Ponoven začetek pouka za dijake 4. letnikov – 18. 5. 2020

V ponedeljek, 18. 5., se skladno z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za dijake 4. letnika spet začenja pouk v šoli. V urniku bodo predvsem predmeti, ki so na poklicni maturi. Skladno z navodili NIJZ bomo oddelke razdelili v manjše skupine.

Po elektronski pošti vam bomo poslali vsa potrebna navodila in podrobnejši urnik, iz katerega bodo poleg razporeda učnih ur in učilnic razvidne tudi sestave skupin pri posameznih učnih urah. Teh podrobnosti ne moremo vpisati v e-urnik v eAsistentu, zato spremljajte elektronsko pošto.

Morebitne nejasnosti ali napake sporočite pomočnici ravnateljice Valeriji Vadnov po elektronski pošti na valerija.vadnov@guest.arnes.si.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole