Javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za prevoz težje gibalno oviranega dijaka v šolo za šolsko leto 2020/21

V šolskem letu 2020/21 potrebujemo prevoz za enega težje gibalno ovirana dijaka na naslednji razdalji:

Jelinčičeva ulica 4 (Ljubljana) – Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo (Zdravstvena pot 1, Ljubljana) – Jelinčičeva ulica 4 (Ljubljana); skupna razdalja 6,2 km.

Zainteresirani ponudniki morajo oddati prijavo na javni razpis najpozneje do 3. 8. 2020.

Razpisni pogoji in obrazec za oddajo ponudbe sta v prilogi.