Potrdila o vpisu in potrdila za subvencionirano vozovnico za šolsko leto 2020/21

Potrdila o šolanju za iztekajoče se šolsko leto

Dijak ga naroči po elektronski pošti vanda.rozman@guest.arnes.si  do 19. 6. 2020. Prevzel ga bo pri razredniku ob prevzemu spričevala (dijake bomo obvestili po elektronski pošti).

Potrdila o šolanju za novo šolsko leto

Potrdila bodo pripravljena po 1. 8. 2020 za dijake, ki bodo uspešno zaključili šolsko leto (za vsakega dijaka 2 potrdili). Dijaki jih bodo lahko prevzeli od 24. 8. 2020 v referatu za dijake (ali pri dežurnem ob vhodu v šolo, če bodo še trajali posebni ukrepi), 1. 9. 2020  pa pri razredniku. V izjemnih primerih jih bomo poslali tudi po pošti.

Potrdila za subvencionirano vozovnico za š. l. 2020/21

Iz Ministrstva za infrastrukturo so nas opozorili, da dijaki za nakup subvencioniranih vozovnic ne potrebujejo več obrazca »Vloga za izdajo subvencioniranih vozovnic«, ki so ga prejšnja leta potrjevali na šoli.  Ta obrazec ne velja več.

Na portalu subvencij potniškega prometa je objavljen NOV OBRAZEC na katerem žig šole ni več potreben, niti mu ni treba prilagati potrdila o vpisu, saj na prodajnem mestu podatke ob predložitvi obrazca pridobijo iz CEUVIZa. Možna pa je tudi elektronska oddaja vloge/obrazca (s certifikatom) preko eUprave in nakup subvencionirane vozovnice preko spleta.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole