Razdelitev spričeval

bo za dijake 1. letnika v torek, 23. 6., po naslednjem razporedu:

Oddelek Učilnica Prvih 15 dijakov po abecedi Drugih 15 dijakov po abecedi
1. Fa 14  Ob 13.00 Ob 13.45
1. Fb 15  Ob 13.15 Ob 14.00
1. Fc 16  Ob 13.30 Ob 14.15
1. Ka K3  Ob 13.15 Ob 14.00
1. Kb K4  Ob 13.00 Ob 13.45
1. L 29  Ob 13.15 Ob 14.00
1. Za K6  Ob 13.00 Ob 13.45
1. Zb 24  Ob 14.15 Ob 15.00

Za dijake 2. in 3. letnika pa v sredo, 24. 6., po naslednjem razporedu:

Oddelek Učilnica Prvih 15 dijakov po abecedi Drugih 15 dijakov po abecedi
3.Fa 14  Ob 11.00  Ob 11.45
3.Fb 15  Ob 11.15  Ob 12.00
3.Fc 16  Ob 11.30  Ob 12.15
3.Ka K4  Ob 9.00  Ob 9.45
3.Kb K6  Ob 9.30  Ob 10.15
3.L 25  Ob 10.45  Ob 11.30
3. Za 26  Ob 11.15  Ob 12.00
3. Zb 24  Ob 11.30  Ob 12.15
Oddelek Učilnica Prvih 15 dijakov po abecedi Drugih 15 dijakov po abecedi
2. Fa 14  Ob 13.00 Ob 13.45
2. Fb 15  Ob 13.15 Ob 14.00
2. Fc 16  Ob 13.30 Ob 14.15
2. Ka K4  Ob 12.00 Ob 12.45
2. Kb K6  Ob 12.30 Ob 13.15
2. L 25  Ob 12.30 Ob 13.15
2.Za 26  Ob 13.00 Ob 13.45
2.Zb 24  Ob 13.15 Ob 14.00

Dijaki morajo ob prihodu v šolo slediti navodilom za dijake ob razdelitvi spričeval in obvestil o uspehu.

Dodatna obvestila

  1. ODDAJA DNEVNIKOV PUD

Dijaki 3. FA, 3. FB, 3. FC na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcih najkasneje na dan razdelitve spričeval do 8.00 oddate dnevnike in potrdilo o opravljenem PUD-u prof. Čerinovi v spletno učilnico. Dnevniki morajo biti urejeni skladno z navodili prof. Čerinove.

Dijaki 2. L, 2. KA, 2. KB, 3. KA in 3. KB, ki ste opravljali PUD doma po navodilih učiteljev mentorjev, morate svoje izdelke skladno z navodili učiteljev mentorjev oddati v e-obliki že do 18. oziroma 19. 6.

Dijaki 3. L na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcih najkasneje na dan razdelitve spričeval oddate dnevnike in potrdilo o opravljenem PUD-u prof. Pivkovi, kot ste dogovorjeni. Dnevniki morajo biti urejeni skladno z navodili prof. Pivkove.

Dijaki 3. ZA in 3. ZB, na dan razdelitve spričeval med 8-9 uro prinesejo izdelek modelacija obzobnih tkiv za TOP, morfološko modelacijo in dnevnik dela učiteljema Simonu Fabjanu v učilnico P1 in učiteljici Poldki Žavbi v učilnico 11.

Dijaki 2. ZA in 2. ZB, na dan razdelitve spričeval med 9-10 uro prinesejo morfološko modelacijo, natisnjena navodila za Signum kompozitni material in dnevnik dela učiteljema Simonu Fabjanu v učilnico P1 in učiteljici Poldki Žavbi v učilnico 11.

Organizatorji PUD-a obvestijo delavko zadolženo za izpis spričeval, če kateri od dijakov PUD-a ni opravil. Dijaki, ki boste oddali neurejen dnevnik ali dnevnika  ne boste oddali pravočasno, boste ta dan dobili le obvestilo o uspehu,  spričevalo pa ob naslednji delitvi spričeval, to je v ponedeljek, 6. julija 2020, če boste do takrat izpolnili svoje obveznosti.

  1. Garderobne omarice: Zaradi čiščenja notranjosti garderobnih omaric morate dijaki omarice v celoti izprazniti, najkasneje na dan razdelitve spričeval (dijaki iz Ljubljane in bližnje okolice jih lahko pridete izprazniti že prej in hkrati oddate knjige in učbenike v knjižnico). Vse kar bo v omaricah ostalo, bo zavrženo. Iz istega razloga izpraznite dijaki programa zobotehnik svoj predal v zobotehničnem laboratoriju.
  1. Dijak dobi spričevalo, če ima v šoli urejene vse obveznosti (uspešno zaključen letnik, vrnjene knjige v knjižnico). Samo v tem primeru se tudi lahko vpiše v naslednji letnik.
    VPISNICE za novo šolsko leto boste dijaki dobili na dan razdelitve spričeval in jih boste odnesli domov. Podpisane vpisnice pošljete na šolo po pošti ali skenirane po elektronski pošti (fotografij vpisnic ne sprejemamo).
  1. Naročilo na subvencionirano malico: postopek ostaja enak kot pretekla leta. O postopku bodo dijaki obveščeni preko razrednih elektronskih naslovov (obvestilo in prijavnica) in preko spletne strani šole. Vse v zvezi s subvencijo starši urejajo na CSD. Odgovorna za naročila za malico je Karmen Debevec.

 

Drage dijakinje, dragi dijaki!

Želim vam lepe počitnice, da bi si nabrali novih moči za uspešno delo v novem šolskem letu. Tistim pa, ki morate še dopolniti  znanje pri tem ali onem predmetu, pa uspešen dokaz, da ste nadoknadili zamujeno.

Srečno in nasvidenje v torek, 1. septembra, v novem šolskem letu.