Vpis v programe izrednega izobraževanja 2020/21

Obveščamo vas, da smo na spletni strani šole objavili razpis za vpis v prekvalifikacije v naše izobraževalne programe za odrasle.

Prijave v izobraževalne programe zbiramo od 1. junija do 14. avgusta 2020, po tem datumu pa le, če so še prosta mesta v posameznem programu. Če bo prijavljenih več, kot je razpisanih mest, bomo prednost dali kandidatom glede na stopnjo izpolnjevanja pogojev in čas oddaje popolne vloge. Vpis poteka od 26. avgusta do 4. septembra 2020 po razporedu (po programih), kasneje pa le, če bodo ostala še prosta mesta.

Razpisana mesta:

  • kozmetični tehnik (16),
  • farmacevtski tehnik (12),
  • tehnik laboratorijske biomedicine (12),
  • zobotehnik (12).

Če bo v programe FT, TLB in ZT vpisanih manj kot 8, v program KT pa manj kot 16 udeležencev, programa ne bomo izvajali.

Prijava

Za prijavo pošljite izpolnjeno prijavnico »Prijava za vpis v izredno izobraževanje – izobraževanje odraslih« in priložite fotokopije dokazil o dosedanjem izobraževanju.

Vpis

Za vpis potrebujete:

  • pravočasna in popolna prijava,
  • spričevala (dosedanje srednješolsko izobraževanje; originali kopij, ki ste jih poslali skupaj s prijavo),
  • dokazilo o opravljeni prvi pomoči (izkaznica ali vozniško dovoljenje),
  • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, v nekaterih primerih pa tudi poročni list),
  • davčna številka,
  • dokazilo o plačilu vpisnine oz. 1. obroka šolnine.

Vabljeni k vpisu!

Avtor/-ica prispevka: Manja Mlakar Medved, prof. in Mojca Ogrin, prof.