Odlični rezultati maturantov SŠFKZ na spomladanskem roku poklicne mature 2020

Ponosni smo, da so naši četrtošolci kljub izrednim razmeram, ki jih je povzročila epidemija covid-19, odgovorno pristopili k maturitetnemu preizkusu znanja, ga uspešno opravili in si odprli vrata tako za študij kot za uspešno poklicno pot.

Štirinajst maturantk in en maturant so se razveselili izjemnih rezultatov. V izobraževalnem programu farmacevtski tehnik deset, v programu kozmetični tehnik ena, v programu tehnik laboratorijske biomedicine tri in ena v programu zobotehnik. Pet maturantk je doseglo maksimalno število točk.

Zlati maturanti so:

Ime Priimek Razred Število točk
Lara Rosić 4. Fa 23
Rok Kuhar 4. Fa 22
Laura Voljkar 4. Fa 22
Nika Vranešič 4. Fa 22
Neža Hrovat 4. Fb 22
Teja Mohar 4. Fb 22
Tajda Prislan 4. Fb 23
Sara Simonič 4. Fb 22
Lina Škrjanc 4. Fb 22
Petra Čepon 4. Fc 23
Klara Lapornik 4. Ka 22
Breda Gartner 4. L 23
Nives Kremesec Mrkalj 4. L 23
Eva Rojc 4. L 22
Živa Grobelnik 4. Zb 22

Na slovesnosti je nagrajence nagovorila ravnateljica Marija Šušteršič. Ob tej priložnosti je podelila tudi nagrade in plakete s knjigo maturantom, ki so vsa štiri leta prispevali k ugledu in prepoznavnosti šole, ker je tradicionalna slovesna podelitev zaradi ukrepov ob epidemiji odpadla.

Čestitamo!

Avtor/-ica prispevka: Irena Svoljšak Mežnaršič, pomočnica ravnateljice