno vprašanje, povezano z našo stroko: »Ali je sončenje še vedno “in”?«. Raziskovanje odgovora je vključevalo anketo (za dijake, njihove starše in učitelje), intervju s strokovnjaki, dermatologi ter raziskovanje s pomočjo literature. Raziskali smo, kako sončni žarki vplivajo na naše telo, kako se lahko redno pregledujemo in pravočasno odkrijemo obliko kožnega raka, melanom ter kako se lahko zaščitimo pred škodljivimi vplivi UV žarkov. Iz anketnih odgovorov smo spoznali, da smo dijaki in učitelji v Sloveniji dobro osveščeni o škodljivosti sončenja, a to bolj malo upoštevamo, saj se še vedno sončimo (tudi med 10. in 16. uro)  ter ne uporabljamo primerne zaščite. Naša spoznanja smo predstavile tudi predstavnikom oddelkov naše šole ter predstavnikom nekaterih Zdravih šol na Zavodu za varovanje zdravja.

Iskali smo odgovore tudi na druga zastavljena raziskovalna vprašanja o kvaliteti šolske malice in hrane, ki jo zaužijemo nasploh, o tem, kako bi lahko zmanjšali porabo električne energije v šoli kot tudi o tem, zakaj se toliko ljudi zateka v alkohol, droge in druge omame, namesto da bi poiskali strokovno pomoč. Izsledki vseh raziskav so objavljeni na spletni povezavi: https://slogtpsrednjaizzivisept2012.pbworks.com/w/page/57564669/Raziskovalne%20naloge