Od ročnega k digitalnemu oblikovanju zobnih nadomestkov

Novo šolsko leto je programu zobotehnik prineslo novost pri praktičnem pouku. Tako kot na vseh drugih področjih dela, ustvarjanja in življenja tudi zobotehnična stroka sledi trendom novih sodobnih tehnologij in postopkov dela.

Po začetnem uvajanju in usposabljanju strokovnih učiteljev iz znanj računalniškega oblikovanja zobnih nadomestkov s pomočjo dentalne CAD/CAM tehnologije, smo v šolskem letu 2019/20 prvič vključili te vsebine tudi v program zobotehnik.

Dijaki 2. letnika se v okviru praktičnega strokovnega modula Individualna zobna protetika spoznajo z novo tehnologijo. Na računalniških demonstracijskih programih v CAD-u (Computer aided design – računalniško podprto oblikovanje) dijaki spoznajo in se naučijo ustvarjanja digitalnih kartotek z vsemi pomembnimi podatki za izdelavo protetičnega dela ter vrsto različnih primerov izdelave fiksno protetičnih nadomestkov od najbolj enostavnih solitarnih prevlek do zahtevnejših konstrukcij tako v polni morfološki kot reducirani obliki.

Delo na računalniških programih za oblikovanje protetičnih nadomestkov predstavlja nov izziv dijakom, saj bolj kot ročno spretnost in fino motoriko spodbuja računalniške veščine, zmožnost virtualnega oblikovanja ter preslikave objekta modeliranja iz računalniške 3D-forme v realen objekt.

Prihodnost bo od vseh nas zahtevala prilagajanje novim tehnologijam ter nenehno učenje in spopolnjevanje. Z uvajanjem novih vsebin v program zobotehnik postopoma gradimo poklic ”hibridnega” zobnega tehnika, ki bo hkrati vešč klasičnih ročnih veščin in sodobnih digitalnih tehnik.

Avtor/-ica prispevka: Simon Fabjan, učitelj praktične protetike