Navodila učencem za obnašanje na preizkusu ročnih spretnosti ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19

Učenec lahko opravlja preizkus za zobotehnika le, če je zdrav!!

Če je učenčevo zdravstveno stanje takšno, da se mu v celoti odsvetuje udeležba na preizkusu, je za takšno odločitev potrebno zdravniško mnenje, iz katerega bo jasno razvidno, da se izvedba preizkusa odsvetuje. Učenec bo preizkus opravljal v kasnejšem roku.

Zdravniško potrdilo, da  Vaš otrok  ne more pristopiti k opravljanju preizkusa, pošljete na šolo do 5. 6. 2020.

Pred prihodom na preizkus, starši izpolnite spletno izjavo najkasneje do 31. 5. 2020.

Protokol vedenja učenca:

 1. Na preizkus počakaš pred šolo v varni razdalji do druge osebe.
 2. 15 minut pred pričetkom preizkusa bomo spuščali v šolo.
 3. V stavbo šole vstopaš posamezno z 2 metrsko razdaljo; glej usmeritvene črte na tleh.
 4. V šolo lahko vstopaš le z masko, ki jo prineseš s seboj. Takoj, ko se preizkus prične, lahko snameš masko. Pri vsakem gibanju po prostoru ali izven učilnice, nosiš masko.
 5. Pri vhodu v šolo si razkužiš roke in se napotiš v učilnico, kjer bo preizkus.
 6. Učilnice bodo odprte, v njih te bo pričakal učitelj.
 7. Ob vstopu v učilnico si razkužiš roke in počakaš na navodilo učitelja. Če se naredi vrsta, upoštevaš razdaljo 1,5 do 2 m do učenca pred sabo.
 8. Učitelj ti bo odredil mesto v učilnici. Preden sedeš na svoje mesto, s papirnato brisačko in razkužilom obrišeš svojo mizo. Navodila, brisačko in razkužilo boš prejel/-a od učitelja.
 9. Med posameznimi nalogami preizkusa je 5 minutni odmor. V času odmora ostaneš v učilnici na svojem mestu.
 10. V učilnicah se bo veliko zračilo, zato imej s seboj tudi toplo oblačilo.
 11. Učilnice ne zapuščaš; če želiš na toaleto, prosi učitelja za usmeritev do sanitarij.
 12. Za lažjo predstavo, imaš spodaj narejen razpored po učilnicah.
 13. Starši ne smejo s teboj v stavbo šole, po  končanem preizkusu jih pokliči, da pridejo pote. Preizkus se bo zaključil predvidoma ob 15. uri.

Uporaba sanitarij:

V umivalnici in WC je možnost okužbe zaradi majhne površine še toliko večja. Zato res dosledno upoštevaj varnostno razdaljo in umivanje in razkuževanje rok po uporabi toaletnih prostorov.

Razpored preizkusov 2020

Preizkus 2. 6. 2020

Razpored po priimku Učilnica Lokacija
A – Ba P4 Pritličje
Be – Br P5 Pritličje
C – D P7 Pritličje
E – G 14 1. nadstropje
H 15 1. nadstropje
J 16 1. nadstropje
Ka – Kor 26 2. nadstropje
Kov – Ku 25 2. nadstropje
L 24 2. nadstropje

Preizkus 3. 6. 2020

Razpored po priimku Učilnica Lokacija
Ma – Mar P4 Pritličje
Me – N P5 Pritličje
O – Pe P7 Pritličje
Ph – Ra 14 1. nadstropje
Re – Sp 15 1. nadstropje
St – Š 16 1. nadstropje
T – Va 26 2. nadstropje
Ve – W 25 2. nadstropje
Z – Ž 24 2. nadstropje