Vabilo k oddaji ponudbe za dobavo in montažo nove opreme za SŠFKZ Ljubljana, z upoštevanjem okoljskih vidikov

Objavljamo razpis za dobavo in montažo nove opreme za Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, z upoštevanjem okoljskih vidikov.

Razpisna dokumentacija

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spodnji povezavi:

Rok za prejem ponudb

Ponudba se šteje za pravocasno oddano, ce jo narocnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 09. 07. 2020, do 12.00 ure.  Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznacena s statusom »ODDANO«.

Avtor/-ica prispevka: Karmen Debevec