Kam po srednji šoli?

Dijaki, ki zaključijo srednjo šolo s poklicno maturo, lahko svojo karierno pot nadaljujejo z zaposlitvijo ali se odločijo za študij.

Pir iskanju zaposlitve s lahko pomagate s spletnima stranema Zavoda za zaposlovanje www.ess.gov.si in www.spletisvojokariero.si.

Nadaljevanje študija

 • Višješolski študijski programi:
  • trajajo 2 leti,
  • pogoj za vpis: opravljena poklicna matura.
 • Dodiplomski visokošolski študijski programi 1. stopnje:
  • trajajo 3 leta,
  • pogoj za vpis: opravljena poklicna matura.
 • Univerzitetni študijski programi  1. stopnje:
  • trajajo  3 ali 4 leta,
  • pogoj za vpis:  opravljena poklicna matura in 5. predmet splošne mature ali opravljena splošna matura v celoti.
 • Enoviti magistrski študijski programi:
  • trajajo 5 ali 6 let,
  • pogoj za vpis: opravljena poklicna matura in 5. predmet splošne mature ali opravljena splošna matura v celoti.

Podatke o višješolskih programih najdete na spletni strani: www.vss-ce.com.
Podatke o dodiplomskih visokošolskih, univerzitetnih in enovitih magistrskih študijskih programih najdete na spletni strani: evš (Razpis za vpis).

Višješolski študijski programi: kozmetika, velnes, informatika, fotografija, živilstvo in prehrana, ustni higienik…..

Dodiplomski visokošolski študijski programi: zdravstvena nega, babištvo, delovna terapija, laboratorijske zobna protetika, radiološka tehnologija, fizioterapija, visoka poslovna šola, kemijska tehnologija……

Poklicna matura in opravljen dodatni (peti) maturitetni predmet

Dijaki iz programa farmacevtski tehnik se lahko vpišejo na vse univerzitetne študijske programe na Fakulteti za farmacijo (farmacija, laboratorijska biomedicina in kozmetologija) in druge univerzitetne študijske  programe, npr. kemija, biologija, kemijsko inženirstvo, biokemija, ekonomija …

Dijaki iz programa kozmetični tehnik se lahko vpišejo na Fakulteto za farmacijo na študijski program kozmetologija in na druge študijske programe: npr. kemija, farmacija, socialno delo, laboratorijska biomedicina, aplikativna kineziologija, športno treniranje …

Dijaki iz programa tehnik laboratorijske biomedicine se lahko vpišejo na Fakulteto za farmacijo na študijska programa laboratorijska biomedicina in kozmetologija  in na druge študijske programe: npr. kemija, kemijsko inženirstvo, biokemija, biologija, mikrobiologija …

Dijaki iz programa zobotehnik se lahko vpišejo na študijske programe: arhitektura, ekonomija, kemija, socialno delo, likovna pedagogika …

Maturitetni tečaj

Dijaki, ki bi se radi vpisali v študijske programe kot so npr. medicina, dentalna medicina, veterina, psihologija … morajo opraviti maturitetni tečaj. To je enoletni program. Izvajajo ga določene gimnazije. V Ljubljani je to Gimnazija Moste. Maturitetni tečaj omogoča pripravo za opravljanje  splošne mature.

Razpis za vpis na maturitetni tečaj je objavljen  na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v mesecu februarju. Prijave potekajo od julija do začetka septembra. Pouk se začne oktobra in se zaključi maja. Dijaki poslušajo pet maturitetnih predmetov: tri predmete skupnega dela mature in dva predmeta izbirnega dela mature.

V tem času imajo dijaki status dijaka z vsemi pripadajočimi pravicami in obveznostmi (štipendije ni).

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin, šolska svetovalna služba